We are here vluchtelingen verdreven uit Vluchtacademie/Misdadig gesol

Vr 4 September 2015 02:56 | Astrid Essed | 2456 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 
WE ARE HERE VLUCHTELINGEN/ VERDREVEN UIT VLUCHTACADEMIE/HET GESOL/MISDADIG IN EEN WOORD
 
 
SAMENVATTING
 
''
Zoals er al drie jaar  gesold wordt met de rechten van de We are here groep
in Amsterdam is misdadig. Dijkhoff weet het, van der Laan weet het: ze 
mogen niet worden uitgezet naar oorlog, onveiligheid, uitzichtloosheid.
Toch worden ze opgejaagd en verdreven. Maar of men nu vlucht voor vervolging,
oorlog of armoede: Iedere vluchteling dient welkom te zijn, politiek of
 ''economisch''. Want recht op bescherming en vrijwaring van armoede zijn fundamenteel.''
 

ZIE OOK
 
 
 
 
En het gaat maar door. 
Het gesol met uitgeprocedeerde vluchtelingen.
De verdrijving.
De inhumane behandeling.
 
Nu weer treft het dat deel van de ''We are here'' groep, die,
na verdreven te zijn uit de Vluchtgarage [1], uiteindelijk was neergestreken
in de Vluchttoren, met behulp van solidaire krakers [2] en nu dacht,
een heenkomen, voor langere tijd, te vinden in de ''Vluchtacademie'' [3]
Niets is minder waar.
Nauwelijks zaten ze daar, of ze worden opnieuw verdreven. [4]
 
Een uitzichtloze situatie voor een dappere groep, die de strijd voortzet.
 
Alvorens op dit deel van de We are here vluchtelingen in te gaan, achtergrondinformatie
over de gehele ''We are here'' groep
 
 
ACHTERGRONDINFORMATIE:
 
 
Vanaf 2012 vragen uitgeprocedeerde vluchtelingen, aanvankelijk
verdreven uit Tentenkamp Ter Apel [5] en afgezakt naar Amsterdam en Den Haag, aandacht voor hun onhoudbare situatie.
 
 
 
Het gaat hier mensen,  die niet terug kunnen naar hun land
van herkomst vanwege de onveilige en/of  oorlogssituatie.
Mensen, afkomstig uit landen als Irak, Somalie, Eritrea,
Soedan etc, waar of [burger] oorlog is, of een gesloten dictatuur.
Mensen, die ten onrechte zijn uitgeprocedeerd. [6]
En om mensen, die volgens Amnesty International eigenlijk een asielstatus hadden moeten, krijgen, maar  niet is gebeurd. [7]

Deze groep is na verdrijving uit Ter Apel afgezakt naar Den Haag
[voornamelijk de Irakezen] en de anderen, de zogenaamde ''We are here
vluchtelingen'' over wie dit stuk gaat, naar Amsterdam.
Sinds de ''Ter Apel'' vluchtelingen
 nog langer weigeren, onzichtbaar te zijn en zowel in Amsterdam als
in Den Haag in actie zijn gekomen, wordt er met hun levens en waardigheid
gesold, alsof ze dominostenen zijn. [8]
 
 
 
Uitgeprocedeerd raak je trouwens vrij makkelijk.
Nederland kent geen eerlijke asielprocedure, dus een juridische
kans op beroep tegen een negatieve beslissing van de IND is vaak
tot mislukken gedoemd en een zogenaamde ”buitenschuldcriterium
regeling” [verkrijgen van een verblijfsvergunning als je aantoonbaar onuitzetbaar bent,
doordat het land van herkomst duidelijk niet wil meewerken aan
terugkeer of vanwege de oorlogsomstandigheden] is nagenoeg in de
praktijk niet te verkrijgen. [9]
 
En dan:
Zonder enig recht op eten, drinken en een dak boven je hoofd
op straat gezet.
 
