Regering betuigt spijt om slavernij/Geen spijt, maar excuses

Wo 10 Juli 2013 03:28 | Astrid Essed | 2834 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 
ASSCHER: DIEPE SPIJT OVER SLAVERNIJ/OVER NEERLANDS BESMET
VERLEDEN EN DE HEDENDAAGSE SCHANDVLEK
 
Zie ook:
 
http://www.astridessed.nl/nederland-betuigt-spijt-over-slavernijverledengeen-spijt-maar-excusesmensenrechtenschendingen-in-nederland-anno-2013/
 
VOORAF
 
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
Op 1 juli 2013, 150 jaar na de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen,
heeft vice premier Asscher ''diepe spijt'' betuigd over het Nederlandse slavernijverleden en
opgemerkt, dat de Nederlandse regering zich zal inzetten voor het aan de kaak stellen
van mensenrechten.
Een hypocriete opmerking naar mijn mening, omdat Nederland anno 2013 in ernstige mate 
mensenrechten schendt door de manier waarop met vluchtelingen en asielzoekers wordt omgegaan
Tijd dus voor Nederland, ook over dit onrecht de hand in eigen boezem te steken
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
 
 
''Ik sta hier vandaag namens de Nederlandse regering en kijk terug op
deze schandvlek in onze geschiedenis. Ik kijk terug en betuig diepe
spijt en berouw over hoe Nederland is omgegaan met de menselijke waardigheid.''
.....
....
''Laten wij voorkomen, dat onze kinderen en kleinkinderen zich later voor ons
moeten schamen''
......
.......
''De slavernij is afgeschaft, maar ook vandaag worden mensen nog vernederd om wie ze zijn. De geschiedenis verplicht ons te leren van het verleden en onrechtvaardigheid ook in deze tijd met alle kracht te bestrijden. 
Door schending van de mensenrechten aan de kaak te stellen. Door discriminatie te bestrijden. Door moderne slavernij, in arbeid en prostitutie, aan te pakken.''
 
 
Uit toespraak vice premier Asscher bij de herdenking 150 jaar afschaffing slavernij
in het Oosterpark.
Bij het Slavernijmonument
 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/toespraken/2013/07/01/toespraak-van-viceminister-president-lodewijk-asscher-bij-de-herdenking-van-de-afschaffing-van-de-slavernij-op-maandag-1-juli-2013-in-amsterdam.html
 
 
Op 1 juli 2013 was het 150 jaar geleden, dat door Nederland de slavernij in
de  ''Westindische kolonieen'' [Suriname en de Nederlandse
Antillen] werd afgeschaft. [1]
Als Keti Koti [verbreken van de ketenen] [2] wordt dit 
jaarlijks gevierd.
Vanwege die ''150 jaar'',  was het dit jaar extra feestelijk.
Naast festiviteiten door het hele land kreeg de viering een byzonder tintje 
in de aanwezigheid van het Koningspaar [3] bij de herdenking in het Oosterpark bij het slavernijmonument [4]
Namens de Nederlandse regering waren o.a. aanwezig vice premier minister
Asscher en de Gemeente Amsterdam werd vertegenwoordigd door
burgemeester van der Laan en Fatima Elatik, Stadsdeelvoorzitter Oost.
 
SLAVERNIJMONUMENT/GESCHIEDENIS
 
Nederland heeft traag gereageerd op de erkenning van de misdaad van
de slavernij.
Zo heeft het 139 jaar moeten duren, voordat er eindelijk een officieel slavernijmonument
van de grond kwam, dat in 2002 is onthuld door Koningin Beatrix [5]
Dat was trouwens nog beschamend, omdat de nazaten van 
de slaven niet bij de officiele onthulling aanwezig waren en achter dranghekken
moesten staan, tot het ''officiele'' gedeelte achter de rug was, waarbij ook nog werd
gedreigd door de politie te paard. [6]
De omgekeerde wereld.
Ook is de slavernij verdrongen uit het Nederlandse collectieve geheugen, aldus 
minister Plaskerk  bij de 144 ste herdenking van de afschaffing van de slavernij
in 2007. [7]
Hij merkte hierover op:
 
'' Ik heb op school nooit geleerd over de slavernij, 
Waar zijn de boeken, films en musea over de slavernij en de rol van Nederland
daarin?''  [8]
Is dat geen nationale schande?
 
Maar er is meer:
Ook aan de beeldvorming moet nog veel worden gedaan.
Zo wordt in de sporadische televisieprogramma's over de
slavernij moderne uitbuiting [bijv van Poolse arbeiders in Nederland]
op een lijn gesteld met de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen
en worden allerlei vormen van slavernij over een kam geschoren.[9]
In de geschiedschrijving over de slavernij treft men vaak elementen van bagatellisering
aan, zowel wat betreft het misdadige karakter van de slavernij [10], als de poging
aan te tonen, dat het after all toch niet zo'n winstgevende zaak is geweest [11]
In dat laatste geval is er alsof er wordt gezegd:
Hoe winstgevend was de dwangarbeid in Duitse concentratiekampen voor
de Duitse economie.
 
Ja, een door en door kromme en verwerpelijke redenering dus.
 
LATE SPIJT OVER SLAVERNIJ 
 
Er is dus door de Nederlandse regering bij monde van vice premier Asscher 
spijt betuigd over het slavernij verleden.
Dat komt wel erg laat.
Het is namelijk voor het eerst, dat de Nederlandse regering, althans 
in Nederland, komt met een ''diepe spijt'' betuiging [12], al had wel in 2001
toenmalig minister van Integratie van Boxtel op de in Durban [Zuid-Afrika] gehouden
Wereld Conferentie tegen Racisme [2001] spijt ['deep remorse''] betuigd over het slavernijverleden.[13]
 
 
 
DIEPE SPIJT EN BEROUW/EXCUSES? VERGEET HET MAAR
 
Je zou toch verwachten, dat bij een officieel in het Internationaal
Recht erkende misdaad tegen de menselijkheid als de slavernij [14], 
op zijn minst excuses op zijn plaats zouden zijn.
Wie daarop had gehoopt, kwam bedrogen uit.
 
