Terugblik op het corona beleid van de ( r ) overheid!

Wo 8 Juli 2020 18:56 | knight | 433 keer bekeken | 1 reactie | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

HET CORONABELEID...

Zo werd door de politiek geclaimd…

Zou erop gericht zijn geweest…

Om DE MEEST KWETSBARE GROEP ( ouderen ) binnen de samenleving TE BESCHERMEN.

‘k Moet echter concluderen dat zij daar jammerlijk in tekort zijn geschoten.

’t Is nu 25-06-2020 en het AANTAL BESMETTINGEN in Nederland staat volgens de John Hopkins Universiteit inmiddels op 50.012 en het AANTAL SLACHTOFFERS op 6.116.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

OPMERKING: Frappant genoeg komt zowat DE HELFT DAARVAN voor rekening van de verpleeghuizen, alwaar zich een groot deel van die meest kwetsbare groep bevindt.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5144186/corona-doden-sterfgevallen-overleden-verpleeghuis-ouderen

Laat de (r ) overheid die verpleeghuizen nou net over het hoofd hebben gezien…

Waarschijnlijk omdat zij in de veronderstelling was dat die niet meer bestonden….

Kapot bezuinigd door de 3 kabinetten van Mark Rutte.

https://www.parool.nl/columns-opinie/rutte-i-ii-en-iii-zorgden-alleen-maar-voor-puinhopen-in-de-zorg~b1f50915/

En dat geven die hypocriete VVD’ers ook openlijk toe.

CITAAT: “We krijgen vaak het verwijt dat we de zorg kapot hebben bezuinigd. Het is waar dat op sommige dingen bezuinigd is. Dat was niet leuk en populair zijn we er ook niet van geworden.”

https://www.vvd.nl/ik-ben-bezorgd-over-de-zorg-in-nederland/

KORTE TERMIJN DENKEN.

Op de korte termijn zullen die bezuinigingen best wel een paar miljoen hebben opgeleverd.

Op de middellange- en lange termijn moet er weer meer in de zorg worden geïnvesteerd.

Zeker als ze weer herkozen willen worden.

Gezien het aantal 65+ ers de komende decennia toe blijft nemen.

De gemiddelde burger is echter beter af met het afschaffen van het huidige kapitalistisch georiënteerde politieke model waarin geld centraal staat i.p.v. de burger, natuur ( dier en insect ) en milieu ( illegale dump dan wel gelegaliseerde dump van giftige stoffen ).

OPMERKING: De VVD had gewoon beter moeten weten dan vanuit bezuinigingsoverwegingen de zorgsector aan die verziekte kapitalistische marktwerking over te laten.

Zeker als je beseft dat de ( r ) overheid allang had kunnen zien aankomen…

Dat er vanwege de “BABYBOOM” van vlak na de 2e wereldoorlog

De komende decennia steeds meer 65+ers bij zouden komen.

De bezuinigingen in de gezondheidszorg…

En met name de ouderenzorg…

Werden op professione ( lees ronduit gluiperige wijze ) verpakt in een nieuw beleid van de ( r ) overheid, die zich gesteund wist door het al even hypocriete koningshuis.

Niets meer dan een symbool zijnde van de Elite klasse.

Zo kwam het dat het begrip…

“ZELFREDZAAMHEID”

Werd geïntroduceerd…

Waarmee eigenlijk HET EINDE VAN DE VERZORGINGSSTAAT werd aangekondigd!

Iedereen moet maar voor zichzelf zorgen…

Zodoende moesten ook ouderen steeds langer thuis blijven wonen…

En voor zichzelf blijven zorgen!

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5144186/corona-doden-sterfgevallen-overleden-verpleeghuis-ouderen

WAT BETREFT DE CIJFERS...

OVER HET AANTAL BESMETTINGEN…

Waaruit het OVERLIJDENSPERCENTAGE wordt berekend.

Die mogen we ook gerust met een KORRELTJE ZOUT nemen.

Want DE MEESTE MENSEN die besmet werden en nog steeds worden met het corona virus…

MERKEN NIETS VAN HET CORONAVIRUS en gaan dus gewoon naar hun werk!