 
 
ECSR
 
 
 
Daarin is een kentering gekomen door een klacht van de PKN
[Protestantse Kerk Nederland] bij het ESCR [Europees Comite
voor Sociale Rechten], dat uiteindelijk besliste, dat Nederland uitgeprocedeerden
eten, drinken en onderdak moest verschaffen. [10]
Dit werd overgenomen door de Nederlandse rechter, die de bed, bad en brood
regeling [nachtopvang] voor uitgeprocedeerden verplichtte aan de Gemeente
en het Rijk. [11]
 
 
 
COMITE VAN MINISTERS EN BED, BAD EN BROOD AKKOORD
 
 
Om een lang verhaal kort te maken, Teeven stemde na veel obstructie
toe om de Gemeenten toch geld voor de ”bed, bad en brood regeling”
ter beschikking te stellen, zoals hij motiveerde, door de uitspraak
van de rechter. [12]
Tot dan had hij volgehouden, dat hij de uitspraak van het Comite van Ministers
zou afwachten.
 
En de beslissing van dat Comite van Ministers kwam! [11]
En volkomen schimmig.
Volgens sommigen stond erin, dat Nederland zich moest houden aan
bad, bed en brood voor ongedocumenteerden,  anderen weer zeiden,
dat Nederland dat niet verplicht zou zijn en daarin werd vrijgelaten. [14]
 
Enfin, geruzie tussen PvdA en VVD, maar niet de door velen
[waaronder ondergetekende] gehoopte val van het kabinet.[15]
 
 
Neen, ze kwamen met een onzalige en duivelse regeling:
Het bad, bed en broodakkoord.
 
Opvangen van de Gemeenten werden opgeheven, er komen nu
op een aantal locaties centrale opvangen voor bad, bed en brood,
maar op voorwaarde, dat de uitgeprocedeerden zich inzetten voor terugkeer.
 
Dus  ”bed, bad en brood, in het voorportaal van de hel”,
zoals schrijfster en activiste  Dhjana snoeihard en glashelder schreef. [16]
 
Je moet wel ver zijn afgedwaald als regering, dat je het lef
hebt een dergelijk walgelijk akkoord als ”compromis”
of ”oplossing” te presenteren.
 
Protesten alom natuurlijk, waarvan vooral treffend die van
VN rapporteur Philip Ashton, die opmerkte
 
”Terwijl je zulke basale mensenrechten als bed, bad en brood, niet
voorwaardelijk mag maken: ik geef jou de basis, als……
de Nederlandse Overheid zou beter openlijk kunnen
toegeven, dat ze mensenrechten afwijzen” [17]
 
 
DE NIET GEREGISTREERDEN/WE ARE HERE GROEP, VERDREVEN UIT DE VLUCHTACADEMIE
 
De groep We are Here vluchtelingen waar het in dit stuk om gaat,
zijn zo'n 85 uitgeprocedeerden, die niet geregistreerd waren bij
Vluchtelingenwerk, daardoor niet naar de Vluchthaven konden,
waar het andere deel zat en zo belandden in de Vluchtgarage,
Amsterdam Zuid Oost,
waar Gemeente en Stadsdeel Zuid-Oost weigerden, voorzieningen aan te
brengen, en waarvan de omstandigheden mensonwaardig werden verklaard door Amnesty International en het College voor de Rechten
 van de Mens. [18]
Zij belandden in de Vluchttoren [19], vandaar in de Vluchtacademie.
Vanwaar verdreven.
 
DE GEREGISTEERDEN/WE ARE HERE GROEP/VAN TENTENKAMP
OSDORP TOT OUD GEBOUW STADSDEEL NIEUW WEST/
EEN WARE ODYSSEE
 
De andere ruim 159 ''We are here'' vluchtelingen hebben
als vluchtgeschiedenis een ware Odyssee [20] doorgemaakt,
maar zijn nog lang niet in Ithaka [dat was het vaderland van  Odysseus,
koning en strijder in  de Trojaanse oorlog, op weg naar huis,
hier bedoeld als ''op een veilige bestemming] [21] aangekomen.
 
Hun vluchtodyssee of vluchtellende, zo de lezer wil en beter past:
 
Verdreven uit [de lijst is lang], Tentenkamp Notweg
op last van burgemeester van der Laan [22], naar de Vluchtkerk, 
daarna Vluchtkantoor, Vluchtflat, Vluchthaven - daarover zometeen-,
verdreven uit die Vluchthaven, weer op last van van der Laan [23],
opgevangen in de Muiderkerk, [24], Vluchtopvang [25], Vluchtschool [26],
Vluchtgebouw, Vluchtloods [Amsterdam Noord] en nu aangeland
in het voormalige gebouw van Stadsdeel Nieuw West, waar ze volgens
mijn laatste informatie op dit moment nog zitten. [27]
 
Wat een lijdensweg!
Onwaardig, ja, aan Nederland en de Gemeente Amsterdam!
 