Toegegeven:
Asscher ging met zijn 'diepe spijt' [15] een stap verder dan 
premier Rutte bij de herdenking in 2012, die sprak over ''de zwarte bladzijde
in de geschiedenis'' en het ''ontmenselijkende karakter'' van de slavernij,
zonder spijt te betuigen [16]
Burgemeester Van der Laan ging met zijn expliciete verwijzing naar de rol van Amsterdam
bij de slavenhandel en zijn opmerking, dat de Gouden Eeuw in een adem genoemd
moet worden met de slavernij [17], verder dan de vroegere burgemeester Cohen, die voorzichtiger,
refereerde aan een ''gedeeld verleden'' 
 
Maar dat gaat allemaal bij lange na niet ver genoeg, want
excuses bleven uit.
Heel terecht en in parlementaire context bijna moedig, heeft SP Tweede
Kamerlid van Bommel voor deze excuses een pleidooi gehouden [18]
Ex slavernij en koloniale mogendheid Nederland heeft trouwens evenmin
aan Indonesie excuses aangeboden [19] voor alle wandaden tijdens het 
kolonialisme en de tijdens de politionele acties gepleegde
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid [20]
Behalve dan in geval van het bloedbad in Rawagede. [21]
Maar ook pas nadat de rechter er aan te pas was gekomen [22]
 
WAAROM WEL SPIJT EN GEEN EXCUSES
 
Dat er voor eeuwen onrecht in Suriname/Nederlandse Antillen en
Indonesie geen excuses kan worden aangeboden, is natuurlijk
meer dan schandalig, maar dit heeft, zoals we; vaker in de politiek of
maatschappelijke ontwikkelingen, te maken met het financiele element.
Want wie excuses aanbiedt, bekent juridisch gezien schuld en
dan is de weg vrij voor schadeclaims [23]
 
En zoals te doen gebruikelijk bij uitbuitingssystemen zoals slavernij
en kolonialisme, wil men er wel rijk van worden, maar geen schadeloosstelling
aan de slachtoffers betalen.
Geen wonder dus, dat Surinaamse organisaties en toeschhouwers diep
teleurgesteld zijn over het uitblijven van excuses [24]
Wel het minste, dat een Staat kan doen na deze eeuwenlange misdaad
tegen de menselijkheid [25], die slavernij heet.
 
TERUG NAAR HET VERLEDEN/DE MISDAAD VAN DE TRANSATLANTISCHE SLAVERNIJ
 
Het hoeft nauwelijks te worden uitgelegd, dat slavernij, die trouwens
van alle tijden is [26] een misdadig systeem is, waarbij mensen
als ''dingen'' worden beschouwd [27], die je mag verhandelen, kopen en
verkopen en die [en dat is belangrijk] als gratis arbeidskrachten een grote
bijdrage hebben geleverd aan economische ontwikkelingen, waarvan zij
op geen enkele wijze profiteerden.
In deze context  de transaltantische slavenhandel [28].
Dat is de handel 
in Afrikanen, die werden gestolen, gekidnapt en verhandeld van Afrika naar
de beide Amerika's [Noord en Zuid-Amerika]
Van wie de nazaten de afschaffing van de slavernij nu herdenken.
 
ENKELE SCHOKKENDE FEITEN:
 
Tijdens de transatlantische slavenhandel, die zich heeft afgespeeld tussen 1525 
[te beginnen met het Portugese aandeel in de slavernij] tot 1867 [29], zijn er
12 miljoen gekidnapte Afrikanen naar de Amerika's gedeporteerd. [30]
Het aandeel van de Nederlandse betrokkenheid 
bij de slavenhandel wordt geschat op 500 000 tot 600.000 personen. [31] 
Voor Nederland startte de slavenhandel na de verovering van Recife [''Portugees''
Brazilie] en de daaropvolgende verovering van het Portugese slavenhandelsbolwerk
Fort Elmina in 1637 [32]
Op 1 juni 1814 werd de slavenhandel om politieke redenen afgeschaft [33], de
motivatie voor de afschaffing van de slavernij in 1863 was economisch. [34]
 
 
SLAVERNIJ
DE MISDADEN
HOOGTE EN DIEPTEPUNTEN
DE ABOLITIE
VRIJHEID EN STAATSTOEZICHT
 
''Slavery is the permament, violent domination of natally alienated
and generally dishonored persons''
Orlando Patterson [35]
 
http://wiki.answers.com/Q/What_is_Orlando_Patterson's_definition_of_slavery
 
De misdadigheid van de transatlantische [en andere] slavernij, het stelen en 
kidnappen van mensen, koop en verkoop, het verworden van mens tor ding, de
rechteloosheid, mishandelingen [36] en griezelig genoeg, het wegschenken
van een slaaf als ''verjaardagscadeau'' [37]
 
Dat zijn de dieptepunten.
De hoogtepunten zijn het voortdurende verzet, dat de slaven geboden
hebben en dat bij het Nederlandse publiek nog veel te weinig bekend is.
Het verdient meer dan genoemd te worden.
Het verdient een ereplaats in de geschiedenis.
 
Het begon al aan boord van het slavenschip.
Zo is er in 1741 een opstand geweest op het slavenschip ''Middelburgs 
Welvaren'', die aan 213 [van de 260) Afrikanen het leven heeft gekost [38]
Alle blanke bemanningsleden bleven ongedeerd.
Passief verzet op de plantages bestond vaak door saboteren van
werkzaamheden door langzaamaanacties, het veinzen van ziekte, zich ''dom''
voordoen [een equivalent van het Oostindisch doof] etc [39]
Actiever verzet was het saboteren van de productiemiddelen en vergiftiging van 
het vee,
Ook vergiftiging van planters en [aan die planters] loyale slaven
kwam voor [40]
En bitter genoeg was ook het plegen van zelfmoord een vorm van verzet,
omdat zo [hoe bizar en ziek het ook klinkt] het ''eigendom'' van de meester
werd vernietigd en daarmee een deel van zijn mogelijkheid op het maken van winst [41]
 
MARONNAGE EN SLAVENOPSTANDEN
 
Maar het meest succesvolle verzet is geweest de zogenaamde maronnage [vlucht
van de plantages naar het binnenland] [42], met als gevolg een aantal dappere
slavenopstanden.
Klinkende namen zijn die van verzetsstrijders Boni, Baron en Joli-Coeur [43]
Het gewapende verzet van de gevluchte slaven [Marrons, voorouders van de
huidige boslandbewoners in Suriname] tegen de plantersklasse zou geducht zijn
en resulteren in een aantal marronoorlogen, die het blanke bewind maar niet
kon winnen en uiteindelijk is geresulteerd in vredesovereenkomsten, waarin de
marrons bedongen, dat zij in vrijheid verder konden leven. [44]
Een bekende leider van een slavenopstand op Curacao was Tula [45]
Voor slavenkolonie Jamaica was dat de legendarische Nanny of the Maroons [46}
 
Dappere mannen en vrouwen.
 