TENMINSTE…

Voor zover ze daarbij niet door het ( r ) overheidsbeleid worden gehinderd…

Zoals menig zzp’er waarvan er in Nederland in 2019 al zo’n 1,1 miljoen werkzaam waren…

Aan den lijve hebben kunnen ondervinden.

https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-zzp

Als we het OVERLIJDENSPERCENTAGE berekenen VOLGENS de gegevens van HOPKINS, komen we uit op 6.116 slachtoffers gedeeld door 50.012 besmettingen = 12,23%.

IS DAT EVEN SCHRIKKEN!!!

GELUKKIG...

GEVEN DEZE CIJFERS EEN VOLKOMEN VERTEKEND BEELD!

En wel omdat in Nederland slechts WEINIG MENSEN daadwerkelijk op het coronavirus zijn GETEST!

ALLEEN DE GROEP MET ZWARE SYMPTOMEN…

DIE IN HET ZIEKENHUIS WERDEN OPGENOMEN…

WERDEN IMMERS GETEST!

HIERUIT VOLGT DAT DE MEESTE BESMETTINGEN NIET WORDEN GEREGISTREERD

DERHALVE OOK NIET WORDEN MEEGENOMEN IN DE CIJFERS OVER HET AANTAL CORONA BESMETTINGEN!

WAS HIER SPRAKE VAN NALATIGHEID OF OPZET?

Als we kijken naar een “GEWOON” INFLUENZA GRIEPVIRUS zou het aantal besmettingen beduidend hoger moeten liggen, en wel MINIMAAL ENKELE 100.000-EN BESMETTINGEN.

Als we bijvoorbeeld uitgaan van 200.000 besmettingen ligt het overlijdens percentage met ( 6.116 / 200.000 x 100% ) = 3% beduidend lager.

En blijkt dat AL DIE PANIEK OM NIETS is geweest!

STERKER NOG…

Het coronabeleid van de ( r ) overheid…

Heeft ONNODIG EEN ENORME ECONOMISCHE RAVAGE veroorzaakt.

Denk aan FAILLISSEMENTEN en MASSAONTSLAGEN

Om maar te zwijgen van de MILJARDEN VERSPILLINGEN

Aan ONNODIGE SUBSIDIES aan Multinationals…

Opdat die geen personeel ontslaan.

En als ze toch personeel ontslaan…

Wordt slechts 25% van de ( R ) OVERHEIDSSUBSIDIE genaamd NOW gekort!

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/now-wat-en-voor-wie

Of de RISICOVOLLE LENINGEN aan het MKB en ZZP’ERS

Waar de Staat zich garant voor heeft gesteld!

Het gaat in totaal om gigantische bedragen…

Die de bevolking in haar hoedanigheid als belastingbetaler mag opbrengen!

De economie krimpt namelijk met 7,5% i.p.v. met 1,6% te stijgen.

Het consumentenvertrouwen is van -2 verder gezakt naar -22.

De consumenten houden hun HANDEN OP DE KNIP!

https://www.customertalk.nl/nieuws/nederlandse-consumenten-houden-momenteel-de-hand-op-de-knip/

STEEDS MEER MENSEN beginnen door te krijgen dat dankzij het CORONABELEID van de ( r ) overheid hun BAAN OP DE HELLING staat, en dat de ( r ) overheid de komende jaren verder gaat met haar bezuinigingen.

Dat de burger daardoor de BROEKRIEM nog strakker moet AANHALEN

Vanwege de inmiddels alweer aangekondigde…

VERHOGING VAN DE WOEKERBELASTINGEN, PENSIOEN- EN ZORGPREMIES!

https://www.ad.nl/economie/zorgpremie-fors-hoger-door-corona~aa383f47/

Ook de INKOMENS komen de komende jaren steeds verder ONDER DRUK te staan!

https://insights.abnamro.nl/2020/04/woningmarktmonitor-corona-zet-streep-door-hausse/

Het productievertrouwen is zelfs gezakt naar -28.

Het aantal vacatures is met 60.000 afgenomen.