Tijdens die hele vluchtellende heeft de Gemeente geen vinger uitgestoken
om enige voorziening aan te brengen in de locaties waar zij verbleven, evemin
als de andere We are here groep [weet u nog, Vluchtgarage, Vluchttoren,
Vluchtacademie]
Niet eens een chemisch toilet!
 
De enige opvang, die de Gemeente/Van der Laan heeft gerealiseerd
was de Vluchthaven [voormalig Huis van Bewaring aan de Havenstraat],
maar met een zwaar chantagegehalte.
Alleen mocht van opvang gebruik gemaakt worden, als er zou
worden meegewerkt aan ''terugkeer'' [28]
Waarnaartoe?
De afgrond?
 
Toen de vluchtelingen daaraan niet konden voldoen, werden
ze zonder pardon door de Gemeente met ontruiming bedreigd,
met als misselijke toevoeging, dat de kosten van de ontruiming
''op de vluchtelingen zou worden verhaald.'' [29]
Ze hebben de eer aan zichzelf gehouden, maar weer vertrokken,
in de stromende regen, verjaagd door de politie
uit het Oosterpark, waar ze tentjes wilden opzetten om
te schuilen [30], in de Muiderkerk opgevangen.....[31]
De rest heb ik boven onder Odyssee beschreven.
 
Maar Odysseus bereikte zijn vaderland behouden, werd herenigd
met zijn oude vader [zijn moeder was, tot Odysseus' grote
verdriet, al overleden], zijn voedster, zijn vrouw en zoon.
Maar hoe loopt dit af voor de vluchtelingen?
 
Zowel We are here een [de geregistreerden, van de Odyssee]
En We are here twee [de niet geregistreerden, nu uit de
Vluchtacademie verjaagd]
 
Joost mag het weten.
 
Alle oproepen van Amnesty International ten spijt om te zorgen 
voor een menswaardige opvang van de vluchtelingen met garantie
van hun elementaire levensbehoeften en hen niet de straat op
te gooien [32] volhardt de Gemeente in zijn inhumane en
respectloze behandeling van vluchtelingen.
Het nieuwe mantra van van der Laan is, dat zij dan maar
gebruik moeten maken van de nachtopvang, de zogenaamde
''bed, bad, brood regeling''.
Daaraan kleeft niet alleen het gevaar van chantage [ik geef je eten
in ruil voor medewerking aan terugkeer], het is natuurlijk geen 
respectvolle oplossing [ook niet voor daklozen trouwens, maar dat
is een ander verhaal]
Het is immers alleen een nachtopvang, overdag staan mensen op straat
en moeten zich maar zien te redden [ook qua eten, onderdak, weer
of geen weer], krijgen slechts avondmaaltijd en ontbijt en hebben
geen permanente verblijfplaats, waar ze kunnen leven en op verhaal
kunnen komen.
En daarvoor had de Gemeente moeten zorgen, want zij heeft
zorgplicht.
 
Het is een schande, een schande, een schande.
Zo te sollen met mensen.
 
 
EPILOOG
 
 
Zo wordt er dus in dit land met mensen omgesprongen, die vanwege
hun vluchthistorie juist bescherming zouden moeten krijgen.
Door de Gemeente Amsterdam met de We are here vluchtelingen.
 
Door de Nederlandse Staat.
Maar de Nederlandse Staat heeft zijn misdadige ''helpers'', als
de KLM, die vrolijk alle door de Staat aangevraagde deportatievluchten
uitvoert [33] en allerhande besmette bouwbedrijven, die dik
verdienen [evenals de KLM trouwens] aan het bouwen van detentiecentra,
waar onschuldigen [wier enige ''misdaad'' het is, vluchteling te zijn en
afgewezen door de Nederlandse Staat] worden opgesloten, ten einde
te worden uitgezet naar vervolging/oorlog/uitzichtloosheid.
 
