Een lesje economie: Hoe globalisering, marktwerking en privatisering werkelijk uitpakken

Ma 21 Maart 2022 19:03 | knight | 104 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Als voorbeeld voor dit lesje...

Neem ik mijn artikel van 08-01-2022
Omdat dit artikel ook duidelijk weergeeft wat voor flauwekul de globale media publiceert!

De economie draait als een tierelier, zo wordt gesteld...
Want er zouden minder bedrijfspanden leeg staan dan het afgelopen jaar ?!?

Maarruhhh...
Dat er minder leegstand is...
Is eigenlijk niet zo verwonderlijk...
Zeker als je beseft dat veel winkelpanden worden omgebouwd tot woning!

Aagezien aan woningen meer te verdienen zou zijn...
en wel omdat de prijzen voor woonruimte de afgelopen jaren drastisch zijn gestegen...
En dat is op haar beurt weer te danken aan het woningtekort dat de politiek heeft veroorzaakt.

Dat is even balen voor de media...
Aan die leegstand van bedrijfspanden...
Kun je dus helemaal niet zien of al dan niet goed gaat met de economie.

Houdt goed voor ogen...
Dat we die woningtekort te danken hebben aan het liberaal politiek beleid.
G L O B A L I S E R I N G . . .   M A R K T W E R K I N G . . .   P R I V A T I S E R I N G . . .
De reden zijnde dat buitenlandse multinationals in Nederland voet aan de grond krijgen.

D E   V A L S E   B E L O F T E   V A N U I T   D E   P O L I T I E K
Dat producten goedkoper zouden worden omdat de concurrentie zou toenemen...
is eigenlijk niets meer dan illusie die het volk wordt voorgehouden!

Zeker wanneer je beseft dat die buitenlandse multinationals...
Dankzij fusies en overnames monopolie posities verkrijgen.

Zodoende zelf de productprijs kunnen bepalen!
Verboden prijsafspraken vooralsnog buiten beschouwing gelaten.

Het liberaal politiek beleid maakt van zowat elke bestaande tak...
Een speelbal van die graaiende Elite klasse.

Fusies en overnames hebben in de eerste plaats een desastreuze impact op de bedrijfsmarkt.
Na een fusie of overname blijven er immers steeds minder bedrijven over...
En dat is duidelijk een bewijs dat het verhaal betreffende concurrentie gevolgd door prijsdalingen volkomen uit de duim is gezogen!

Fusies en overnames hebben al net zo'n desastreuze impact op de arbeidsmarkt.
Doordat die in de regel gevolgd worden door de ene na de andere reorganisatie golf.

Reorganisaties veroorzaken in de regel werklozen.
Werklozen vallen na verloop van tijd terug in armoede.
Armoede veroorzaakt op haar beurt een stijging van de criminaliteit.

TERUG NAAR DE WONING MARKT
De Elite klasse koopt met haar zogenaamde investeringsfondsen grote aantallen woningen op.
De reden daarvoor is omdat de politiek hen een lukratief verdienmodel in de schoot werpt.
( Dus snel flink geld verdienen op de korte termijn.)

Dat doen ze door simpelweg een woningtekort te creëren.
En daarvoor hoeven ze alleen maar...
A S I E L Z O E K E R S . . .   A R B E I D S M I G R A N T E N . . .   " V L U C H T E L I N G E N "
Binnen te halen.

Zo kun je dus op eenvoudige wijze een

W O N I N G T E K O R T

creëren.
Het woningtekort drijft vanzelf de vraagprijs van de woningen steeds verder op.
De huurprijzen stijgen met die trend mee...
Zodoende kun je dus ook de huuurprijzen flink opkrikken.

Zelfs de belastingdienst...
Pikt zo een extra graantje mee middels de...
O N R O E R E N D   G O E D   B E L A S T I N G

Een G E N I A A L en tegelijkertijd ook D U I V E L S systeem!
ik hoop dat u iets heeft geleerd van dit artikel.

Zeker als je bedenkt...
Dat het geen enkele zin heeft om de prijzen nog verder op te drijven...


Zeker als je bedenkt dat 3d-printers sinds 2009 in staat zijn complete woonblokken te printen.
https://www.duurzaammbo.nl/kennisbank/smart-intelligent/3d-printen
Die woonblokken kosten slechts 5.000 per stuk.
En je kunt ze eenvoudig aan elkaar dan wel op elkaar zijn schakelen.

DE WONING MARKT

ZOU EIGENLIJK IN MOETEN STORTEN !

WAT HOUDT HAAR OVEREIND ?