Het ziekteverzuim vormt met 5,2% een nieuwe top.

https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5090276/imf-nederlandse-economie-krimpt-7-procent

Men verwacht dat het begrotingstekort dit jaar tot 92 miljard euro zal oplopen.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/308026519/duizelingwekkend-begrotingstekort-92-miljard

En het aantal werklozen zal met zo’n 160.000 verder oplopen.

https://financieel-management.nl/artikel/-coronacrisis-kost-officieel-al-160000-banen

OPMERKING 1: Al die bezuinigingen en woekerbelastingen waarmee de afgelopen decennia de staatsschuld werd teruggedrongen…

Blijken dankzij het coronabeleid van de ( r ) overheid in één klap teniet gedaan!

OPMERKING 2: Het aantal uitkeringsgerechtigden kan nog jarenlang oplopen…

En wel omdat de lockdowns van de ons omringende landen nog ingrijpendere gevolgen hebben ( denk b.v. aan producten die in Nederland niet afgemaakt kunnen worden omdat buitenlandse toeleveranciers hun productie stil hebben moeten leggen ) voor de Nederlandse economie.

MINDER PRODUCTIE…

PERSONEELSINKRIMPING!

Wist u dat in Duitsland iedereen verplicht is om in een winkel een mondkapje te dragen?

Of dat burgers in Duitsland een onderlinge afstand van 2-3 meter moeten aanhouden?

https://www.ad.nl/binnenland/winkelen-tanken-en-borrelen-met-een-mondkapje-hoe-werkt-dat-in-duitsland~a0cd5793/

NOGMAALS…

MONDKAPJES WERKEN NIET!

JE KRIJGT HET ER ZELFS BENAUWD VAN…

ZE SLAAN BOVENDIEN OP JE ADEM ALS ZE NIEUW ZIJN!

https://www.dvhn.nl/groningen/Hoogleraar-UMCG-over-de-onzin-van-mondkapjes-Tegen-virussen-helpt-het-niet-het-is-een-schijnveiligheid-25290711.html?

DE REKENING VAN HET CORONABELEID:

Het is eigenlijk altijd hetzelfde liedje…

Want die mag u betalen!

Maak uw borst dus maar nat…

En trek uw broekriem nog maar wat strakker aan.

Want de komende jaren…

Gaat de afbraak van de sociale voorzieningen…

Althans wat daar nog van over is…

Gewoon door.

Nieuwe bezuinigingsrondes…

Met nog hogere belastingen…

En hogere pensioen- en zorgpremies…

Liggen in het verschiet.

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2020/coronabelasting.html

Al die MEDIA PROPAGANDA over een besmettelijk en dodelijk coronavirus…

Heeft er bovendien toe bijgedragen dat veel patiënten niet meer naar de huisarts of het ziekenhuis durven, omdat ze bang zijn daar het virus op te lopen.

Met alle gevolgen van dien!

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5080001/zorg-mijden-corona-huisarts-zwangerschap-gynaecoloog-cardioloog

Ook mensen met serieuze hartklachten!

https://www.ad.nl/den-haag/patienten-met-potentieel-ernstige-klachten-mijden-uit-angst-voor-corona-de-dokter~a3483d45/

Enfin…

Nog even terug naar het AANTAL BESMETTINGEN en OVERLIJDENSPERCENTAGES.

Toen we bij 200.000 besmettingen het overlijdenspercentage berekenden 6.116/200.000 kwamen we uit op slechts3%.

Aangezien er in de periode 1017/1018 zo’n 900.000 mensen thuis zaten uit te zieken terwijl er 9.444 overleden, en er momenteel zo’n 6.116 mensen aan het coronavirus zijn overleden.

Is het eerlijker om 2/3 aan te houden dus 600.000 besmettingen.

Bij 600.00 besmettingen is het overlijdenspercentage 1,0%.

HETZELFDE PERCENTAGE als bij een doodgewoon INFLUENZA GRIEPVIRUS!

Nog even wat feiten op een rij…

Het aantal coronaslachtoffers staat nu dus op 6.116.

Het aantal influenza griepvirus slachtoffers over de periode 2017/2018 bedroeg 9.444.

https://www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland

https://www.ad.nl/binnenland/waarom-de-griepgolf-van-2018-vooralsnog-dodelijker-was-en-we-ons-nu-toch-meer-zorgen-moeten-maken~adf64efb/

Dankzij migratie is de bevolking in 2017 gegroeid tot 17,2 miljoen inwoners.

