Uitzetting gezin naar onveilig Afghanistan/Medeplichtigheid KLM

Ma 8 April 2013 05:56 | Astrid Essed | 2710 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 
UITZETTING GEZIN NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/MEDEPLICHTIGHEID KLM
 
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
Zie ook
 
 
 
Graag uw aandacht voor het volgende:
 
Opnieuw dreigt uitzetting van vluchtelingen naar een voor hen onveilige situatie
Deze keer betreft het de Afghaanse familie Khorshidi, bestaande uit vader, moeder en
drie kinderen van 14, 9 en 4 jaar naar onveilig Afghanistan
 
De Nederlandse Overheid is in eerste instantie verantwoordelijk voor eventuele door het 
gezin te lopen risico's, maar ook de KLM als vervoersmaatschappij, die zich immers in
dienst stelt van de Nederlandse Staat [en daaraan dik verdient] om deze mensen te vervoeren
Aangezien de KLM op de hoogte is van de risico's en hier toch vrolijk mee doorgaat, is
zij moreel verantwoordelijk voor de eventuele humanitaire ramp, die dit gezin kan overkomen in oorlogsgebied Afghanistan
 
Daarom spreek ik de KLM aan op haar verantwoordelijkheid, zoals ik in het verleden ook
reeds gedaan heb [1]
 
Zie hieronder mijn brief aan de KLM
 
 
 
Wie de KLM hierop ook wil aanspreken, zie mailadres
 
mediarelations@klm.com

Bij voorbaat vriendelijk bedankt
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
[1]
 
PARWAIS SANGARI UITGEZET ONDANKS PROTEST/GEWETENLOOSHEID
BELGISCHE STAAT EN KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
BRIEF AAN DE KLM
UW MEDEWERKING AAN DE UITZETTING VAN EEN AFGHAANS GEZIN NAAR ONVEILIG
AFGHANISTAN
 
AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT
 
VERZOEK AF TE ZIEN VAN MEDEWERKING AAN DE
UITZETTING OP 9 APRIL VAN EEN AFGHAANS GEZIN 
NAAR AFGHANISTAN 
 
Geachte Directie
Geacht Management
 
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
 
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u op dinsdag  9 april aanstaande voornemens
bent, uw medewerking te verlenen aan de uitzetting van het Afghaanse gezin Khorshidi,
bestaande uit vader, moeder en drie kinderen van de respectievelijke leeftijd 14, 9 en 4 jaar.
 
Vertrektijd 14:30, dinsdag 9 april
Vluchtnummer: KL 0427
 
Zoals u ongetwijfeld zult weten, is de situatie in Afghanistan uiterst onveilig zowel vanwege de oorlogssituatie als de slechte mensenrechtensituatie, waardoor het gezin groot persoonlijk risico loopt.
 
Hoe slecht de veiligheids en mensenrechtensituatie is, is met name te lezen in het Ambtsbericht van 5 juli 2012
Ik verwijs o.a. naar blz 32-35 en 48-63
 
Dit zowel door de strijd tussen de Amerikaans-Westerse troepen en de Taliban,
de strijd tussen krijgsheren onderling en de onder dekking van de chaotische
situatie aanwezige ernstige criminaliteit
Executies en ontvoeringen komen regelmatig voor
 
Als luchtvaartmaatschappij is het uw morele plicht, geen medewerking te verlenen aan uitzettingen naar onveilige en oorlogsgebieden.

U kunt zich niet verschuilen achter het uitzettingsbeleid van de Nederlandse Overheid.
Immers, als vervoersmaatschappij hebt u hierin een eigen verantwoordelijkheid, waarop ik
u bij dezen aanspreek.