Bedrijven als BAM, die het vernieuwde detentiecentrum Schiphol Oost
heeft gebouwd [34] en het ''christelijke'' bedrijf De Vries en Verburg,
verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe gezinsgevangenis
op Kamp Zeist. [35]
 
Allemaal medeplichtigen aan een misdadig asielbeleid, waarvan
een groep als We are Here het slachtoffer is.
 
En daarom gaat de strijd tegen de Nederlandse Staat, hoofdverantwoordelijke
voor dit beleid en zijn ''helpers'' door.
Tot alle vluchtelingen vrij zijn en iedereen, die hierheen vlucht,
zich zonder beperkingen in Nederland mag vestigen, politieke
of economische vluchteling.[36]
 
Het is zoals de We are Here vluchtelingen zeggen:
 
 
WE ARE HERE
AND WE WILL FIGHT
FOR FREEDOM OF MOVEMENT IS EVERYBODY'S RIGHT!!
 
 
 
 
Astrid Essed
 
 
 
NOTEN
 
 
 
[1]
 
 
NRC
ASIELZOEKERS VERLATEN VLUCHTGARAGE AMSTERDAM,
VANDAAG ONTRUIMD
13 APRIL 2015
 
 
 
 
[2]
 
 
”Wij trappen de deuren open voor de groep ongedocumenteerden die afgelopen maandag uit de “vluchtgarage” is ontruimd.

Al jaren volgen wij hun strijd, en wij zien dat de overheid hen niet eens in hun basisbehoeften voorziet, terwijl het hen onmogelijk wordt gemaakt zelf een bestaan op te bouwen. De zogenaamde Bed, Bad, Brood voorziening is geen echte oplossing, gezien het mensen slechts ‘s nachts opvangt en overdag alsnog dwingt op straat te leven.
Dit pand is ook geen oplossing, maar voorziet hen in ieder geval in iets meer dan dat hen nu door de overheid aangeboden is.

Geen mens is illegaal!
Kraken gaat door”

[AM’DAM WEST]/VAN SANDE BAKHUIJZENSTRAAT 2

GEKRAAKT VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN

https://www.indymedia.nl/node/27714

ASIELZOEKERS VLUCHTGARAGE IN GEKRAAKT PAND
WEST/ADHESIEBETUIGING AAN KRAKERS
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
[3]
 
 
 
 
AT5
VLUCHTELINGEN BEZETTEN VOORMALIG GEBOUW
KUNSTACADEMIE
23 AUGUSTUS 2015
 
 
 
 
 
[4]


AT5
VLUCHTELINGEN WE ARE HERE VANDAAG UIT ''VLUCHTACADEMIE''
1 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
AT5
ASIELZOEKERS ''VLUCHTACADEMIE'' MOETEN PAND VERLATEN
26 AUGUSTUS 2015
 
 
 
 
 
WE ARE HERE GEVRAAGD ''VLUCHTACADEMIE'' TE VERLATEN
26 AUGUSTUS 2015
 
 
[5]
 
 
 
 
POLITIE ONTRUIMT TENTENKAMP TER APEL
23 MEI 2012
 NOS
ARRESTATIES BIJ ONTRUIMING TER APEL
23 MEI 2015


 
 
''WE WILLEN ONS RECHT ALS VLUCHTELING'' ZEGGEN
DE VLUCHTELINGEN BIJ DE ONTRUIMING VAN HUN TENTENKAMP
IN TER APEL
23 MEI 2012
 
 
 
 
MOEDIGE VLUCHTELINGEN, INSPIRERENDE
SOLIDARITEIT EN KEIHARDE STAATSREPRESSIE
26 JUNI 2012
 
 
 
 
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/DE VERDRIJVING/
CONTINUING STORY
ASTRID ESSED
5 SEPTEMBER 2014
 
 
 
 
[6]”Door de overheid wordt vaak opgemerkt dat het merendeel van de Vluchthavenbewoners niet meewerkt aan hun terugkeer en hierdoor zelf verantwoordelijk is voor hun situatie. Amnesty International constateert echter dat de Rijksoverheid zelf substantieel bijdraagt aan dit probleem door te blijven miskennen dat terugkeer naar een fragiel of instabiel land als Somalië, of een notoire mensenrechtenschender als Eritrea, niet aan de orde zou moeten zijn. Desondanks blijft de eis van de overheid ook aan hen dat ze meewerken aan ‘vrijwillige’ terugkeer. Volgens een evaluatie van de gemeente komt bijna de helft mogelijk uit Somalië of Eritrea.”
…….
…….
”Het is volgens Amnesty International dan ook waarschijnlijk dat er in de Vluchthaven een (aanzienlijke) groep mensen zit die eigenlijk een asielstatus had moeten krijgen en dus nooit in de Vluchthaven terecht had moeten komen.”
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
 