 
SOLIDARITEIT MET SLAVEN
QUAKERS
JOHN BROWN
ROBESPIERRE
 
 
 
Hoewel deze opsomming verre van volledig is, wil ik toch
aandacht schenken aan enkelen, die solidair [een anachronistisch woord
maar toch maar even gebruikt] zijn geweest met het barbaarse lot van de slaven.
 
Quakers
 
 
In de eerste plaats noem ik de Quakers, een christelijke groep, die aan de wieg 
stond van het ijveren voor afschaffing van de slavernij [abolitie], zich
daarbij beroepend op de christelijke waarden [47].
Ze zijn onder andere actief geweest in de underground railroad [48] , een route waarlangs
slaven konden vluchten, via het Noorden van de VS, naar Canada, waar slavernij
was verboden. [49]
 
Een belangrijke voorvechtster van de underground railroad is ook
de voormallige zwarte slavin Harriet Tubman, die een grote bijdrage 
heeft geleverd [50]
Ze heeft via die underground railroad meer dan 19 tochten gemaakt en zo
300 slaven gered [51]
 
John Brown
 
John Brown was een abolitionist, die met militaire
middelen de slavernij bestreed en uiteindelijk werd geexecuteerd, [52]
 
Revolutionnair Frankrijk
Robespierre
Abbe Gregoire
 
In het Frankrijk van de Franse Revolutie werd op 4 februari 1794 de slavernij
afgeschaft [53]
Alle bevrijde slaven werden Franse burgers [54]
Zoiets was voor die tijd uniek.
Op dat moment was er op Haiti een slavenopstand aan de gang onder
leiding van Toussaint Louverture [55]
In tegenstelling tot de latere afschaffingen door Groot Brittannie, Nederland en
de andere slavenmogendheden was het niet om economische
redenen, maar wel degelijk geleid door de Liberte, Egalite, Fraternite gedachte
van de Franse revolutie.[56]
Voormannen als Jacobijnenleider Robespierre [57] en vooral Abbe Gregoire [58],
waren warme voorstanders van die afschaffing, die overigens niet verbazingwekkend,
door Napoleon werd teruggedraaid [59]
 
 
AFSCHAFFING SLAVERNIJ
VRIJ/VERGEET HET MAAR/STAATSTOEZICHT
 
De slavenopstanden hebben geleid tot verzwakking van de
slavenmaatschappij, maar niet tot verdwijning ervan,
behalve in Haiti [60]
Ook de abolitionistische bewegingen [61] hebben daartoe
met alle ongetwijfeld goede bedoelingen niet
toe geleid, aangezien bij dergelijke veranderingen
economische omstandigheden de kaart dicteren.
Economisch was de slavernij niet rendabel meer en door
de opkomst van de machine werden slaven steeds meer overbodig [62]
 
Voor Suriname en de Nederlandse Antillen vond de afschaffing van de slavernij
plaats op 1 juli 1863 [63]
Er Kwam, schandalig genoeg, een financiele compensatie, niet
voor de slaven, maar hun meesters.
Het harde bedrag was 300 gulden per slaaf [64]
Heel veel geld in die tijd.
 
Staatstoezicht:
 
Wie nu dacht vrij te zijn, kwam bedrogen uit,
Voor de slaven op de Nederlandse Antillen gold wel directe vrijheid, maar
de Surinaamse slaven moesten nog 10 jaar op de plantage werken tegen 
een geringe vergoeding.
Die periode werd ''Staatstoezicht'' genoemd en duurde 10 jaar [65]
 
Pas in 1873 was men werkelijk vrij en slaaf af.
 
 
TERUG NAAR HET HEDEN
MENSENRECHTEN IN NEDERLAND ANNO 2013
VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS
 
''De slavernij is afgeschaft, maar ook vandaag worden mensen nog vernederd om wie ze zijn. De geschiedenis verplicht ons te leren van het verleden en onrechtvaardigheid ook in deze tijd met alle kracht te bestrijden. 
Door schending van de mensenrechten aan de kaak te stellen. Door discriminatie te bestrijden. Door moderne slavernij, in arbeid en prostitutie, aan te pakken.''
 
......
 
......
 
''''Laten wij voorkomen, dat onze kinderen en kleinkinderen zich later voor ons
 
moeten schamen''
 
Uit toespraak Asscher bij de herdenking 150 jaar afschaffing slavernij
in het Oosterpark.
Bij het Slavernijmonument
 
We hebben een duik in het besmette Nederlandse verleden gemaakt
Nu terug naar het heden
 
Het is natuurlijk gemakkelijk, diepe spijt te betuigen over een verleden van
150 jaar en langer en een thema als slavernij, over welks misdadigheid
iedereen het wel eens is.
Wel wrang is, dat die ''diepe spijt'' en de oprichting van het slavernij
monument zo laat komen en dat zelfs ondanks het feit, dat
slavernij een misdaad tegen de menselijkheid is, er niet eens
simpele ''excuses;; af kunnen.
 
Dan heb ik het nog niet eens gehad over herstelbetalingen, een mi zeer redelijke eis.
 
Maar los daarvan.
In zijn toespraak gebruikte Asscher gloedvolle woorden als het aan de kaak stellen van
mensenrechtenschendingen door de Nederlandse regering.
Gebeurt dat wel?
Ja, ''aan de kaak stellen'' in het buitenland en liefst van regeringen zoals
Syrie en Noord Korea, die een anti Westers beleid voeren.
 
Maar hoe zit het met de huidige mensenrechtensituatie in Nederland zelf?
 
Dat bekijkende kom ik tot de conclusie, dat deze, zeker wat het asielbeleid
betreft inhumaan en mensonterend is.
 