In het verleden is het immers reeds gebeurd, dat uitgezette vluchtelingen in het land
van herkomst gevangengezet zijn of zelfs gedood [1]

In zo'n geval is de Nederlandse Overheid verantwoordelijk [2], maar ook medeverantwoordelijk, althans moreel, is de luchtvervoersmaatschappij, die hieraan 
heeft meegewerkt
 
TENSLOTTE:
 
Het is niet de eerste keer dat ik u en ook anderen aanspreken op uw medewerking aan de uitzetting van
vluchtelingen naar voor hen gevaarlijke situaties
Recentelijk deed ik dat nog ten behoeve van een Soedanese vluchteling en vorig jaar ten
behoeve van twee Afghaanse vluchtelingen
Ik vermeld onder P/S twee eerdere briefwisselingen met uw vervoersmaatschappij
 
Een dringend beroep op u dus om af te zien van medewerking aan deze uitzetting
 
Mocht u daartoe toch overgaan en het gezin overkomt wat, dan bent u moreel
verantwoordelijk vanwege uw dienstverlening aan het uitzettingsbeleid en kleeft er
bloed aan uw handen
 
Laat dat niet gebeuren
 
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam 
 
 
 
 


[1]
 
''Een uitgewezen 60-jarige Afghaanse vluchteling, die tot 2006 vijf jaar lang in Maastricht heeft gewoond en voor wie Gerd Leers als toenmalig burgemeester nog in de bres sprong, is in de Afghaanse hoofdstad Kabul door de Taliban vermoord. Dat gebeurde in september 2010, bijna vijf jaar nadat toenmalig minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) de uitgeprocedeerde asielzoeker had teruggestuurd.''
 
VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN, DOOR TALIBAN VERMOORD
IS DOOR TALIBAN VERMOORD
23 FEBRUARI 2011
 
 
 
[2]
 
Volgens het Internationaal Recht mogen vluchtelingen niet worden uitgezet wanneer er kans is op persoonlijke vervolging [Artikel 33 VN Vluchtelingenverdrag] of foltering [Artikel 3, Anti Folterverdrag]
Dit geldt tevens voor oorlogsgebieden
 
 

Article 33. - Prohibition of expulsion or return ("refoulement")

1. No Contracting State shall expel or return ("refouler") a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.

 

CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES

 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/v1crs.htm

 

 

Article 3

1. No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.

 

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment


http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm

 

 

EERDERE CORRESPONDENTIE

 

 

A

 

 

BRIEFWISSELING TAV SOEDANESE VLUCHTELING

 

 

AAN DE KLM/DIRECTIE EN MANAGEMENT
 
DRINGEND VERZOEK
NIET MEE TE WERKEN AAN  DE UITZETTING VAN EEN VLUCHTELING
NAAR SOEDAN OP DINSDAG 5 MAART 2013
REDEN: ONVEILIGE EN SLECHTE MENSENRECHTENSITUATIE IN SOEDAN
 
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende
 
Volgens mijn informatie is uw vliegmaatschappij voornemens op dinsdag
5 maart 2013 [morgenochtend] om 10.10 een uitgeprocedeerde Soedanese
vluchteling uit te zetten naar Soedan
 
KLM VLUCHTNUMMER: KL0545
 
Ik wil er ten zeerste opaandringen, dat u afziet van zijn vervoer naar Soedan en
derhalve geen medewerking verleent aan deze uitzetting, gezien de onveilige en slechte
mensenrechtensituatie in Soedan
 
TE UWER INFORMATIE
MENSENRECHTENSITUATIE EN ONVEILIGHEID
AMBTSBERICHT RIJKSOVERHEID 27 JUNI 2012
 
In het Ambstbericht van de Rijksoverheid van over Soedan wordt niet alleen melding
gedaan over de onveilige situatie door gewapende conflicten [Darfur/conflict met Zuid-Soedan], maar ook over de slechte tot zeer slechte mensenrechtensituatie in Soedan
in het algemeen, waarbij folteringen, oneerlijke processen en militaire rechtbanken
voor burgers de gewoonste zaak van de wereld zijn
 
Zie voor de veiligheidssituatie blz 24 en verder, Ambtsbericht
 
Zie voor de slechte mensenrechtensituatie blz 51 t/m 67, Ambtsbericht
 
Ook de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch bericht uitgebreid
over de onveiligheid en slechte mensenrechtensituatie in Soedan
 
