Stedenband Amsterdam Tel Aviv/Van der Laan en de ´´mensenrechten´´ Israel/Wil hij het wel weten

Zo 6 September 2015 01:25 | Astrid Essed | 3060 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/VAN DER LAAN EN DE ´´MENSENRECHTEN´´ IN ISRAEL/WIL HIJ HET WETEN

 
 
 
ZIE OOK
 
 
 
 
 
 
 
In april 2014 schreef ik de Gemeente Amsterdam aan over haar
voornemen tot een stedenband met Tel Aviv [1], waar ik een scherp protest
tegen aantekende vanwege de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden
en inherent daaraan de onderdrukking, [oorlogs] misdaden, de landroof door
de illegale nederzettingen, de illegale Muurbouw en het misdadige optreden
van het Israelische leger in de bezette gebieden [2]
Met Tel Aviv, als belangrijke Israelische stad moest dus geen stedenband
worden aangegaan, zolang Israel bezettende macht bleef, de nederzettingen
niet ontmantelde en de Muur niet afbrak.
Bovendien heeft de Gemeente het thema ''Mensenrechten'' verankerd 
in het internationale beleid. [3]
Dit was nog voor de bloedige Israelische militaire Gaza operatie ''Protective Edge'
in juli-augustus, die in drie weken tijd aan meer dan 2100 Palestijnen het leven zou kosten. [4]
 
Naar aanleiding van mijn brief aan de Gemeenteraad kreeg ik een correspondentie
met  de heer
Gerben van Veen, medewerker van de SP Amsterdam, die mij op de hoogte
hield van het SP standpunt en  berichtte, dat de SP het onderzoek naar de stedenband met Tel Aviv voorlopig wilde opschorten.
Daarover merkte SP fractie voorzitter Daniel Peter op:
''“Gezien de oorlogssituatie in Israël en Gaza die ook in Amsterdam de gemoederen flink bezighoudt, lijkt het ons wijs voorlopig geen stedenband Tel Aviv aan te gaan” [5]

 

Peters bedoelde natuurlijk de dodelijke militaire Gaza operatie ''Protective Edge''
[6]
Maar helaas, dit was maar tijdelijk:

Ondanks de bloedige militaire operatie ''Protective Edge''
Onlangs de voortdurende Blokkade van Gaza
Ondanks de doorgaande bezetting:

Toch een jaar na dato [18 juni 2015] nieuwe besprekingen in de Gemeenteraad/
vergadering van de Commissie van Algemene Zaken
over een stedenband met Tel Aviv EN [waarschijnlijk als doekje voor
het bloeden voor de tegenstanders] een samenwerkingsverband met de Palestijnse
stad Ramallah......[7]
Er is daartegen gelukkig een stevig verzet op gang gekomen door demonstraties [8]
en het aanschrijven van de Gemeenteraadsfracties.
Ondergetekende heeft diverse Gemeenteraadsfracties aangeschreven [9]
en een aantal reacties op AT5 geplaatst. [10]
In de vergadering van de Commissie van Algemene Zaken van 18 juni,
waar de Stedenband werd besproken, hield de voorzitter van Een Ander Joods
Geluid, de heer Jaap Hamburger, een treffende redevoering tegen het aangaan
van een Stedenband met Tel Aviv. [11]

Aanvankelijk zat er muziek in:
SP was tegen de Stedenband, Groen Links ook, evenals de Partij voor
de Dieren en de PvdA verklaarde ook, tegen te zijn.
Vakbond FNV was bepaald ''niet gecharmeerd'' een stedenband of
''elke steun aan het huidige beleid van de Staat Israel'' [12]

Maar helaas:
Er kwam een kentering.