 
 
 
 
 
 
[7]
 
 
 
''Het is volgens Amnesty International dan ook waarschijnlijk dat er in de Vluchthaven een (aanzienlijke) groep mensen zit die eigenlijk een asielstatus had moeten krijgen en dus nooit in de Vluchthaven terecht had moeten komen.''


AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET OP
STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014


 
 
[8]
 
 
STRIJD UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN IN AMSTERDAM
 
 
 
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/DE VERDRIJVING/
CONTINUING STORY
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/
SCHENDING VAN ELEMENTAIRE RECHTEN
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
 
 
STRIJD UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN IN DEN HAAG
 
 
 
RECHT OP BESTAAN:
 
 
 
 
 
OMROEP WEST
VLUCHTELINGEN MOETEN WEG UIT HAAGSE SACRAMENTSKERK
17 JULI 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECHT OP BESTAAN
ALARM VOOR VLUCHTELINGEN DEN HAAG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TENTENKAMP KOEKAMP ONTRUIMD/
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS NIET MEER ONZICHTBAAR
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
 
 
RECHT OP BESTAAN
NIEUW ONDERZOEK NAAR WOONPERSPECTIEF 
ASIELZOEKERS SACRAMENTSKERK
15 MAART 2014
 
 
 
 
 
OMROEP WEST
VLUCHTELINGEN MOETEN WEG UIT HAAGSE SACRAMENTSKERK
17 JULI 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEN HAAG BIEDT ASIELZOEKERS SACRAMENTSKERK
TIJDELIJKE OPVANG
1 SEPTEMBER 2014
 
 
 
 
 
 
 
[9]
 
 
NOS
D’66
INHOUDELIJKE ROL ASIELRECHTER
9 SEPTEMBER 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
GROENLINKS
BELOFTE MAAKT SCHULD: HET BUITENSCHULDBELEID
MOET WORDEN VERRUIMD
2 JULI 2013
 
 
 
 
 
 
 
[10]
 
 

KLACHT VAN PROTESTANTSE KERK NEDERLAND BIJ

RAAD VAN EUROPA TEGEN NEDERLANDSE STAAT

 

http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Klacht-namens-Protestantse-Kerk-bij-Raad-van-Europa-tegen-Nederlandse-Staat.aspx

 

EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS

CONFERENCE OF EUROPEAN CHUTCHES (CEC) V. THE NETHERLANDS

REPORT TO THE COMMITTEE OF MINISTERS

 

http://www.inlia.nl/uploads/File/Uitspraak%20ECSR%20publ%2010%20nov%202014%20nr%2090-2013%20Engelstalig.pdf

 

 

[11]

 

”In zijn uitspraken heeft de rechter bepaald dat de gemeente aan deze asielzoekers nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd moet bieden. Hierbij heeft de rechter rekening gehouden met de gebleken mensonwaardige omstandigheden in de Vluchtgarage en de situatie van diegenen die op straat leven. De beslissingen van het ECSR zijn niet juridisch bindend, maar toch sluit de rechter niet uit dat deze beslissingen van invloed kunnen zijn op de tot nu bestaande rechtspraak over opvang.”

RECHTSPRAAK.NL

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS KRIJGEN

KOMENDE MAANDEN BED, BAD, BROOD.