 
 
 
ONVEILIGE SITUATIE
REISADVIES MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
 
Op die slechte veiligheidssituatie wordt ook gewezen in het reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 
Zie
 
 
 
UW VERANTWOORDELIJKHEID ALS VLIEGMAATSCHAPPIJ
 
Het is dan ook onacceptabel en inhumaan, dat de Nederlandse Overheid vluchtelingen
terugstuurt naar een land, waar overduidelijk hun veiligheid en mensenrechten niet
kunnen worden gegarandeerd
 
Als vliegmaatschappij hebt u daarin echter ook een medeplichtige rol,
wanneer u meewerkt aan het vervoer van een vluchteling naar een
dergelijke onveilige situatie
Ik doe dan ook een dringend beroep op u, hieraan niet mee te werken en
morgen weigeren, de vluchteling mee te nemen op uw vlucht
 
U kunt u er niet achter verschuilen, dat het Overheidsbeleid is, dat ''slechts'' door
u wordt uitgevoerd, want het is een directe beleidskeuze van u, deze en andere
vluchtelingen naar gevaarlijke gebieden al dan niet te vervoeren
 
Sterker nog:
 
Wanneer deze vluchteling na uitzetting naar Soedan iets overkomt, is
de Nederlandse Overheid verantwoordelijk, maar ook u als vliegmaatschappij bent'
dan moreel medeplichtig en heeft derhalve bloed aan uw handen
 
Ik vertrouw erop, dat u morgen de juiste keuze maakt en niet meewerkt aan deze uitzetting
 
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
 
B
 
BRIEFWISSELING TAV AFGHAANSE VLUCHTELING
 
 
AAN DE KLM
VERZOEK AF TE ZIEN VAN MEDEWERKING AAN DE
 UITZETTING VAN PARWAIS SANGARI
 AFGHAANS VLUCHTELING, NAAR AFGHANISTAN
 
REDEN:
 
PERSOONLIJK GEVAAR EN ALGEMENE GEVAARLIJKE SITUATIE
IN AFGHANISTAN
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Morgen, maandag 9 juli, werkt u als luchtvaartmaatschappij
mee aan de uitzetting/deportatie van de Afghaanse vluchteling
Parwais Sangari naar Afghanistan
Dit op verzoek van de Belgische autoriteiten, die hem naar
Amsterdam overvliegen
 
Vluchtgegevens:
Vlucht: KL 0451
Vertrektijd: 13:40, maandag 09 juli 2012
Aankomst: Bahrain
 
Ik wil dringend een beroep op u doen, geen medewerking aan
zijn uitzetting te verlenen en dus te weigeren, hem te vervoeren
Persoonljk loopt hij groot risico, omdat zijn ouderlijjk huis in brand is
gestoken en zijn vader gedood
Deze misdaden zijn politiek gemotiveerd
 
Achtergrond:
 
 
Maar los van zijn persoonlijk risico, is het inhumaan EN onacceptabel mensen
uit te zetten naar Afghanistan, vanwege de gevaarlijke situatie aldaar
Zoals u weet, is Afghanistan een oorlogsgebied, waar de gewone burger zijn/haar
leven niet zeker is
In het Ambtsbericht van 5 juli jongstleden is bovendien te lezen, hoe slecht de mensenrechten en veiligheidssituatie is
Ik verwijs o.a. naar blz 32-35 en 48-63
Dit zowel door de strijd tussen de Amerikaans-Westerse troepen en de Taliban,
de strijd tussen krijgsheren onderling en de onder dekking van de chaotische
situatie aanwezige ernstige criminaliteit
Executies en ontvoeringen komen regelmatig voor
 
Het is dan ook uw morele plicht om af te zien van het vervoer van Parwais Sangari naar
Afghanistan
Doet u dit toch en hem overkomt wat, dan bent u moreel en ook juridisch
medeverantwoordelijk en kleeft er bloed aan uw handen
 
Een dringende oproep aan u dus, niet mee te werken aan zijn deportatie
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam

Meer van Astrid Essed