Een arsenaal van mensenrechtenschendingen wordt losgelaten op
hen, die naar Nederland zijn gevlucht vanwege armoede, oorlog en/of
vervolging.
Oorlogen, die vaak het gevolg zijn van Westers militair ingrijpen,
zoals in Afghanistan en Irak, waar relatief veel vluchtelingen naar
Nederland en andere EU landen zijn gevlucht.
Asielzoekers, die via Schiphol naar Nederland reizen, worden al bij aankomst
gedetineerd [66], waardoor zij het etiket ''crimineel'' opgeplakt krijgen.
Dit in tegenstelling tot mensen, die via land reizen en in Asielzoekerscentra
belanden.
Vreemdelingendetentie, waarin uitgeprocedeerde asielzoekers of mensen,
die noot asiel hebben aangevraagd [omdat economische vluchtelingen
daarvoor niet in aanmerking komen] vaak terechtkomen, is in grond
al fout, omdat de enige ''misdaad'' is, dat mensen niet over de juiste 
verblijfspapieren beschikken.
Daarnaast zijn de omstandigheden mensonwaardig en inhumaan:
De uitzichtloosheid [je weet niet hoelang je er zit], slechte medische zorg,
weinig of geen recreatie etc. [67]
De ombudsman heeft daarover een zeer kritisch rapport geschreven [68]
Vluchtelingen worden uitgezet naar oorlogsgebieden, ondanks
de voor hen te lopen risico's [69]
Zeker in een geval heeft dat tot de dood geleid [70]
En dan nog de kwestie Dolmatov, de Russissche politieke
activist, die zelfmoord pleegde omdat hij dreigde te 
worden uitgezet naar vervolging.
Staatssecretaris Teeven kwam ermee weg.
 
Uitgeprocedeerden, die niet terug kunnen naar eigen land, worden
zonder recht op voedsel, kleding en een dak boven hun hoofd, de straat
op gezet, met als gevolg het tentenkamp protest, waarna ze zijn
ontruimd, gezeuld naar de Vluchtkerk, waar zij weer weg moesten en
nu zitten in een Vluchtflat, waar het ze aan de meest elementaire
zaken ontbreekt 
Als ze daarvoor bij de Stopera aandacht vragen, worden ze verjaagd
of gearresteerd [71]
Gaat een beschaafd land zo met vluchtelingen om?
 
Dit is nog maar een topje van de ijsberg over het onrecht, asielzoekers
aangedaan
 
Zie ook
 
http://deportatieverzet.nl/wp-content/uploads/2013/06/streng-maar-rechtvaardig.pdf
 
EPILOOG
 
De Nederlandse regering betuigt diepe spijt over de slavernij
Geen excuses, maar beter dan helemaal niet.
 
Zij wil lering trekken uit het verleden, door mensenrechtenschendingen
aan de kaak te stellen, maar maakt zich er zelf
in ernstige mate aan schuldig.
 
Te vergelijken met de barbaarse slavernij is het uiteraard niet.
 
Maar wil Nederland werkelijk afrekenen met onrecht en zich nu inzetten
voor mensenrechten, moet het beginnen, vluchtelingen, die
niet voor hun plezier naar Nederland gekomen zijn, met respect te
behandelen en hen dezelfde rechten toe te kennen als een Nederlandse inwoner
met geldige verblijfspapieren.
 
Anders zullen de woorden van Asscher uitkomen en de kinderen en kleinkinderen
van de politici van nu zich over hen moeten schamen.
 
Laat de Nederlandse regering een begin maken, dat daadwerkelijk te voorkomen.
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
 
ZIE VOOR NOTEN OOK
 
http://www.astridessed.nl/nederland-betuigt-spijt-over-slavernijverledengeen-spijt-maar-excusesmensenrechtenschendingen-in-nederland-anno-2013/
 
 
 
 
 
 
 
[1]
 
WIKIPEDIA
WETTELIJKE AFSCHAFFING VAN DE SLAVERNIJ
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij#Wettelijke_afschaffing_van_de_slavernij
 
Bron:
 
WIKIPEDIA
SLAVERNIJ
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij
 
[2]
 
WIKIPEDIA
KETI KOTI
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Keti-koti
 
 
[3]
 
 
NINSEE
KONINGSPAAR AANWEZIG BIJ KETI KOTI
 
http://www.ninsee.nl/news/Koningspaar-bij-Keti-Koti-2013
 
HET KONINKLIJK HUIS
KONING WILLEM ALEXANDER EN KONINGIN MAXIMA 
BIJ NATIONALE HERDENKING SLAVERNIJVERLEDEN
27 MEI 2013
 
http://www.koninklijkhuis.nl/nieuws/nieuwsberichten/2013/mei/koning-willem-alexander-en-koningin-maxima-bij-nationale-herdenking-slavernijverleden/
 
NOS
KONING BIJ HERDENKING SLAVERNIJ
1 JULI 2013
 
http://nos.nl/koningshuis/artikel/524594-koning-bij-herdenking-slavernij.html
 
 
[4]
 
WIKIPEDIA
NATIONAAL MONUMENT SLAVERNIJVERLEDEN
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_monument_slavernijverleden
 
 
[5]
 
''Op 1 juli 2002 onthulde Koningin Beatrix het slavernijmonument in het Oosterpark.''
 
HET KONINKLIJK HUIS
KONING WILLEM ALEXANDER EN KONINGIN MAXIMA 
BIJ NATIONALE HERDENKING SLAVERNIJVERLEDEN
27 MEI 2013
 
http://www.koninklijkhuis.nl/nieuws/nieuwsberichten/2013/mei/koning-willem-alexander-en-koningin-maxima-bij-nationale-herdenking-slavernijverleden/
 
 
[6]
 
TROUW
NIEMAND WEET WIE DRANGHEKKEN ZETTE
3 JULI 2002
 
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2791369/2002/07/03/Niemand-weet-wie-dranghekken-zette.dhtml
 
 
 
WIKIPEDIA
NATIONAAL MONUMENT SLAVERNIJVERLEDEN
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_monument_slavernijverleden
 
 
[7]
 
 
NOS
NEDERLAND DRUKT SLAVERNIJVERLEDEN WEG
1 JULI 2007
 
http://nos.nl/artikel/63040-nederland-drukt-slavernijverleden-weg.html
 
 
[8]
 
 
 
NOS
NEDERLAND DRUKT SLAVERNIJVERLEDEN WEG
1 JULI 2007
 
http://nos.nl/artikel/63040-nederland-drukt-slavernijverleden-weg.html
 
[9]
 
NTR
DE SLAVERNIJ
 
http://www.geschiedenis24.nl/de-slavernij.html
 
NTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
COMMENTAAR OP DE SLAVERNIJ AFLEVERING 1
SANDEW HIRA
 
 
http://www.iisr.nl/CMSDetail.aspx?IDRecordTarget=118
 
[10]
 