Anno 2020 telt Nederland al 17,423 miljoen inwoners + 223.000.

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/bevolkingsteller

Er komen jaarlijks ook meer 65+ers bij vanwege de babyboomgeneratie van na de 2e wereldoorlog, men houdt het op enkele 100.000-en 65+ers!

CITAAT: “In de periode 1946-1955 werden er 2,4 miljoen kinderen geboren, na de 2e wereldoorlog werden dat er bijna 145 miljoen!”

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiP7LuMjZ3qAhXNnKQKHRRTAQcQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.cbs.nl%2F-%2Fmedia%2F_pdf%2Fin-de-klas%2Fgereedschappen%2Fbabyboomers.pdf

HET IS VOLKOMEN NORMAAL…

DAT BIJ EEN TOENEMENDE BEVOLKING…

MEER BESMETTINGEN PLAATSVINDEN.

EN BIJ EEN TOENEMENDE VERGRIJZING…

MEER OUDEREN STERVEN!

VACCINS WERKEN VOOR GEEN METER…

VACINS DOEN ENKEL AAN SYMPTOOMBESTRIJDING.

ZE NEMEN ENKEL EN ALLEEN DE PIJN WEG…

EN WEL DOOR DE SIGNALEN VAN EN NAAR DE HERSENEN TE BLOKKEREN.

DAARDOOR WORDT BIJ DE HERSENEN DE INDRUK GEWEKT DAT ER NIETS MEER AAN DE HAND IS EN KRIJGT HET LICHAAM GEEN OPDRACHT MEER VERDEDIGINGSSYSTEM TE BOUWEN DOOR ANTISTOFFEN AAN TE MAKEN.

ONDERTUSSEN BLIJFT DE ZIEKTE HET LICHAAM GESTAAG VERDER SLOPEN!

VACCINS WERKEN DUS VOOR GEEN METER…

STERKER NOG…

VAN DE BIJWERKINGEN KUNT U ECHTER WEL ECHT ZIEK WORDEN!

https://stichtingvaccinvrij.nl

https://www.youtube.com/watch?v=XIRXxEYnkxA

HELAAS

Hebben slechts weinig mensen door wat er werkelijk aan de hand is.

Zij vormen momenteel nog een minderheid…

Beschikken niet over iemand die bekwaam genoeg…

Of willens is…

Om hun belangen te behartigen!

De belangrijkste reden daarvoor is wellicht…

Omdat mensen die er een andere mening op nahouden…

Dan de heersende Elite klasse met haar politieke marionetten.

Op lafhartige wijze door haar media worden gedemoniseerd…

Om daarna op even lafhartige wijze…

Door “ACTIVISTEN” ( lees RADICALE ELEMENTEN uit onze zogenaamde “SAMENLEVING” )…

Binnen de bestaande politieke partijen te ronselen!

We weten allemaal vast nog wel hoe het PIM FORTUYN is vergaan!

IK BEN ER ECHTER HEILIG VAN OVERTUIGD…

DAT WANNEER HET ( R ) OVERHEIDSBELEID MAAR GENOEG SLACHTOFFERS MAAKT…

STEEDS MEER CRITICI UIT DE MENSENMASSA NAAR VOREN ZULLEN TREDEN…

EN DAT WANNEER ZE DAARIN WORDEN GEHINDERD…

DOORDAT DE ( R ) OVERHEID DEMONSTRATIES EN SAMENSCHOLINGEN VERBIEDT…

EEN KERN ZAL OPRIJZEN DIE NIET MEER VOOR HET POLITIEGEWELD ZAL WIJKEN…

MAAR DE OVERHEIDSTERREUR MET GELIJKE MINT TERUGBETALEN!

‘k Vindt het jammer…

Dat het overgrote deel van de bevolking…

Liever in hun bekrompen kleine wereldjes willen blijven leven met familie en wat vrienden…

Afgezonderd van de rest van de wereld.

Want vroeg of laat…

Zullen ze desalniettemin geconfronteerd worden…

Met de catastrofale gevolgen van de globalisering…

Maar dan is het te laat!