Toen bleek, dat die Stedenband geen meerderheid in de Gemeenteraad
zou krijgen (13), gooide Van der Laan het over een andere boeg.
Hij maakte er nu van, dat er dan geen ´´stedenband´´, maar een mogelijk
´´samenwerkingsverband´´ zou komen.(14)
En uit zijn reactie bleek wel, dat hij dit perse wilde doorzetten
Ik citeer (uit AT5) van der Laan
´´ 'Het college heeft 1 beweging gemaakt.  Wij deden dus dat onderzoek, op verzoek van de raad,  toen stuitte het dus op bezwaren. Wij hebben gezegd, wij willen er echt naar toe en vinden het goed om te doen. Maar laten we dan niet, als we daar in september naar toe gaan, iets formeels ondertekenen.' (15)

 
Stedenband of samenwerkingsverband is natuurlijk lood om oud
ijzer-
Het komt hoe dan ook neer op het aangaan van een vorm van verbondenheid
mert een stad in bezettingsstaat Israel.
Schrijfster dezes ging opnieuw brieven aan Gemeenteraadsfracties 
schrijven, waarbij vooral de PvdA cruciaal was, omdat er zware druk vanuit
PvdA landelijk werd uitgeoefend, toch mee te gaan in de Stedenband -show.
(16)
 
Vooral van belang was, de PvdA Gemeenteraadsleden te manen om
de rug recht te houden tegen de druk van landelijke pro Israel politici (17)
 
Maar karakter heeft de PvdA fractie -zoals zovaak bij de PvdA
het geval is, niet getoond.
Ze zijn toch overstag gegaan en schaarden zich nu weer wel achter
een ´´samenwerkingsverband´´ (18)
 
Ik heb dit onbetrouwbare en karakterloze gedraai van de PvdA
fractie in een brief aan hen fel bekritiseerd. (19)
 
 
Inmiddels is van der Laan naar Israel om alsnog die samenwerking
met Tel Aviv te forceren (20), maar niet nadat hij stevige kritiek
over zich heen heeft gekregen van activist Frank van der Linde,
die schreef, dat van der Laan helemaal niet gaat praten over mensenrechten,
maar slechts de economische banden wil aanhalen. (21)
 
DAT hij niet gaat praten over mensenrechten lijkt mij duidelijk,
*omdat dat niet nodig is.
Het is namelijk al meer dan algemeen bekend, dat Israel
de mensenrechten op grote schaal schendt.
 
Daarvoor had de burgemeester Amnesty International, Human Rights
Watch, Btselem en het Internationale Rode Kruis uitputtend
kunnen raadplegen. (22)
En dan niet te vergeten de gepleegde oorlogsmisdaden tijdens
de Gaza militaire operatie Protective Edge, net een jaar geleden. (23)
Ook had hij zich op de hoogte kunnen stellen van de maandelijkse update
over mensenrechtenschendingen jegens de Palestijnse burgerbevolking. (24)

Hij had het dus kunnen weten en is natuurlijk op de hoogte.
De vraag is/WIL hij het wel weten
 
 
TEL AVIV NIET ´´TOLERANT´´, MAAR RACISTISCH
 
En dan het geleuter (excusez let mots) van de pro Israellobby
over de ´´vrijzinnige´´ stad Tel Aviv.
De werkelijkheid is anders.
 
Ethopische Joden worden ernstig gediscrimineerd in Tel Aviv, zoals
trouwens overal in Israel. (25)
Ook staan Afrikaanse asielzoekers regelmatig bloot aan aanvallen
door de ´´tolerante´´ bewoners in Tel Aviv.
Zo werd in 2012 een Afrikaans kinderopvanghuis met brandbommen bestookt
en lopen extreem rechtse demonstranten rond met T shirts ´´Dood
aan de Soedanezen´´ ¨(26)
Met zo´n stad ga je geen samenwerkingsverband aan.
 
Die mijdt je als de pest.
 
 
EPILOOG
 
 
Van der Laan is geen mensenrechtenvriend.
Dat is te zien aan de manier, waarop hij met de uitgeprocedeerde
We are here vluchtelingen is omgegaan, die nu al 3 jaar in Amsterdam
ronddolen. (27)
Het is te zien aan zijn koste wat koste forceren van een steden of
samenwerkingsverband (what´s in a name) met een stad, behorend tot
een Staat, die sinds 1967 (48 jaar lang dus) de Palestijnse bevolking bezet,
onderdrukt, terroriseert, berooft van zijn land, uithongert (Blokkade Gaza)
en massaslachtingen aanricht.
Die Afrikaanse vluchtelingen de meest elementaire mensenrechten ontzegt. (28)
 
Met een stad als Tel Aviv, die Ethopische Joden ernstig discrimineert
en ronduit racistisch is tegen Afrikaanse vluchtelingen. (29)
 
Maar van der Laan wil dat niet weten omdat kennelijk andere belangen
zwaarder wegen.
 
