WEL OF NIET VACCINEREN - Laat u niet chanteren dan wel manipuleren door de ( r ) overheid!

Do 3 December 2020 15:58 | knight | 386 keer bekeken | 1 reactie | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Laat ik voorop stellen dat...
Of iemand zich AL DAN NIET laat vaccineren...
DAT UIT PERSOONLIJKE OVERTUIGING MOETEN ZIJN!

Tenminste voor zover de ( R ) OVERHEID het NIET VERPLICHT stelt...
Hetgeen INBREUK zou maken op de UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS...
Ofwel het RECHT OP ZELFBESCHIKKING!

'k Vind echter wel dat WANNEER je een KEUZE maakt...
Je ook de BESCHIKKING moet krijgen over VOLDOENDE en EERLIJKE informatie...

EERLIJKE INFORMATIE over eventuele SCHADELIJKE BIUJWERKINGEN is momenteel NIET BESCHIKBAAR.


De TESTPERSONEN moesten immers VERKLARINGEN ONDERTEKENEN...
Waarin zij aangaven over een UITSTEKENDE GEZONDHEID TE BESCHIKKEN!
Anders mochten zij NIET MEEDOEN.

Om daarna te durven claimen dat die VACCINS VEILIG zouden zijn ...
Omdat die in UITSTEKENDE GEZONDHEID VERKERENDE TESTPERSONEN er op korte termijn WEINIG HINDER van zouden ondervinden...
Is op zijn zachtst gezegd DUBIEUS en volkomen ONREDELIJK te noemen!

Want de gemiddelde burger mankeert wel iets!

Verder is bij de KEUZE van HET AL DAN NIET laten vacineren van belang...
Of het vaccin ook maar enige toegevoegde waarde heeft.


Ik bedoel WAAROM zou je een GEZOND LICHAAM moeten laten injecteren met lichaamsvreemde stoffen...
Alleen maar omdat één of andere imbeciel claimt:

"BAAT HET NIET, SCHAAD HET NIET".

't Is sowieso al een merkwaardige kreet...
Aangezien helemaal niet zeker is dat vaccins ongevaarlijk zijn.
In de MEDISCHE WETENSCHAP komt het steeds vaker op AANNAMES EN SPECULATIES aan.
En daar EXPERIMENTEERT men dan rustig mee verder.

't Is ronduit KRANKZINNIG!
'k Heb wat dat betreft meer vertrouwen in de chirurgische wetenschap...

Enfin...
In het geval van de corona uitbraken...
Is het volgende artikel uit het BD ( Brabands Dagblad ) daarbij zeer verhelderend.

De BD kopt namelijk met de titel: "Goed nieuws: antistoffen tegen corona worden juist sterker na besmetting"

CITAAT: "Onze AFWEER TEGEN CORONA werkt BETER DAN GEDACHT.
Bij ruim 90 PROCENT van de mensen die BESMET raakten met het CRONAVIRUS...
Zijn RUIM 6 MANDEN LATER nog steeds ANTISTOFFEN te vinden in hun bloed.

Die antistoffen zijn ook nog eens STERKER geworden!
Dat biedt ook hoop voor het vaccin."

't Viel mij meteen op...
Dat dit artikel BEVESTIGD wat ik al zo lang in mijn artikelen heb geclaimd.
En wel dat de AFWEERMECHANISMEN VAN HET LICHAAM ZELF GOED IN STAAT ZIJN...
Om ANTILICHAMEN TE PRODUCEREN als BESCHERMING TEGEN VIRUSAANVALLEN.

Daaruit volgt eigenlijk al dat het lockdown beleid van de ( r ) overheid...
Met al haar draconische maatregelen die het sociale leven van de individuele burger verstoort...
En de desastreuze uitwerking op de economie met faillissementen en massaontslagen tot gevolg...
Gedreven door een overdreven uitvergrote angst voor een virussen door de GLOBALE MEDIA.