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
ALS WITTE MENSEN ZWARTE GESCHIEDENIS BESCHRIJVEN.....
DEEL 01
ACHT TECHNIEKEN OM EEN MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID TE
BAGATELLISEREN
SANDEW HIRA
20 MEI 2013
 
http://www.iisr.nl/CMS_V3.aspx?IDCMSDetail=829
 
WERELDJOURNALISTEN
NEDERLANDS SLAVERNIJVERLEDEN LEIDT TOT VERHITTE DISCUSSIES
7 JULI 2010
 
http://www.wereldjournalisten.nl/artikel/2010/07/07/nederlands_slavernijverleden_leidt_tot_verhitte_d/
 
 
[11]
 
DE NEDERLANDSE SLAVENHANDEL IN DE 17E EN 18E EEUW
ERIK SWEERS
27 JUNI 2013
 
http://www.historien.nl/geschiedenis-van-de-nederlandse-slavenhandel/
 
 
 
[12]
 
''Het is de eerste keer dat het kabinet in eigen land spijt betuigt
over het slavernijverleden.
wel kwam toenmalig minister Roger van Boxtel in 2001 met een
spijtbetuiging.
Dit deed hij tijdens een internationale top in Durban.''
 
VERSGEPERST.COM
NEDERLANDSE REGERING BETUIGT SPIJT OM SLAVERNIJ
I JULI 2013
 
http://www.versgeperst.com/nieuws/218804/nederlandse-regering-betuigt-spijt-om-slavernij.html
 
 
[13]
 
 
 
''We express deep remorse about the enslavement and slave trade
that took place''
 
NETHERLANDS
SPEECH BY ROGER VAN BOXTEL 
NETHERLANDS MINISTER FOR URBAN POLICY AND INTEGRATION OF
ETHNIC MINORITIES
''A NEW BEGINNING''
WORLD CONFERENCE AGAINST RACISM
DURBAN, 2 SEPTEMBER 2001
 
http://www.un.org/WCAR/statements/netherE.htm
 
 
[14]
 
 
ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL
COURT
 
ARTICLE 7
CRIMES AGAINST HUMANITY
 
 
For the purpose of this Statute ''crime against humanity'' means any
of the following acts when committed as part of a widespread or
systematic attack directed against any civilian population, with knowledge
of the attack.
 
.......
(c} Enslavement
(d) Deportation or forcible transfer of population
........
(g) Rape, sexual slavery, enforced prostitutiion, forced pregnancy,
enforced sterilization, or any other form of sexual violence or
comparable gravity
(f} Torture
.......
.......
 
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf
 
 
[15]
 
RIJKSOVERHEID
TOESPRAAK VAN VICE PRESIDENT LODEWIJK ASSCHER BIJ
DE HERDENKING VAN DE AFSCHAFFING VAN DE SLAVERNIJ 
OP MAANDAG 1 JULI 2013 IN AMSTERDAM
 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/toespraken/2013/07/01/toespraak-van-viceminister-president-lodewijk-asscher-bij-de-herdenking-van-de-afschaffing-van-de-slavernij-op-maandag-1-juli-2013-in-amsterdam.html
 
 
 
NOS
ASSCHER: DIEPE SPIJT OVER SLAVERNIJ
1 JULI 2013
 
http://nos.nl/artikel/524553-asscher-diepe-spijt-voor-slavernij.html
 
 
DE VOLKSKRANT
NEDERLAND HEEFT DIEPE SPIJT VAN SLAVERNIJ
3 SEPTEMBER 2001
 
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/594030/2001/09/03/Nederland-heeft-diepe-spijt-van-slavernij.dhtml
 
 
AT5
ASSCHER: DIEPE SPIJT EN BEROUW OVER SLAVERNIJVERLEDEN
1 JULI 2013
 
http://www.at5.nl/artikelen/106333/asscher-nederland-betuigt-spijt-en-diepe-rouw
 
NU.NL
REGERING BETUIGT SPIJT EN DIEP BEROUW OM SLAVERNIJ
1 JULI 2013
 
http://www.nu.nl/binnenland/3514855/regering-betuigt-spijt-en-diep-berouw-slavernij.html
 
 
 
 
 
 
[16]
 
RIJKSOVERHEID
TOESPRAAK VAN VICE PRESIDENT LODEWIJK ASSCHER BIJ
DE HERDENKING VAN DE AFSCHAFFING VAN DE SLAVERNIJ 
OP MAANDAG 1 JULI 2013 IN AMSTERDAM
 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/toespraken/2013/07/01/toespraak-van-viceminister-president-lodewijk-asscher-bij-de-herdenking-van-de-afschaffing-van-de-slavernij-op-maandag-1-juli-2013-in-amsterdam.html
 
 
TOESPRAAK RUTTE OP NATIONALE HERDENKING NEDERLANDS
SLAVERNIJVERLEDEN
1 JULI 2012
 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/toespraken/2012/07/01/nationale-herdenking-nederlands-slavernijverleden.html
 
 
 
[17]
 
 
DICHTBIJ.NL
DIT ZEI VAN DER LAAN BIJ KETI KOTI
2 JULI 2013
 
http://www.dichtbij.nl/amsterdam-noord/regionaal-nieuws/artikel/2901385/dit-zei-van-der-laan-bij-keti-koti.aspx
 
 
 
[18]
 
MAAK EXCUSES VOOR SLAVERNIJVERLEDEN
HARRY VAN BOMMEL
28 JUNI 2013
 
http://www.sp.nl/opinies/Maak_excuses_voor_slavernijverleden.html
 
 
[19]
 
NEDERLAND WEIGERT EXCUSES AAN INDONESIE
24 APRIL 2013
 
http://www.allesinperspectief.nl/Nederland/nederland-weigert-excuses-aan-indonesie.html
 
 
OCAN
DEBAT EXCUSES KONING VOOR SLAVERNIJ ONLINE:
WAAROM WEL SPIJT, MAAR GEEN EXCUSES?
23 JUNI 2013
 
http://www.ocan.nl/Nieuws/debat-excuses-koning-voor-slavernij-online.html
 
[20]
 
 
ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL
COURT
 
ARTICLE 7
CRIMES AGAINST HUMANITY
 
 
For the purpose of this Statute ''crime against humanity'' means any
of the following acts when committed as part of a widespread or
systematic attack directed against any civilian population, with knowledge
of the attack.
 