EIGENLIJK ZAL HET ME OOKM EEN WORST WEZEN…

‘k HEB HET EIGENLIJK WEL GEHAD MET DE MENSHEID!

DE WERELD IS vanuit mijn perspectief gezien VOLKOMEN KNETTERGEK geworden.

WIE verzint er nou een KAPITALISTISCH SYSTEEM dat op een SCHULDENECONOMIE zou moeten draaien?!?

ZO IEMAND HOORT IN EEN GEKKENHUIS THUIS!

HETZELFDE GELDT VOOR AL DIEGENEN DIE HET SYSTEEM KLAKKELOOS HEBBEN GEACCEPTEERD!

DE MENSHEID IS DERHALVE MAAR EEN ACHTERLIJK RAS…

UITZONDERINGEN DAAR GELATEN UITERAARD!

Achterlijk in die zin dat iedereen zich zomaar laat bestelen…

Middels woekerbelastingen en onredelijke boetesystemen…

Die die bende criminelen in Den haag eenzijdig hebben ingevoerd.

Achterlijk ook in die zin dat iedereen zich zomaar laat bestelen…

Door al die geprivatiseerde banken…

Die met hun vervloekte rentemechanismen…

De waarde van het geld steeds sneller doet verdampen.

De reden zijnde waarom eenieder steeds harder moet werken…

En steeds langer moet doorwerken…

om de eenmaal aangewende levensstijl…

Met het daarbij behorende bestedingspatroon…

Aan te kunnen blijven houden!

Achterlijk ook omdat niemand er stil bij staat dat de chemische-, petrochemische en farmaceutische industrieën van die 1% Elite klasse de natuur, het dieren-, insecten- en plantenleven vergiftigen, en inmiddels ook een bedreiging vormen voor de drinkwatervoorziening en de voedselketen van de mensheid zelf!

Veel werknemers worden ofwel chronisch ziek dan wel kampen met geestesziekten, longziekten en diverse kankersoorten door het werken met, dan wel het inademen van giftige stoffen uit voorgenoemde industrieën.

Het lijkt ook niemand te interesseren…

Dat het overgrote deel van de NEDERLANDSE PENSIOENGELDEN uit BLOEDGELD bestaat, dat verdiend werd met investeringen in biologische-, chemische-, nucleaire en normale wapens waaronder landmijnen, die tot op de dag van vandaag nog steeds slachtoffers blijven maken!

Waar DE OUDE SLAVERNIJ nog gestoeld was op VRIJHEIDSBEROVING ofwel VEROVERING VAN GRONDGEBIED EN ONDERDRUKKING VAN DE PLAATSELIJKE BEVOLKING EN SLAVENHANDEL!

Wordt DE MODERNE SLAVERNIJ gevormd door HET AANGAAN VAN SCHULD.

Op basis van VRIJWILLIGHEID wel te verstaan!

Enfin…

‘k Was zoals gewoonlijk weer een beetje afgedwaald.

Dagblad “Trouw” heeft een leuk verhaaltje om HET VERSCHIL TUSSEN een influenza en corona virus aan te tonen…

Zit er desalniettemin volledig naast!

CITAAT 1: “Griep is een nare infectie aan de luchtwegen waaraan mensen kunnen overlijden.”

Dit citaat is waar!

2017/2018 16.000 ziekenhuisopnames 9.444 slachtoffers

https://www.trouw.nl/zorg/nee-het-is-niet-maar-een-griepje-waar-de-vergelijking-tussen-covid-19-en-griep-mank-gaat~b295b811/

HE VOLGENDE STUKJE IS ECHTER PURE ANGST PROPAGANDA!

CITAAT 2: “Het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), een onderzoekscentrum van de University of Washington, schat dat het virus in Nederland in totaal 15.000 levens zal kosten. Als Nederland vasthoudt aan de maatregelen, anders kan het dodental volgens het IHME stijgen tot 36.000.”

15.000 Doden wanneer de coronaregels gehandhaafd blijven?!?

36.000 als de ( r ) overheid de maatregelen versoepeld?!?

‘k Heb zelf al geen vertrouwen meer in de huidige kapitalistische wereld waarin geld verdienen centraal staat zelfs als dat ten koste gaat van mens dier en milieu!