BELANGENVERSTRENGELING:
En de Wereld Gezondheidswaakhond WHO die in het verleden vaker ONNODIG PANIEK VEROORZAAKTE met eerdere virusuitbraken.
CITAAT 1: "De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) GEEFT TOE dat zij niet juist is omgegaan met BELANGENVERSTRENGELING tijdens de Mexicaanse griepepidemie.
CITAAT 2: "BMJ bewees dat verschillende ingehuurde experts die risico’s rond de griep moesten beoordelen,
tevens als adviseurs betaald werden door twee farmaceutische bedrijven die vaccins tegen de Mexicaanse griep produceerden.
Dat meldt een woordvoerder van de WHO aan Medscape."
11-06-2010 https://www.zorgvisie.nl/who-erkent-belangenverstrengeling-rondom-mexicaanse-griep-zvs008627w/
20-05-2016 https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/belangenverstrengeling-bij-who

Belangenverstrengeling zien we ook terug bij het CBG ( College ter Beoordeling van Geneesmiddelen )
https://www.dodelijkeleugens.nl/belangenverstrengeling/

29-06-2017 https://www.sin-nl.org/kinderartsen-leggen-elkaar-zwijgen-op-artikel-belangenverstrengeling/

We leven in een...
DOOR CURRUPTIE GEPLAAGDE
kapitalistische wereld... Met een door...
HET AANGAAN VAN STEEDS MEER SCHULD AANGEDREVEN ECONOMIE.
Één van de BELANGRIJKSTE FACTOREN waarom de wereld van DE ENE NA DE ANDERE CRISIS doorhobbelt

GELD SPEELT IN DEZE WERELD DE HOOFDROL...
EEN MENSENLEVEN IS EIGENLIJK WAARDELOOS.

Wel, niet helemaal waar...
De één is namelijk MEER waard dan de ander...
Waardoor dat komt...
Oftewel waarom men voor de één meer geld mag kosten dan de ander...
Is echter een ander verhaal!

Enfin terug naar DB...
En haar claim over het immuunsysteem van de mens...
Ten tijde van het Corona griepvirus.

We lazen dat het immuunsysteem zeker tot 6 maanden antilichamen produceert om het coronavirus te bestrijden.
En dat NAARMATE HET VIRUS LANGER AANHOUDT ( wat te wijten is aan het ( r ) overheidsbeleid ) dat erop gericht is...
Om het coronavirus OVER EEN LANGERE PERIODE TE SPREIDEN om zodoende...
De DECENNIA LANG KAPOTBEZUINIGDE GEZONDHEIDSZORG met haar weinige overgebleven IC's NIET OVER TE BELASTEN...
DE IMMUNITEIT OPBOUWENDE LICHAAMSCELLEN STEEDS STERKER WORDEN!

Om DAARNA te claimen dat het GOED NIEUWS is voor VACCIN ONTWIKKELAARS is BULLSHIT!
Het Artikel geeft immers DUIDELIJK aan dat HET LICHAAM ZELF goed in staat is om HET CORONAVIRUS ONSCHADELIJK TE MAKEN!
WAAROM HEB JE DAN ÜBERHAUPT NOG EEN VACCIN NODIG?!?
WEGGEGOOID GELD en bovendien NIET ZONDER RISISO!

Al met al...
Kun je eigenlijk alleen maar stellen dat het beleid met haar lockdowns, mondkapjesplicht en 1 1/2 meter afstand houden...
De meerderheid van de bevolking de kans hebben ontnomen om een goed immuunsysteem op te bouwen.
Zodat het coronavirus binen enkele maanden verleden tijd zou zijn geweest, zoals gebruikelijk bij die jaarlijks terugkerende griepvirusvarianten.
Het beleid heeft zelfs onnodig veel extra slachtoffers gemaakt door de reguliere zorg steeds verder af te schalen.
Over de schade aan de economie zullen we het maar niet hebben, evennin over al die subsidiegeld verspillingen aan die bedrijven.

Het onderzoek werd overigens gedaan door het RIVM...
Het RIVM heeft overigens nog niet zo lang geleden laten weten NIET achter de beslissingen van de ( r ) overheid ) te staan!