Maar vergis je niet
Met zijn samenwerking met een stad als Tel Aviv en de Israelische
bezettingsstaat wordt hij moreel EN politiek medeplichtig aan de misdaden
van bezettingsstaat Israel.
 
Want hij is op de hoogte van wat er aan onrecht speelt.
 
En kan later dus niet zeggen
´´Ich habe ess nicht gewusst´´
 
 
 
Astrid Essed
 
 
 
 
 
 
NOTEN
 
 
 
[1]
 
 
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN GEMEENTERAAD
AMSTERDAM
ASTRID ESSED
11 APRIL 2014
 
 
 
 
 
 
[2]
 
 
 
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN GEMEENTERAAD
AMSTERDAM
ASTRID ESSED
11 APRIL 2014
 
 
 
 
 
 
[3]
 
 
Zie noot 16 in
 
 
 
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN GEMEENTERAAD
AMSTERDAM
ASTRID ESSED
11 APRIL 2014
 
 
 
 
 
[4]
 
 
 
 
ALAKHBAR/ENGLISH
THE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLED
IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[5]
 
 
 
CORRESPONDENTIE MET DE HEER GERBEN VAN VEEN/MEDEWERKER
SP FRACTIE AMSTERDAM
 
Beste mevrouw Essed,
Ter info stuur ik u het bericht dat de SP zojuist naar de media heeft gestuurd, het zal binnenkort op onze website verschijnen.
 
Met vriendelijke groet,
Gerben van der Veen, medewerker SP-fractie Amsterdam
 
 
@SP_Amsterdam
 
Zet onderzoek stedenband Tel Aviv in ijskast
 
De SP wil dat het onderzoek van de gemeente naar de mogelijkheid om een stedenband aan te gaan met het Israëlische Tel Aviv voorlopig wordt opgeschort. “Gezien de oorlogssituatie in Israël en Gaza die ook in Amsterdam de gemoederen flink bezighoudt, lijkt het ons wijs voorlopig geen stedenband Tel Aviv aan te gaan”, zegt SP-fractievoorzitter Daniël Peters.
 
Begin dit jaar werd in de gemeenteraad de suggestie gedaan voor een stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv. De burgemeester zegde toe die mogelijkheid te onderzoeken. In antwoord op vragen van de SP-fractie meldde het stadsbestuur dat dit najaar een eerste verkenning zal plaatsvinden van de samenwerking met Tel Aviv. Wat de SP betreft vindt die verkenning dus voorlopig niet plaats. Peters: “In Amsterdam wonen veel mensen die zich betrokken voelen bij het bloedige conflict rond de Gazastrook. Een onderzoek naar deze stedenband zal de sfeer in Amsterdam niet ten goede komen. Het is veel beter om te wachten tot de rust is weergekeerd in het gebied en er een duurzame dialoog is opgestart. Wellicht vallen er dan wel stedenbanden aan te gaan met Israëlische én Palestijnse steden.”
 
Peters zal het verzoek tot opschorting volgende week in een commissievergadering aan de burgemeester voorleggen.
 
 
 
Geachte mevrouw Essed,
Onlangs heeft u een mail gestuurd over een eventuele stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv. De SP in Amsterdam heeft over dit onderwerp schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur. Wij zijn überhaupt niet een groot voorstander van stedenbanden, internationaal beleid en ontwikkelingshulp kunnen we beter overlaten aan de landelijke politiek, dáár zit de kennis en ervaring. Maar als Amsterdam dan toch stedenbanden aangaat, vindt de SPhet belangrijk dat daarbij rekening wordt gehouden met mensenrechten en het internationaal recht. Ter info stuur ik u de vragen die wij hierover gesteld hebben in de bijlage, het nieuwsbericht van ons vindt u op onze site http://amsterdam.sp.nl/nieuws/2014/04/aandacht-voor-mensenrechten-bij-internationaal-beleid.
Met vriendelijke groet,
Gerben van der Veen, medewerker SP-fractie Amsterdam
 
 
@SP_Amsterdam
 
 
 
 
HET PAROOL
SP WIL ONDERZOEK NAAR STEDENBAND TEL AVIV OPSCHORTEN
22 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
 
 
[6]
 
