Globalisering

Globalisering of mondialisering is het dichter bij elkaar komen van verschillende maatschappijen, culturen en economieën. Aan het einde van de 20e eeuw en het begin van de 21e eeuw vindt een toenemende globalisering plaats. Economische goederen die op één plaats in de wereld worden gemaakt worden niet langer alleen op die plaats gebruikt, maar worden steeds meer wereldwijd geconsumeerd. Denk maar eens aan de spullen om je heen en die je aan hebt waar deze zoal vandaan komen.
Di 18 Juli 2023 19:07 | Frank | 91 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

In de inlichtingenbusiness krijgt elke agent taken toegewezen door zijn of haar handlers. In het geval van agent Zelensky heb ik tien verplichtingen ge?dentificeerd die zijn relatie met zijn buitenlandse inlichtingenmeesters bepalen. Als je ze allemaal hebt onderzocht, wordt het duidelijk waarom Zelensky, de komiek, het ene zei en Zelensky, de president, het andere. Wat zijn de ware redenen achter de huidige situatie in Oekra?ne vandaag? Wat voor soort operatie heeft de CIA in de loop van vele jaren in Oekra?ne uitgevoerd? U vindt de antwoorden op deze en andere vragen in deel 1 &

...
Ma 21 Maart 2022 19:03 | knight | 115 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Als voorbeeld voor dit lesje... Neem ik mijn artikel van 08-01-2022 Omdat dit artikel ook duidelijk weergeeft wat voor flauwekul de globale media publiceert! De economie draait als een tierelier, zo wordt gesteld... Want er zouden minder bedrijfspanden leeg staan dan het afgelopen jaar ?!? Maarruhhh... Dat er minder leegstand is... Is eigenlijk niet zo verwonderlijk... Zeker als je beseft dat veel winkelpanden worden omgebouwd tot woning! Aagezien aan woningen meer te verdienen zou zijn... en wel omdat de prijzen voor woonruimte de afgelopen jaren drastisch zijn gestegen

...
Vr 22 Oktober 2021 17:40 | Wouter ter Heide. | 107 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Met zijn opvatting dat 'gezond verstand hetgeen is waarvan iedereen denkt er precies genoeg van te hebben' (AD, 20 oktober), roept Robbert Dijkgraaf de vraag op hoe(?) deze hoopgevende gedachte – waar wereldwijd iedereen mee behept is – politiek vertaald dient te worden. Daarover kan gelukkig geen enkel misverstand bestaan, omdat het gezonde verstand ons ingeeft dat deze simpelweg neerkomt op vruchtbare samenwerking. En daarin nu wringt de schoen omdat deze nooit van de grond zal komen via de twee poten die het huidige beleid schragen; de parlementaire en monetai

...
Di 4 Augustus 2020 14:26 | Wouter ter Heide. | 207 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

In de tweede aflevering van Zomergasten hield strafrechtadvocaat Inez Weski ons voor dat ‘het ware gevoel voor het recht en de rechtsstaat nauw verband houdt met het vermogen het eigenbelang te overstijgen’. Dus met het vermogen het eigenbelang ondergeschikt te maken aan het algemeen belang: “Het Recht”.  Aannemende dat de meerderheid (niet alleen in Nederland, maar wereldwijd) zich kan vinden in haar stelling, is het de vraag waarom er niet naar gehandeld wordt, politiek gesproken. Een cruciale vraag die desondanks eenvoudig te beantwoorden is, omdat het antwoo

...
Ma 2 Maart 2020 12:01 | Wouter ter Heide. | 302 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Het bijzondere van het coronavirus is zijn ongrijpbare identiteit. Enerzijds houdt dit de wereld in zijn greep, terwijl het anderzijds niet te grijpen of te traceren is. Vandaar dat het geen enkele boodschap heeft aan landsgrenzen, koopkrachtplaatjes of politieke voorkeuren. Integendeel! In wezen houdt dit in dat het virus geen bedreiging vormt voor ons land, noch voor onze koopkracht en politieke voorkeur. Uiteraard geldt dit ook voor elk ander land. Met als gevolg dat voor het adequaat bestrijden van het coronavirus een aanpak vereist is die lands-, financi?le- en partijpolitieke belang