Enfin...

Terug naar de RIVM test waaruti blijkt dat het lichaam goed in staat is om zelf antilichamen aan te maken tegen het coronavirus.

CITAAT: "Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, waarvoor bloedmonsters van ruim 6500 mensen zijn onderzocht.
Bloedbank Sanquin signaleerde eerder dat de hoeveelheid antistoffen in het bloed van met het coronavirus besmette mensen juist afnam."

WEL OF NIET TESTEN:
De website...
https://www.testentestentesten.nl

Is het oneens met de conclusie van het RIVM dat het zinloos is om te testen...
'k Ga echter mee met de conclusie van het RIVM.
Je kunt iemand vandaag testen waarbij blijkt dat die geen virus heeft.
Terwijl als je diezelfde persoon de volgende dag zou testen deze ineens wel het virus kan hebben.
En dat heeft o.a. met de incubatietijd van het virus, de mate van griepverschijnselen en de betrouwbaarheid van de metingen te maken.
En die zogenaamd "gratis" teststraten van de ( r ) overheid kosten de burger een vermogen aan belastinggeld.
WIE PROFITEREN VAN DEZE CORONA TEST WAANZIN?

Verder is de website het oneens met de claim van het RIVM dat jongeren niemand kunen besmetten.
Mijn menign daarover is dat het om een HALVE WAARHEID handelt.
IEDEREEN die drager is van het virus kan een ander besmetten.
JONG ZOWEL ALS OUD.

Wat men waarschijnlijk bedoelde te zeggen...
Is dat mensen die eenmaal besmet zijn...
IMMUNITEITSCELLEN OPBOUWEN.

Wanneer zo'n persoon EEN ANDER "BESMET"...
Geeft deze NIET ALLEEN HET CORONAVIRUS door...
Maar OOK DE IMMUNITEITSCELLEN die het virus ONSCHADELIJK kunnen maken.

Zeker als het een bevolkingsgroep betreft die over een goed werkend immuunsysteem beschik, b.v. JONGEREN...
Naarmate je ouder wordt neemt het imuunsysteem steeds verder af.

Zij het door het werken met / dan wel inademen van giftige stoffen...
En de aftakeling die met het ouder worden gepaard gaat...
Mogelijk zelfs versterkt door medicijngebruik.
MEDICIJNEN DOEN ALLEEN AAN SYMPTOOMBESTRIJDING
MEDICIJNEN KUNNEN NIET GEZENEZEN!

Aangezien OP DEZE WIJZE het productieproces van immuniteitscellen SNELLER OP GANG wordt gebracht in het "NIEUWE BESMETTE LICHAAM"...
Kun je logischer wijze NIET meer SPREKEN VAN BESMETTEN...
Een proces waarvan wordt geclaimd dat vaccins hetzelfde zouden doen.

Uit dit artikel halen we eigenlijk dat het ZINLOOS is om vaccins tegen DIT virus te ontwikkelen!
De eventuele risico's op korte zowel als middellange en lange termijn even buiten beschouwing gelaten!

KENNIS IS MACHT!

Reacties

  Vaccinatieplicht - Steeds meer plichten en steeds minder rechten!

  Vr 4 December 2020 13:30 | knight |

  In een aantal landen waaronder België, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Polen en
  Slowakije geldt al een vaccinatieplicht.

  De vaccinatiegraad in Nederland loopt al jaren terug.
  Hetgeen wordt bevestigd in een document van NIVEL.
  Dat de titel draagt: "MAATREGELEN OM DE VACCINATIEGRAAD IN NEDERLAND TE VERHOGEN."
  https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003621.pdf

  Het document ( ISBN 978-94-6122-596-2) is opgesteld in December 2019!
  Aan dit document werkten mee: Judith de Jong, Madelon Kroneman, Alfons Fermin, Johan Legemaate
  Guy Widdershoven, Johan Hansen, Thamar van Esch en Liset van Dijk van het Amsterdam UMC.