17 DECEMBER 2014

 

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/CRvB/Nieuws/Pages/Uitgeprocedeerde-asielzoekers-krijgen-komende-maanden-bed%2c-bad%2c-brood.aspx

 

ZIE GERECHTELIJKE UITSPRAAK

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2014:4178

 

NRC

RECHTER: OOK RIJK MOET BED, BAD EN BROOD BIEDEN

24 DECEMBER 2014

 

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/24/rechter-ook-rijk-moet-bed-bad-en-brood-bieden/

 

 

[12]

 

NU.NL

TEEVEN GEEFT GEMEENTEN TIJDELIJK GELD

VOOR OPVANG ASIELZOEKERS

20 JANUARI 2015

 

http://www.nu.nl/politiek/3976301/teeven-geeft-gemeenten-tijdelijk-geld-opvang-asielzoekers.html

 

 

[13]

 

RESOLUTIE COMITE VAN MINISTERS BEKENDGEMAAKT
[16-04-15]
VAGE FORMULERING DOET NIET AF AAN OORDEEL ECSR
 
 
 
 
 
 
[14]
 
NRC
ONDUIDELIJKHEID OVER BED, BAD EN BROODVERPLICHTING
15 APRIL 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
[15]
 
 
VOLKSKRANT
CRISISBERAAD COALITIE DUURT TOT 3.30 UUR-ZONDER RESULTAAT
16 APRIL 2015
 
 
 
 
 
 
[16]
 
 
BED, BAD EN BROOD, SLECHTS IN HET VOORPORTAAL
VAN DE HEL
DHJANA
23 APRIL 2015
 
 
 
 
 
[17]
 
 
“Terwijl je zulke basale mensenrechten als bed, bad en brood niet voorwaardelijk mag maken. Je mag niet zeggen: ik geef jou de basis áls… de Nederlandse overheid zou beter gewoon openlijk kunnen toegeven dat ze mensenrechten afwijzen.”
 
NRC
VN RAPPORTEUR: AKKOORD OVER ILLEGALEN ”BUREAUCRATISCHE
ROMMEL”
23 APRIL 2015
 
 
 
 
 
NIEMAND BLIJ MET BBB AKKOORD
22 APRIL 2015
 
 
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
AKKOORD BED, BAD, BROOD DRUIST IN TEGEN UITSPRAAK
EUROPESE COMITE VOOR SOCIALE RECHTEN
22 APRIL 2015
 
 
 
 
 
 
KERK IN ACTIE
KABINET LEGT MET AKKOORD MENSENRECHTEN NAAST
ZICH NEER
23 APRIL 2015
 
 
 
 
 
[18]
 
 
COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
SITUATIE VLUCHTGARAGE MENSONWAARDIG
18 JUNI 2014
 
 
 
 
 
 
 
”Zonder eten, schoon drinkwater en een deugdelijke beschutting tegen de elementen kan er geen sprake zijn van een menswaardig bestaan.”
 
AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
 
 
 
 
 
 
PAROOL
STROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE
18 DECEMBER 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STROOM  BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE/
BRIEF AAN LEDEN STADSDEELRAAD ZUID-OOST
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
 
[19]
 
 
 
”Wij trappen de deuren open voor de groep ongedocumenteerden die afgelopen maandag uit de “vluchtgarage” is ontruimd.

Al jaren volgen wij hun strijd, en wij zien dat de overheid hen niet eens in hun basisbehoeften voorziet, terwijl het hen onmogelijk wordt gemaakt zelf een bestaan op te bouwen. De zogenaamde Bed, Bad, Brood voorziening is geen echte oplossing, gezien het mensen slechts ‘s nachts opvangt en overdag alsnog dwingt op straat te leven.
Dit pand is ook geen oplossing, maar voorziet hen in ieder geval in iets meer dan dat hen nu door de overheid aangeboden is.

Geen mens is illegaal!
Kraken gaat door”

[AM’DAM WEST]/VAN SANDE BAKHUIJZENSTRAAT 2

GEKRAAKT VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN

https://www.indymedia.nl/node/27714

 

[20]

 

WIKIPEDIA

ODYSSEE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Odyssee[21]


WIKIPEDIA

ODYSSEE

INHOUD


https://nl.wikipedia.org/wiki/Odyssee#Inhoud

 

BRON

 

WIKIPEDIA

ODYSSEE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Odyssee

 

[22]

 

TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD/AANKLACHT TEGEN
ONMENSELIJKHEID OVERHEID
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
[23]
 
 
AT5
GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMING VLUCHTHAVEN
6 JUNI 2014
 
 
NRC
UITGEDPROCEDEERDE ASIELZOEKERS ”VLUCHTHAVEN”
MOETEN WEG
4 JULI 2014
 
 
 