 
 
THE RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS
 
 
 
 
[7]
 
 
 
 
AT5
VERZET TEGEN BANDEN AMSTERDAM MET TEL AVIV EN RAMALLAH
18 JUNI 2015
 
 
 
 
 
[8]
 
 
PROTEST TEGEN STEDENBAND TUSSEN AMSTERDAM EN TEL AVIV
18 JUNI 2015
 
 
 
 
 
 
[9]
 
 
 
 
 
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN GEMEENTERAADSLEDEN
GROEN LINKS
ASTRID ESSED
15 JUNI 2015
 
 
 
 
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEVEN AAN GEMEENTERAADSLEDEN/ANTWOORDEN OP REACTIES
ASTRID ESSED
17 JUNI 2015
 
 
 
 
 
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN SP
GEMEENTERAADSLEDEN
ASTRID ESSED
18 JUNI 2015
 
 
 
 
 
[10]
 
 
 
 
NEE TEGEN STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/REACTIES
OP AT5
ASTRID ESSED
21 JUNI 2015
 
 
 
 
 
[11]
 
 
EEN ANDER JOODS GELUID
STEDENBAND AMSTERDAM-TEL AVIV-RAMALLAH
JAAP HAMBURGER
 
 
 
 
 
[12]
 
 
AT5
FNV ''NIET GECHARMEERD'' VAN STEDENBAND TEL AVIV
28 JUNI 2015
 
 
 
 
 
 
 
(13)
 
 
AT5
BANDEN MET TEL AVIV EN RAMALLAH OP LOSSE SCHROEVEN
NA INTREKKING STEUN SP
19 JUNI 2015
 


TOEVOEGING
AT5 bericht niet geheel correct±
 

Zoals uit noot 5 ¨(correspondentie met SP) blijkt, was de SP helemaal
niet voor een stedenband, maar wilde opschorting van het onderzoek
naar de stedenband vanwege het bloedige Gaza offensief

ZieHET PAROOL
SP WIL ONDERZOEK NAAR STEDENBAND TEL AVIV OPSCHORTEN
22 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
 
En op grond daarvan hebben ze besloten tegen te stemmen en te zijn
 
Zie
 
SP
”SITUATIE ISRAEL/PALESTINA MAAKT STEDENBAND
ONMOGELIJK”
18 JUNI 2015
 
 
 
 
 
 
(14)
 
AT5
VAN DER LAAN/´´STEDENBAND MET TEL AVIV EN RAMALLAH IS 
HELEMAAL NIET VAN DE BAAN´´
26 JUNI 2015
 
 


(15)


AT5
VAN DER LAAN/´´STEDENBAND MET TEL AVIV EN RAMALLAH IS 
HELEMAAL NIET VAN DE BAAN´´
26 JUNI 2015
 
 
(16)

 
 
 
HET PAROOL
LANDELIJKE PVDA SNAPT FRACTIE IN AMSTERDAM NIET
23 JUNI 2015
 
 
 
 
 
 
SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF
AAN B EN W
ASTRID ESSED
29 JUNI 2015
 
 SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM/TEL AVIV/BRIEF AAN D´66
GEMEENTERAADSLEDEN
ASTRID ESSED
30 JUNI 2015
SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN PVDA 
GEMEENTERAADSLEDEN
ASTRID ESSED
29 JUNI 2015


 
 
 
 
(17)
 
 
SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN PVDA 
GEMEENTERAADSLEDEN
ASTRID ESSED
29 JUNI 2015


 
 
 
HET PAROOL
LANDELIJKE PVDA SNAPT FRACTIE IN AMSTERDAM NIET
23 JUNI 2015
 
 
 
 
 
 
(18)
 
 
 
NRC
AMSTERDAM GAAT SAMENWERKING MET TEL AVIV EN
RAMALLAH VERDER ONDERZOEKEN
1 JULI 2015
 
 
 
 
 
(19)
 
 
SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/OMMEZWAAI
PVDA/BRIEF AAN PVDA GEMEENTERAADSLEDEN
ASTRID ESSED
1 JULI 2015
 
 
 
 
 
(20)
 
 
 
 
HET PAROOL
VAN DER LAAN BESPREEKT MENSENRECHTEN IN ISRAEL
4 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
(21)
 