  Het is een zeer onthullend document zoals u in het volgende citaat zult zien.
  CITAAT: "Dit rapport is door onderzoekers van het Nivel en Amsterdam UMC geschreven, in
  opdracht van het ministerie van VWS.

  Voor het onderzoek dat in dit rapport wordt beschreven hebben veel verschillende mensen input geleverd.
  CITAAT: "We willen ALLE DEELNEMERS aan de EXPERT- en STAKEHOLDERSBIJEENKOMST bedanken, de NATIONALE EXPERT- en STAKEHOLDERSBIJEENKOMST die hun INPUT ONLINE hebben gegeven en ALLE "EXPERTS" uit de verschillende landen die de ONLINE VRAGENLIJST HEBBEN INGEVULD."

  'k Zit namelijk met die "STAKEHOLDERS"in mijn maag.
  STAKEHOLDERS kun je namelijk vertalen als BELANGHEBBENDEN, en daarbij denk ik in de 1e plaats aan de farmaceutische miljarden industrie die opgescheept zit met miljoenen zo niet miljarden onverkoopbare vaccins...
  STAKEHOLDERS kun je echter ook vertalen als AANDEELHOUDERS, en dan denk ik o.a. aan al die rijke stinkerds...
  Die schuilgaan achter hun INVESTERINGSFONDSEN en een deel van hun vermogen in de farmaceutische industrie hebben gestoken...
  Niet zozeer uit NAASTENLIEFDE, maar in de verwachting er ZELF FINANCIEEL BETER van te worden ).

  Ook interessant is Pagina 17 dat de JURIDISCHE ASPECTEN behandelt van het VERPLICHT VACCINEREN.

  CITAAT: "Waar het gaat om een ALGEMENE VERPLICHTING TOT VACCINEREN is in de eerste plaats de vraag aan de orde
  hoe een dergelijke verplichting zich verhoudt tot de in Nederland geldende grondrechten.

  In de literatuur worden genoemd:
  HET GELIJKHEIDSBEGINSEL,
  HET RECHT OP LEVEN,
  HET RECHT OP ONAANTASTBAARHEID VAN HET LICHAAM,
  HET RECHT OP GODSDIENSTVRIJHEID en
  DE VRIJHEID VAN LEVENSOVERTUIGING.

  Deze grondrechten zijn GEREGELD IN DE NEDERLANDSE GRONDWET,
  maar ook in INTERNATIONALE VERDRAGEN die in de Nederlandse rechtsorde bindend zijn,
  zoals het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens (EVRM).
  Een algemene VERPLICHTING TOT VACCINEREN houdt een BEPERKING VAN GRONDRECHTEN in.
  Een beperking van grondrechten vereist een regeling bij wet in formele zin. "
  https://www.linguee.nl/engels-nederlands/vertaling/stakeholders.html

  In dit document wordt o.a. gesproken over een vaccinatieplicht.
  En de wijze waarop STRAFMAATREGELEN kunnen worden opgelegd aan diegenen die zich NIET LATEN VACCINEREN.
  Dan wel het BEVOORDELEN van / MEER RECHTEN TOEKENNEN aan diegenen die zich WEL LATEN VACCINEREN.

  OF VACCINS ÜBERHAUPT WERKEN IS NOG NOOIT WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN IN ONAFHANKELIJKE ONDERZOEKSLABORATORIA.
  HET BETREFT OOK HIER DUS SLECHTS OM AANNAMES, EN DIE HOUDEN ECHTER GEEN STEEK...
  WANNEER JE DE WERKELIJKE GRAFIEKEN ERBIJ HAALT WAARIN HET DALENDE VERLOOP VAN DE ZIEKTE...
  EN DE INTRODUCTIE VAN EEN VACCIN IN DIE DALENDE TREND TE ZIEN ZIJN.
  'k ZOU DAN OOK WILLEN ZEGGEN GA ZELF OP ONDERZOEK UIT!

  STEEDS MEER PLICHTEN en STEEDS MINDER RECHTEN!