We leven in een wereld die bol staat van corruptie en belangenverstrengeling!

De farmaceutische industrie is daar zeker geen uitzondering op!

Er gaan MILJARDEN om in de fabricage van “MEDICIJNEN EN VACCINS”!

ALLEEN AL DE BIJWERKINGEN…

ZOU MENIG MENS MET VERSTAND…

TOCH TOT NADENKEN MOETEN AANZETTEN?!?

DAT DIT NIET HET GEVAL BLIJKT TE ZIJN…

BEWIJST IN IEDER GEVAL MAAR WEER…

HOE ACHTERLIJK DIT RAS IS!

ALS HET AL 15.000 CORONASLACHTOFFERS ZOUDEN WORDEN…

KOMT DAT JUIST DOOR HET CORONABELEID!

HOEVEEL MENSEN zijn er bovendien niet gestorven…

Omdat de ziekenhuizen hun prioriteiten verlegden naar de coronapatiënten?

Waardoor de reguliere zorg stil zowat kwam te liggen.

https://www.nu.nl/coronavirus/6045537/hoe-gaat-opstarten-van-uitgestelde-zorg-in-ziekenhuizen-in-zijn-werk.html

En HOEVEEL MENSEN zijn er niet zieker geworden dan wel gestorven…

Omdat zij dagelijks een portie corona propaganda…

Van de GLOBALE MEDIA, de( R ) OVERHEID het RIVM en de WHO kregen voorgeschoteld?

CORONA IS BESMETTELIJK EN DODELIJK!

MAAR DAT IS ELK GEWOON GRIEPVIRUS!

ZIJN DAT NOU SLACHTOFFERS VAN HET CORONAVIRUS…

OF ZIJN HET SLACHTOFFERS VAN HET CORONABELEID VAN DE ( R ) OVERHEID?

HET CORONABELEID…

VERHINDERD…

DE BEVOLKING IMMERS…

OP EEN NATUURLIJKE MANIER IMMUNITEIT OP TE BOUWEN!

BELANGENVERSTRENGELING:

Wie herinnert zich nog die AFFAIRE rondom AB OSTERHAUS?

Zo’n RIVM “SPECIALIST” met 10% aandelen in het farmaciebedrijf ViroClinics

Waar de Nederlandse ( r ) overheid 34 miljoen griepvaccins bij inkocht.

Een groot deel daarvan werd ook nog eens vernietigd vanwege de houdbaarheidsdatum.

In het begin claimde Ab Osterhaus nog dat hij GEEN aandelen bezat.

Om zodoende te verdoezelen dat hij er baat bij zou hebben…

Wanneer de aandelenkoersen van ViroClinics zouden stijgen…

Mocht de ( r ) overheid griepvaccins inslaan!

CITAAT: “In een interview met de Telegraaf liet Osterhaus overigens nog weten geen aandelen te hebben in het bedrijf.

“Alsof ik belang zou hebben bij een griepepidemie en mijn aandelen daardoor in waarde zouden stijgen.

Onzin.

 Want ik heb helemaal geen aandelen!

Ik probeer slechts het land goed voor te bereiden op de dingen die vrij zeker gaan komen. Dat is mijn taak.””

https://www.zorgvisie.nl/ab-osterhaus-houdt-aandelen-in-vaccinbureau-zvs006365w/

DE HUICHELAAR!

DE FARMACEUTISCHE MAFFIA IS DE ENIGE PARTIJ

Die PROFITEERT bij het AFDWINGEN VAN HET GEBRUIK VAN VACCINS ( in dit geval een coronavaccin ) dat OP ONNATUURLIJKE WIJZE voor GROEPSIMMUNITEIT zou moeten zorgen…

CONCRETE OP ONAFHANKELIJKE WIJZE VERKREGEN BEWIJZEN DAT HET VACCIN OOK DAADWERKELIJK DOET WAT WORDT GECLAIMD BESTAAN NIET!

Wellicht…

Herinnert u zich de al even zo verwerpelijke ANGSTPROPAGANDA waarbij farmaceuten via het RIVM en de ( r ) overheid HPV VACCINS tegen  “BAARMOEDERHALSKANKER” aan ouders in eerste instantie bij meisjes, later ook bij jongens te verstrekken?!?

