Een korte maar kritische kijk op de politieke en juridische systemen aangaande de grondwet - Artikel

Wo 24 Februari 2021 11:22 | knight | 82 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

HET VOLK WORDT GEACHT DE WET TE KENNEN

De WET bestaat echter uit talloze ARTIKELEN met net zoveel

Zo niet meer UITZONDERINGEN daarop

De meeste mensen zijn volkomen onbekend met al die artikelen

Totdat zij er mee in aanraking komen

Sommige artikelen zijn desalniettemin interessant om te weten 

Want die geven u EEN BETER INZICHT in de WERKING van het POLITIEKE SYSTEEM, De GRONDWET en het RECHTSSYSTEEM

In dit geval een kort artikeltje over Artikel 120 De Constitutionele toetsing.

Een goed voorbeeld daarbij is het CORONA BELEID van kabinet MARK OPRUTTE 3

DE MAATREGELEN HELPEN NIET OM VERSPREIDING TEGEN TE GAAN

STEEDS MEER MENSEN KOMEN ER TEGEN IN OPSTAND

MAAR DE POLITIOEK TREKT ZICH DAAR NIETS VAN AAN

Enfin...

De politiek schijnt namelijk het RECHT te hebben

om WETTEN in te voeren

die STRIJDIG zijn

met

DE GRONDWET

De RECHTER heeft hier NIETS over te zeggen

Zelfs NIET wanneer de rechter van mening is dat de WETTEN NIET DEUGEN

Want de 1e en 2e Kamer bepalen of een wet al dan niet wordt ingevoerd dan wel verandert

De enige manier om zo'n wet ONGEDAAN te krijgen

Is door NIET MEER op die SCHOFTEN te stemmen !!!

Artikel 120: Constitutionele toetsing

De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.

1. Toelichting

De rechter mag niet beoordelen of een wet inhoudelijk in strijd is met de Grondwet en ook niet onderzoeken of een wet of verdrag volgens de Grondwet tot stand is gekomen.

2. Formele toelichting

Artikel 120 van de geldende Grondwet houdt in de eerste plaats in een verbod van toetsing van de wet aan de Grondwet. Noch de inhoud van een wet, noch de wijze van totstandkoming van een wet mag door de rechter aan de Grondwet worden getoetst.

In de tweede plaats bevat de grondwetsbepaling het verbod om te beoordelen of de grondwettelijke voorschriften ten aanzien van het sluiten van verdragen zijn gevolgd.

3. In eenvoudig Nederlands

De rechter mag niet beoordelen of wetten en verdragen kloppen met de Grondwet.

De Grondwet is onze hoogste wet.

Andere wetten en verdragen moeten altijd kloppen met de Grondwet.

Maar de rechter mag hierover niets zeggen.

DE RECHTER MAG DUS NIET ZEGGEN DAT HIJ EEN WET NIET GOED VINDT

ALS DEZE WET NAR ZIJN MENING NIET KLOPT MET DE GRONDWET !!!

Waarom mag de rechter dat niet?

De rechter mag dat niet omdat de Eerste en Tweede Kamer en de regering de wetten hebben gemaakt. Alleen de regering en de Eerste en Tweede Kamer mogen iets te zeggen hebben over de regels die voor iedereen gelden.

Want de Tweede Kamer is door ons allemaal "gekozen".

En als KAMERLEDEN niet de goede dingen voor ons doen, dan kunnen we ze gewoon WEGSTEMMEN bij de volgende verkiezingen.

De rechter mag zich daar niet mee bemoeien.

De rechter moet gewoon doen wat in de wet staat.

KritischNieuws (jouwweb.nl)

KENNIS IS MACHT

ONTHOUDT DAT WANNEER U BINNENKORT WEER GAAT STEMMEN

In het kader van de de verkiezingen

Heeft MARK RUTTE ( VVD ) wat onbeduidende versoepelingen aangekondigd

Een druppel op de gloeiende plaat

NA de verkiezingen wordt de kraan weer DICHTgedraaid!

En mag MARK RUTTE gezien de peilingen +/- 37 %

Nederland nog langer naar de kloten helpen!

!!! U BENT BIJ DEZE GEWAARSCHUWD !!!