NRC
VLUCHTELINGEN WACHTEN ONTRUIMING
VLUCHTHAVEN AMSTERDAM NIET AF
9 JULI 2014
 
 

 

[24]

 

 

”VLUCHTOPVANG” GEOPEND: ”WIJ ZIJN HIER” KRAAKT
LINNAEUSHOF 4
 
 
 
[25]
 
”VLUCHTOPVANG” GEOPEND: ”WIJ ZIJN HIER” KRAAKT
LINNAEUSHOF 4
 

 

AT5
ASIELZOEKERS MOETEN PAND
LINNAEUSHOF VERLATEN
13 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
 
 
[26]
 
AT5
SCHOOLBESTUUR VLUCHTSCHOOL DOET AANGIFTE
WEGENS VLUCHTELINGEN
19 AUGUSTUS 2014
 
 
 
AT5
ASIELZOEKERS VERTREKKEN UIT DE VLUCHTSCHOOL
23 AUGUSTUS 2014
 
 
 

[27]

 

AT5

ILLEGALEN WE ARE HERE BEZETTEN STADSDEELKANTOOR

NIEUW WEST

4 JUNI 2015

 

http://www.at5.nl/artikelen/143921/illegalen_we_are_here_bezetten_stadsdeelkantoor_nieuw-west[28]


”De Vluchthaven, waar zo’n 125 uitgeprocedeerde asielzoekers sinds een half jaar verblijven, is een proef van de gemeente en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD). In ruil voor eten en onderdak beloofden de asielzoekers mee te werken aan hun toekomst en eventueel vertrek.”
 
 
NRC
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS ”VLUCHTHAVEN”
MOETEN WEG
4 JULI 2014
 
 
 
AT5
VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES
23 NOVEMBER 2013
 
 
 
 
 
 
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/DE VERDRIJVING/
CONTINUING STORY
ASTRID ESSED
5 SEPTEMBER 2014
 
 
[29]
 
 
 
''Bovendien wil de gemeente de kosten van de ontruiming vorderen op de vluchtelingen.''
 
 
AT5
GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMING VLUCHTHAVEN
6 JUNI 2014
 
 
 
[30]
 
 
AT5
POLITIE ZAL VLUCHTELINGEN WEGSTUREN UIT PARK
9 JULI 2014
 
 
 
”VLUCHTOPVANG” GEOPEND: ”WIJ ZIJN HIER” KRAAKT
LINNAEUSHOF 4
 
 
 
[31]
 
 
”VLUCHTOPVANG” GEOPEND: ”WIJ ZIJN HIER” KRAAKT
LINNAEUSHOF 4
 
 
 
 
 
 
[32]
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
AMNMESTY/GEMEENTE ZORG VOOR OPVANG
MENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN
13 JUNI 2014
 
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
 
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
GESCHOKT DOOR OVERLIJDEN GULUD NASIR IN VLUCHTGARAGE
26 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
[33]
 
 
 
KLM ALS UITVOERDER DEPORTATIEVLUCHTEN
MEDEPLICHTIG AAN MISDADIG ASIELBELEID
NEDERLANDSE STAAT
 
 
 
 
 
[34]
 
 
BAM, BOUWBEDRIJF DAT DIK HEEFT VERDIEND
AAN DE BOUW VAN HET NIEUWE DETENTIECENTRUM
SCHIPHOL OOST
MEDEPLICHTIG AAN MISDADIG ASIELBELEID
NEDERLANDSE STAAT
 
 
 
 
 
[35]
 
 
 
DE VRIES EN VERBURG: VERANTWOORD EEN  GEZINSGEVANGENIS 
BOUWEN?
22 AUGUSTUS 2015
 
 
 
BOUWBEDRIJF DE VRIES GAAT NIEUWE GEZINGSGEVANGENIS
KAMP ZEIST BOUWEN
 
 
 
 
 
GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF 
AAN B. STUIJ/PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN
VERBURG
ASTRID ESSED
28 AUGUSTUS 2015
 
 


ZIE OOK


 
 
 
 
 
 
[36]
 
 
 
VRIJ NEDERLAND
WAAROM WE ONZE GRENZEN JUIST OPEN MOETEN GOOIEN
11 JUNI 2015
 
 
 

Meer van Astrid Essed