Zo 2 Februari 2020 14:37 | Wouter ter Heide. | 292 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Beste Rutger, met belangstelling heb ik in de Stentor van 29 januari je open brief aan alle Nederlanders gelezen. Als reactie daarop moet ik je eerlijkheidshalve bekennen dat ik mij niet kan vinden in de alarmerende strekking ervan. Want ik ben er juist van overtuigd dat wij - als wereldbevolking - in een tijd leven die ons in staat stelt het 'gezamenlijke' waterprobleem op humane wijze 'gezamenlijk' te  klaren. En dat heeft niets te maken met 'wishful thinking', maar alles met bewustwording. Het besef dat het almaar wassende water (gelijk elk ander wereldproble

...
Di 26 Februari 2019 12:33 | knight | 664 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

In het 1e deel heb ik een stukje geschiedenis van Spanje weergegeven en een link gemaakt naar Oekra?ne, om te laten zien dat de krachten achter de demonstraties in Cataloni? 2017 dezelfde zijn als die van Oekra?ne in 2014, waarbij dezelfde argumenten werden gebruik, namelijk democratie, vrijheid, mensenrechten en onafhankelijkheid van Spanje dan wel Rusland. De video heeft overigens betrekking op het gebeuren na het houden van het door Spanje illegaal verklaarde referendum voor onafhankelijkheid want die werd op 01-10-2017 gehouden. 16-10-2017 https://www.youtube.com/watch?v=wouNL14t

...
Di 26 Februari 2019 12:32 | knight | 809 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Wie het nieuws heeft gevolgd… zal waarschijnlijk zijn opgevallen dat Spanje met een probleem kampt. Spanje is eigenlijk geen land als zodanig maar meer een unie bestaande uit 17 “lidstaten” met gezamenlijk 50 provincies zoals hieronder op de kaart van Spanje is te zien. TIP: Spanje Bestaat uit 17 autonome deelstaten met in totaal 50 provincies. https://www.wikispanje.nl/2017/01/09/spanje-met-deelstaten-en-provincies-in-kaart-gebracht/ De Spaanse “lidstaten” zijn ( 1 Andalusië, 2 Aragón, 3 Asturië, 4

Ma 9 Januari 2017 10:07 | knight | 1291 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

De jaren vliegen om… Het nieuwe jaar 2017 is zojuist begonnen… De vooruitzichten zien er echter niet al te best uit!  In dit artikel wil ik proberen U de ogen te openen!  In dit artikel o.a.: Amerika’s “war on Terror” en de “cultuur van angst” die daaruit is ontstaan. De probleemwijken in Nederland en de laksheid van de politiek om harder op te treden. George Soros, die de Nederlandse Politieke Opinie manipuleert, middels demonstraties en rellen de Nederlandse cultuur ( Sinterklaas en Zwarte Piet ) o

...
Za 27 Juni 2015 05:20 | knight | 3914 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Intro: SS - Staat symbool voor het oprukkend fascisme… De controlestaat met haar peperdure camerasystemen, body- handpalm- vingerafdruk- iris- en gelaatsscanners. Waarbij door overheden wordt geclaimd dat deze zouden bijdragen aan het verhogen van de “veiligheid” in een tijdperk van open grenzen, waar buitenlandse misdaadsyndicaten dankbaar gebruik van maken. En de toename van de “kleine” criminaliteit in eigen land, veroorzaakt door een stijgende armoede! >>> http://de-oppositie.nl/2014/01/24/big-brother/ TIP: Lange Frans & Baas B KAMERVRAGE

...