 
 
 
 
 
VAN DER LAAN GAAT IN TEL AVIV HELEMAAL NIET PRATEN
OVER MENSENRECHTEN
FRANK VAN DER LINDE
 
 
 
 
 
 
 
(22)
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL REPORT 2015/15
 
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
HOW ISRAELI IMPUNITY THREATENS PALESTINIAN CHILDREN
26 AUGUST 2015
 
 
 
 
 
ISRAEL/SEARCH IN UNLAWFUL PALESTINIAN HOME DEMOLITIONS
126 IN WESTBANK LEFT HOMELESS
22 AUGUST 2015
 
 
 
 
 
ISRAEL/DROP CITY BAN ON RELEASED ERITREANS, SUDANESE
1200 FACE PRISON FOR LIVING OR WORKING
IN TEL AVIV, EILAT
31 AUGUST 2015
 
 
 
 
 
PRESS RELEASE
THE CIVIL ADMINISTRATION AND THE MILITARY DEMOLISHED
15 STRUCTURES IN AL KHDEIRAT COMMUNITY
3 SEPTEMBER 2015
 
 ´´ICRC Agronomist, David Kuhn Von Burgdorff, paints a vivid picture of the devastation caused by the conflict in Gaza on its agricultural land and farming community.´´


INTERNATIONAL RED CROSS
GAZA/TRANSFORMING FIELDS OF DESTRUCTION INTO
FERTILE FARMING GROUND
16 JULY 2015
 
 
 
 
 
 
(23)
 
 
 
 
 
 
THE RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS
 
 
 
 
 
(24)
 
STAAT VAN BELEG
Dagelijkse effecten van geweld, mensenrechtenschendingen, discriminatie en onderdrukking door Israël
OVERZICHT AUGUSTUS 2015

(25)
 
 
ALJAZEERA
ETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH
4 MAY 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
(26)
 
´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”

That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´

 

THE ISRAEL TIMES

IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN

MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE

http://www.timesofisrael.com/in-tel-aviv-tensions-between-israelis-and-african-migrants-boil-over/
´´I have been carefully chronicling the racist attacks against non-Jewish African asylum-seekers in Israel for several years. In January 2012, an organization in Israel that aids African asylum-seekers, the African Refugee Development Center, asked me to author on their behalf a report to the United Nations Committee for the Elimination of Racial Discrimination (CERD). After receiving the report in text and video form, the UN committee urged the Israeli government to prevent racist attacks against Africans in Israel. The Israeli government ignored the UN's call, and the following month, Israelis firebombed a kindergarten for African children in Tel Aviv, igniting a wave of violence against non-Jewish African people in Israel that is still ongoing.´´


DAVID SHEEN
ANTI AFRICAN RACISM IN ISRAEL(27)
 
 
 
WE ARE HERE VLUCHTELINGEN/VERDREVEN UIT VLUCHTACADEMIE/
HET GESOL/MISDADIG IN EEN WOORD
ASTRID ESSED
3 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
(28)
 
 
 
 
ISRAEL/DROP CITY BAN ON RELEASED ERITREANS, SUDANESE
1200 FACE PRISON FOR LIVING OR WORKING
IN TEL AVIV, EILAT
31 AUGUST 2015
 
 
 
 
 
(29)
 
 
 
 
ALJAZEERA
ETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH
4 MAY 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”

That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´

 

THE ISRAEL TIMES

IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN

MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE

http://www.timesofisrael.com/in-tel-aviv-tensions-between-israelis-and-african-migrants-boil-over/
´´I have been carefully chronicling the racist attacks against non-Jewish African asylum-seekers in Israel for several years. In January 2012, an organization in Israel that aids African asylum-seekers, the African Refugee Development Center, asked me to author on their behalf a report to the United Nations Committee for the Elimination of Racial Discrimination (CERD). After receiving the report in text and video form, the UN committee urged the Israeli government to prevent racist attacks against Africans in Israel. The Israeli government ignored the UN's call, and the following month, Israelis firebombed a kindergarten for African children in Tel Aviv, igniting a wave of violence against non-Jewish African people in Israel that is still ongoing.´´


DAVID SHEEN
ANTI AFRICAN RACISM IN ISRAEL


Meer van Astrid Essed