(a) murder
 
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf
 
 
''Bloedbad van Rawagene
In de vroege ochtend van 9 december 1947 vielen Nederlandse militairen gewapend met automatische geweren en mortieren het Javaanse dorp Rawagene aan, dat 100 kilometer ten oosten van de hoofdstad Jakarta ligt. Ze stonden onder leiding van Alphons Wijnen. Volgens de Nederlandse militairen zou een guerilla-commandant zich schuilhouden in Rawagene en zij waren op zoek naar onafhankelijkheidsstrijders. De bewoners ontkenden dat zij hem verborgen hielden. De bevolking werd bijeen gebracht en ruim vierhonderd mannen werden ter plekke doodgeschoten. De Nederlanders ondervonden geen tegenstand en troffen uitsluitend ongewapende dorpsbewoners aan. Mannen werden van vrouwen en kinderen gescheiden en ter plekke of op de vlucht doodgeschoten.''
 
 
 
IS GESCHIEDENIS
 
HET BLOEDBAD VAN RAWAGEDE TIJDENS DE POLITIONELE ACTIES
 
MARIANNE VAN EXEL
 
12 SEPTEMBER 2011
 
 
 
http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/het_bloedbad_van_rawagede_tijdens_de_politionele_acties/
 
 
 
 
 
DE FABEL VAN DE ILLEGAAL
ACTIE TEGEN LEIDS INDIE-MONUMENT
JANUARI 2000
 
http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10626f37.htm
 
 
STICHTING COMITE NEDERLANDSE ERESCHULDEN
 
http://www.kukb.nl/
 
 
DOORBRAAK
REHABILITEER DE INDONESIE WEIGERAARS
29 JUNI 2013
 
http://www.doorbraak.eu/blog/wp-content/cache/page_enhanced/www.doorbraak.eu/rehabiliteer-de-indonesie-weigeraars/_index.html_gzip
 
 
[21]
 
 
NRCNEXT.NL
EINDELIJK EXCUSES VOOR BLOEDBAD RAWAGEDE (47)
9 DECEMBER 2011
 
http://www.nrcnext.nl/blog/2011/12/09/eindelijk-excuses-voor-bloedbad-rawagede-47/
 
[22]
 
 
NRCNEXT.NL
EINDELIJK EXCUSES VOOR BLOEDBAD RAWAGEDE (47)
9 DECEMBER 2011
 
http://www.nrcnext.nl/blog/2011/12/09/eindelijk-excuses-voor-bloedbad-rawagede-47/
 
 
[23]
 
NRCNEXT.NL
EINDELIJK EXCUSES VOOR BLOEDBAD RAWAGEDE (47)
9 DECEMBER 2011
 
http://www.nrcnext.nl/blog/2011/12/09/eindelijk-excuses-voor-bloedbad-rawagede-47/
 
 
 
[24]
 
TELEGRAAF
TELEURSTELLING OVER UITBLIJVEN EXCUSES
1 JULI 2013
 
http://www.telegraaf.nl/binnenland/21696142/__Boos_over_uitblijven_excuses__.html
 
 
DE GELDERLANDER
TELEURSTELLING OVER UITBLIJVEN EXCUSES SLAVERNIJ
1 JULI 2013
 
http://www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/teleurstelling-over-uitblijven-excuses-slavernij-1.3895064
 
VRIJ NEDERLABD
EEN FEESTJE VOOR OUDE BLANKEN
RUDIE KAGIE
15 JANUARI 2013
 
http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/Een-feestje-voor-oude-blanken-1.htm
 
 
[25]
 
ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL
COURT
 
ARTICLE 7
CRIMES AGAINST HUMANITY
 
 
For the purpose of this Statute ''crime against humanity'' means any
of the following acts when committed as part of a widespread or
systematic attack directed against any civilian population, with knowledge
of the attack.
 
.......
(c} Enslavement
(d) Deportation or forcible transfer of population
........
(g) Rape, sexual slavery, enforced prostitutiion, forced pregnancy,
enforced sterilization, or any other form of sexual violence or
comparable gravity
(f} Torture
.......
.......
 
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf
 
 
[26]
 
NINSEE
SLAVERNIJ
 
http://www.ninsee.nl/Slavernij-1
 
 
[27]
 
WIKIPEDIA
GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLAVERNIJ
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Nederlandse_slavernij
 
 
[28]
 
 
''De transatlantische slavernij heeft geleid tot de opkomst van de scheepvaart, bank- en verzekeringswezen, de stapelmarkten in Europa, de opkomst van verwerkingsindustrieën in Europa gebaseerd op landbouwproducten als suiker, koffie en cacao. ''
 
COMMENTAAR OP DE SLAVERNIJ AFLEVERING 1
SANDEW HIRA
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
 
http://www.iisr.nl/CMSDetail.aspx?IDRecordTarget=118
 
 
 
[29]
 
WIKIPEDIA
TRANSATLANTISCHE SLAVENHANDEL
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Atlantische_slavenhandel
 
 
NINSEE
TRANSATLANTISCHE SLAVENHANDEL
 
http://www.ninsee.nl/Slavernij
 
 
[30]
 
 
SCHATTING TOTAAL AANTAL SLACHTOFFERS VAN DE
TRANSATLANTISCHE SLAVERNIJ 
 
http://www.iisr.nl/CMS_V3.aspx?IDCMSDetail=455
 
 
[31]
 
 
 
NINSEE
TRANSATLANTISCHE SLAVENHANDEL
 
http://www.ninsee.nl/Slavernij
 
''Elf miljoen slaven uit Afrika verrichtten gedurende drie eeuwen slavenarbeid op de plantages en in de huizen van blanke kolonisatoren in de Amerika's. Elf miljoen mensen, wier waarde werd afgemeten aan hun werkkracht en uitgedrukt in geld. Deze elf miljoen hadden nog een naam, en een leven. Eén miljoen anderen stierven naamloos tijdens het transport naar de kust en de oversteek van Afrika naar Amerika.
 
Het aandeel van de Republiek der Nederlanden in deze handel bedroeg 5 procent van het totaal: zo'n 600.000 mensenlevens. Ook aan de andere kant van de wereld, in de Oost, was de Republiek bij slavenhandel betrokken.''
 