  Over welk onderwerp je het ook hebt...
  De VRIJHEID VAN KEUS ( het al dan niet hoeven kiezen ) wordt steeds verder ingeperkt.
  Zoals dat met de DONORWET gebeurde.

  De VRIJHEID om NIET te hoeven KIEZEN...
  Werd dankzij D66 simpelweg omgezet in een VERPLICHTING om een KEUS VAST TE LATEN LEGGEN...
  Wanneer je TEGEN die ORDINAIRE DIEFSTAL van ORGANEN etc. bent!

  De DIENSTPLICHT...
  Ook al zo'n DUBIEUZE PLICHT gebaseerd op PURE WILLEKEUR...
  Terwijl de één wordt gedwongen de dienstplicht te vervullen...
  Wordt de ander ervoor vrijgesteld!

  Even buiten beschouwing gelaten dat een dienstplichtig leger eigenlijk weinig voorstelt.
  Want een dienstplichtig leger is NIET GEMOTIVEERD!

  't Handelt hier zelfs over een IMMORELE PLICHT...
  Gezien dienstplichtigen worden getraind in HET VERMOORDEN VAN MEDEMENSEN!
  En MOORD ( met al haar talloze varianten DOOD DOOR SCHULD, DOODSLAG, MOORD MET VOORBEDACHTE RADE etc. en verschillende straffen )...
  Is iets waar je IN HET NORMALE LEVEN een GEVANGENISSTRAF of zelfs DE DOODSTRAF voor krijgt.

  Sterker nog...
  In Punt 1 2e kolom lezen we het volgende:
  CITAAT 1: "De krijgsdienst is de zwaarste schuld van alle, welke de Staat aan de burgers oplegt!"

  CITAAT 2 "Hoeveel jongemannen hebben er in bijna twee eeuwen onvrijwillig deelgenomen aan de Nederlandse krijgsmacht?
  Dat aantal zal ergens een stuk boven de drie miljoen liggen."

  CITAAT 3: "Het komt er dus op neer, dat ´de zwaarste schuld´ volgens Thorbecke bij KB kan worden ingevoerd en weer afgevoerd.
  Formeel-juridisch klopt het allemaal wel. Maar sociaal-juridisch niet."
  https://puc.overheid.nl/mrt/doc/PUC_271399_11/1/

  Op eenzelfde wijze...
  Zullen die fascisten in Den Haag...
  Te zijner tijd ook de VACINATIE PLICHT erdoor drukken.
  Waar zijn al onze BURGER RECHTEN eigenlijk gebleven?

  Enfin...
  Zo zijn er ook mensen ( zoals ik ) die SMACHTEN naar de dood...
  Maar dat wordt ze door de ( r ) overheid...
  Met bureaucratische mallemolen aan onzinnige regels en wetgeving VERHINDERD.

  En dan kijg je...
  Dat mensen van de daken of voor een aanstormende trein springen...
  Dan wel zich in een kanaal ( b.v. de MAAS ) verzuipen!
  In ieder geval op ONMENSELIJKE en vaak PIJNLIJKE WIJZE om het leven komen!

  Geef die mensen toch gewoon de mogelijkheid...
  Om op een menswaardige manier ( pijnloos en snel ) uit deze corrupte...
  Steeds onmenselijker wordende kapitalistische maatschappij...
  Met haar krankzinnige door schulden aangedreven economie, te stappen.

  WAAR haalt de ( R ) OVERHEID overigens het WAANZINNIGE IDEE vandaan ...
  Dat ZIJ mag beslissen WIE MAG BLIJVEN LEVEN en WIE MOET STERVEN?

  Doelende op de INSCHALING van de REGULIERE ZORG die zowel JONG als OUD treft...
  Ten gunste van CORONA GRIEP PATIËNTEN die hoofdzakelijk uit OUDEREN bestaan die eigenlijk al MET ÉÉN BEEN in het graf staan?
  Waarbij zowel het sociale aspect en de gezondheid van de mens alsook de economie om zeep worden geholpen!
  Laat die beslissing gewoon aan de NATUUR over!