 
DE SLAVERNIJ
MENSENHANDEL VAN DE KOLONIALE TIJD TOT NU
CARLA BOOS
 
 
http://www.bol.com/nl/p/de-slavernij/1001004011274012/?Referrer=ADVNLGOT0020081001004011274012
 
 
[32]
 
WIKIPEDIA
GESCHIEDENIS VAN DE SLAVERNIJ
ATLANTISCHE SLAVENHANDEL
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Nederlandse_slavernij#Atlantische_slavenhandel
 
 
[33]
 
WIKIPEDIA/
GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLAVERNIJ
EINDE VAN DE SLAVENHANDEL/IN ETAPPES
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Nederlandse_slavernij#In_etappes
 
 
 
 
 
[34]
 
''Op economisch gebied werd de slavenhandel minder interessant door opkomst van de Europese suikerbietencultuur. Afrika veranderde van een gebied waar 'grondstoffen' werden gehaald (slaven) in een potentiële afzetmarkt voor Europa. Daarvoor was stabiliteit en rust op het continent belangrijk. De ontwikkeling van landbouwmachines zorgde voor een extra reden om de slavernij af te schaffen. Door het gebruik van machines werden slaven overbodig.''
 
WIKIPEDIA
GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLAVERNIJ
EINDE VAN DE SLAVENHANDEL
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Nederlandse_slavernij#Einde_van_de_slavenhandel
 
 
 
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
COMMENTAAR OP DE SLAVERNIJ AFLEVERING 5
SANDEW HIRA
 
 
http://www.iisr.nl/CMSDetail.aspx?IDRecordTarget=126
 
NTR
DE SLAVERNIJ
 
http://www.geschiedenis24.nl/de-slavernij.html
 
 
[35]
 
Orlando Patterson is schrijver van ''Slavery and Social Death.
A comparative study''
 
http://www.amazon.com/Slavery-Social-Death-Comparative-Study/dp/067481083X
 
 
[36]
 
 
SLAVERNIJ EN JIJ
 
http://www.slavernijenjij.nl/
 
 
SLAVERNIJ EN JIJ
LEVEN IN SLAVERNIJ
 
http://www.slavernijenjij.nl/leven-in-slavernij/
 
 
NEDERLANDS SLAVERNIJVERLEDEN
 
http://www.ninsee.nl/Nederlands-slavernijverleden
 
 
SLAVERNIJ
 
http://www.ninsee.nl/Slavernij-1
 
WIKIPEDIA
GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLAVERNIJ
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Nederlandse_slavernij
 
 
 
 
 
[37]
 
 
''
„I was called up on one of her (Miss Ada´s) birthdays, and Marster Bob sorta looked out of the corner of his eyes, first at me and then at Miss Ada, and then he make a little speech. He took my hand, put it in Miss Ada´s hand, and say: „Dis your birthday present, darlin“ I make a curtsy and Miss Ada´s eyes twinkle like a star and she take me in her room and took on powerful over me“ (p. 12)
 
SVEN JENSE
PATTERSON (1982) 
SLAVERY AND SOCIAL DEATH
 
http://www.seesproject.com/verplaatsing/?p=1489
 
 
[38]
 
NINSEE.NL
SLAVENVERZET
 
http://www.ninsee.nl/Slavenverzet
 
 
[39]
 
NINSEE.NL
SLAVENVERZET
 
http://www.ninsee.nl/Slavenverzet
 
 
 
[40]
 
NINSEE.NL
SLAVENVERZET
 
http://www.ninsee.nl/Slavenverzet
 
[41]
 
NINSEE.NL
SLAVENVERZET
 
http://www.ninsee.nl/Slavenverzet
 
 
[42]
 
NINSEE.NL
SLAVENVERZET
 
http://www.ninsee.nl/Slavenverzet
 
 
[43]
 
Beroemde aanvoerders zoals Boni, Baron en Joli Coeur veroorzaakten in de tweede helft van de achttiende eeuw met hun rooftochten ernstige paniek op de plantages.''
 
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK
AFSCHAFFING SLAVERNIJ (1863)
 
http://www.kb.nl/dossiers/geschiedenis/afschaffing-slavernij-1863
 
''Bekende medestrijders van Boni waren Baron en Joli-coeur.''
 
WIKIPEDIA
 
BONI (GUERILLALEIDER)
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boni_(guerrillaleider)
 
 
DEFENSIE.NL
BEGIN VAN DE BONI OORLOGEN IN SURINAME
 
http://www.defensie.nl/nimh/geschiedenis/tijdbalk/1713-1795/begin_van_de_boni-oorlogen_in_suriname_(1765)
 
 
[44]
 
NINSEE.NL
SLAVENVERZET
 
http://www.ninsee.nl/Slavenverzet
 
 
[45]
 
WIKIPEDIA
TULA, SLAVENLEIDER
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tula_(slavenleider)
 
 
[46]
 
WIKIPEDIA
NANNY OF THE MAROONS
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Nanny_of_the_Maroons
 
 
[47]
 
'In the past, Quakers were known for their use of thou as an ordinary pronoun, refusal to participate in war, plain dress, refusal to swear oaths, opposition to slavery, and teetotalism – the opposition to alcohol''
 
WIKIPEDIA
QUAKERS
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Quakers
 
''Later, in the 17th century, English Quakers and evangelical religious groups condemned 
slavery (by then applied mostly to Africans) as un-Christian;''
 
WIKIPEDIA
ABOLITIONISM
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Abolitionism
 
 
 
 
[48]
 
''Churches also often played a role, especially the Religious Society of Friends(Quakers), Congregationalists, Wesleyans, and Reformed Presbyterians as well as certain sects of mainstream denominations such as branches of the Methodist church and American Baptists.''
 
 
WIKIPEDIA
UNDERGROUND RAILROAD
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Underground_Railroad
 
 
[49]
 
''One estimate suggests that by 1850, 100,000 slaves had escaped via the "Railroad".[6]British North America (present-day Canada), where slavery was prohibited, was a popular destination, as its long border gave many points of access.''
 
WIKIPEDIA
UNDERGROUND RAILROAD
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Underground_Railroad
 
[50]
 
WIKIPEDIA
HARRIET TUBMAN
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Harriet_Tubman
 
[51]
 
WIKIPEDIA
HARRIET TUBMAN 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Harriet_Tubman
 
[52]
 
WIKIPEDIA
JOHN BROWN
 
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Brown_(abolitionist)
 
 
 
 
[53]
 
''Revolutionary France abolished slavery in 1794, but it was restored by Napoleon in the French 
colonies more than a decade later after his subversion of the French Revolution.''
 
WIKIPEDIA
ABOLITIONISM
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Abolitionism
 
'Frankrijk schafte tijdens de revolutie in 1794 de slavernij af (het paste immers niet goed bij de Vrijheid, 
Gelijkheid en Broederschap), maar Napoleon I draaide dat snel weer terug.''
 
WIKIPEDIA
WETTELIJKE AFSCHAFFING VAN DE SLAVERNIJ
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij#Wettelijke_afschaffing_van_de_slavernij
 
[54]
 
''Intussen hadden Grégoire en zijn vrienden op 4 februari 1794 de afschaffing van de slavernij
in de kolonies bekomen, waarbij alle bevrijde slaven Franse burgers werden''
 
WIKIPEDIA
HENRI GREGOIRE
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Henri_Gr%C3%A9goire
 
 
 
 
 
[55]
 
TOUSSAINT LOUVERTURE
WIKIPEDIA
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Toussaint_Louverture
 
[56]
 
'Frankrijk schafte tijdens de revolutie in 1794 de slavernij af (het paste immers niet goed bij de Vrijheid, 
Gelijkheid en Broederschap), maar Napoleon I draaide dat snel weer terug.''
 
WIKIPEDIA
WETTELIJKE AFSCHAFFING VAN DE SLAVERNIJ
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij#Wettelijke_afschaffing_van_de_slavernij
 
 
[57]
 
WIKIPEDIA
MAXIMILIEN DE ROBESPIERRE
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Robespierre
 
 
[58]
 
''Intussen hadden Grégoire en zijn vrienden op 4 februari 1794 de afschaffing van de slavernij
in de kolonies bekomen, waarbij alle bevrijde slaven Franse burgers werden''
 
WIKIPEDIA
HENRI GREGOIRE
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Henri_Gr%C3%A9goire
 
 
[59]
 
'Frankrijk schafte tijdens de revolutie in 1794 de slavernij af (het paste immers niet goed bij de Vrijheid, 
Gelijkheid en Broederschap), maar Napoleon I draaide dat snel weer terug.''
 
WIKIPEDIA
WETTELIJKE AFSCHAFFING VAN DE SLAVERNIJ
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij#Wettelijke_afschaffing_van_de_slavernij
 
 
[60]
 
WIKIPEDIA
TOUSSAINT LOUVERTURE
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toussaint_Louverture
 
 
[61]
 
WIKIPEDIA
ABOLITIONISM
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Abolitionism
 
 
[62]
 
WIKIPEDIA
TRANSATLANTISCHE SLAVENHANDEL
AFSCHAFFING
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Atlantische_slavenhandel#Afschaffing
 
 
 
[63]
 
 
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK
AFSCHAFFING SLAVERNIJ (1863)
 
http://www.kb.nl/dossiers/geschiedenis/afschaffing-slavernij-1863
 
 
WETTELIJKE AFSCHAFFING VAN DE SLAVERNIJ IN HET CARAIBISCH
GEBIED EN ZUID AMERIKA: HISTORISCHE FEITEN EN GEMEENSCHAPPELIJKE
RESULTATEN
STEPHEN SMALL
 
http://www.slavernijonline.nl/CMS_V3.aspx?IDCMSDetail=763
 
 
[64]
 
 
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK
AFSCHAFFING SLAVERNIJ (1863)
 
http://www.kb.nl/dossiers/geschiedenis/afschaffing-slavernij-1863
 
 
[65]
 
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK
AFSCHAFFING SLAVERNIJ (1863)
 
http://www.kb.nl/dossiers/geschiedenis/afschaffing-slavernij-1863
 
 
''Er wordt besloten de slaven in Suriname onder staatstoezicht te stellen, ook in verband met het behoud van de suikerproductie.''
 
STATEN-GENERAAL DIGITAAL
PARLEMENTAIRE DOCUMENTEN UIT DE PERIODE 1814 TOT 1995
MENSENRECHTEN
 
http://www.statengeneraaldigitaal.nl/themas/thema?document=mensenrechten
 
[66]
 
ADVOCATENBLAD.NL
PVDA KAMERLIF MAIJ: GRENSDETENTIE BEPERKEN
25 APRIL 2013
 
http://www.advocatenblad.nl/site/magazine/archief/nieuws/detail/20091472.html
 
 
[67]
 
''Voor uitgeprocedeerde asielzoekers, de zogenaamde ”illegalen” worden andere maatstaven aangelegd. Zij worden namelijk in ”vreemdelingenbewaring” geplaatst, in afwachting van hun uitzetting. Het grootste onrecht is, dat er geen sprake is van strafbare feiten. Bovendien zijn de detentieomstandigheden veel slechter dan in een ”gewone” Nederlandse gevangenis''
 
OM HAALT WEBSITE JOKE KAVIAAR UIT DE LUCHT/
VLUCHTELINGENBEULEN NED STAAT GAAN VRIJUIT
ASTRID ESSED
 
http://13-september.nl/steunbetuigingen/astrid-essed-om-haalt-website-joke-kaviaar-uit-de-luchtvluchtelingenbeulen-ned-staat-gaan-vrijuit/
 
 
[68]
 
VREEMDELINGENBEWARING
STRAFREGIME OF MAATREGEL OM UIT TE ZETTEN
OVER RESPECT VOOR MENSENRECHTEN BIJ VREEMDELINGENBEWARING
DE NATIONALE OMBUDSMAN
7 AUGUSTUS 2012
 
http://www.nationaleombudsman.nl/sites/default/files/2012-105_-_vreemdelingenbewaring.pdf
 
 
[69]
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING YASSIR S NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
 
http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-yassir-s-naar-onveilig-afghanistanbrief-aan-de-klm/
 
 
[70]
 
VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN, IS DOOR TALIBAN VERMOORD
23 FEBRUARI 2011
 
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1851212/2011/02/23/Afghaan-die-in-2006-werd-uitgewezen-is-door-Taliban-vermoord.dhtml
 
 
[71]
 
 
HOE DE STAAT DOLMATOV DE DOOD INJOEG
PETER STORM
 
http://www.ravotr.nl/2013/04/12/hoe-de-staat-dolmatov-de-dood-joeg/
 
 
[72]
 
HET PAROOL
PROTESTERENDE ASIELZOEKERS AFGEVOERD DOOR POLITIE
5 JULI 2013
 
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3470833/2013/07/05/Protesterende-asielzoekers-afgevoerd-door-politie.dhtml
 
 
[73]
 
KRITISCHE STUDENTEN UTRECHT
KNOKPLOEGEN, ISOLEERCELLEN EN DEPORTATIES
ASIELBELEID ''STRENG DOCH RECHTVAARDIG''
JAN WILLEM
 
http://www.kritischestudenten.nl/krantje-boord/juni-2013/knokploegen-isoleercellen-en-deportaties-asielbeleid-streng-doch-rechtvaardig/

Meer van Astrid Essed