IK HAAL ER HET HPV VACCIN EXPRESS BIJ…

OM U ER AAN TE HERINNEREN DAT HET HPV-VACCIN VANAF 2021 DANKZIJ PAUL BLOKHUIS  ( CU ) IN HET RIJKSVACCINATIE PAKKET WORDT OPGENOMEN EN VANAF DIE DATUM ALLE KINDEREN VANAF 9 JAAR ( JONGENS ZOWEL ALS MEISJES ) AUTOMATISCH MET ZO’N VACCIN WORDEN GEVACCINEERD!

EEN VACCIN WAARVAN EVENEENS NOOIT MIDDELS ONAFHANKELIJK WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IS BEWEZEN DAT HET VACCIN ÜBERHAUPT WERKT!

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/nieuws/blokhuis-jongens-krijgen-ook-vaccin-tegen-hpv-kanker

Enfin…

Terugkerend naar het corona griepvirus vaccin…

U WEET NET ZO GOED ALS IK DAT ER AAN NATUURLIJKE GROEPSIMMUNITEIT NIETS TE VERDIENEN VALT…

ZEKER NIET IN EEN KAPITALISTISCH ZAKELIJK GEORIËNTEERDE WERELD!

KAPITALISTISCH ZAKELIJK…

IS OVER HET ALGEMEEN ONMENSELIJK!

HET IS EEN SYSTEEM DAT OVER LIJKEN GAAT!

VAN DE MEESTE VACCINS DIE IN DE HANDEL WERDEN GEBRACHT…

IS TOT OP DE DAG VAN VANDAAG…

NOG NOOIT…

OP ONAFHANKELIJK WETENSCHAPPELIJKE WIJZE…

BEWEZEN...

DAT ZE ÜBERHAUPT WERKEN!

DE MEESTE VACCINS WERDEN BOVENDIEN PAS GEÏNTRODUCEERD…

TOEN DE VIRUS EPIDEMIEËN AL ZOWAT AAN HET AFSTERVEN WAREN!

Het duurt normalerwijze bovendien jaren vooraleer zo’n NEP VACCIN ontwikkeld wordt.

CHLOROQUIN…

Dat voorheen als “MALARIA VACCIN” moest doorgaan…

Was één van de kandidaten voor gebruik in een corona vaccin.

Het ONDERZOEK werd echter AFGEBROKEN

DE HELFT VAN DE CORONAPATIENTEN OVERLEED BINNEN 13 DAGEN!

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/24/chloroquine-study-coronavirus-brazil

Ook in Nederland…

Werden coronapatiënten in ziekenhuizen…

NOTABENE TEGEN BETER WETEN IN…

Behandelt met het middel…

CHLOROQUIN!

CITAAT: “Nederlandse ziekenhuizen behandelen coronapatiënten nog steeds met een omstreden malariamedicijn, terwijl uit recente onderzoeken blijkt dat het middel niet werkt en mogelijk zelfs schadelijk is.”

https://www.ad.nl/binnenland/ziekenhuizen-gaven-massaal-omstreden-malariamedicijn-aan-coronapatient~a0ddaabbd/

REMDESIVIR

Nog zo’n zogenaamd corona vaccin…

Dat voorheen als “EBOLA REMMER” werd aangeprezen…

( eveneens nog nooit op onafhankelijke wetenschappelijke wijze bewezen…

Derhalve gebaseerd op speculaties en ongegronde aannames )!

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/bejubelde-coronaremmer-opeens-middelpunt-van-totale-verwarring~bf8fa617/

TIP: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31022-9/fulltext

https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/buitenland/gemengde-resultaten-bij-studie-naar-coronamedicijn-remdesivir/ar-BB14SZjk

REMDESIVIR Is desalniettemin al binnen enkele maanden goedgekeurd…

NOTABENE DOOR DE EUROPESE UNIE!

https://www.trouw.nl/binnenland/eerste-coronamedicijn-goedgekeurd-door-autoriteiten-ebolaremmer-remdesivir~b7e210ad/

‘k Had sowieso al weinig op met de wijze waarop de Europese Unie is opgebouwd.

Het is een groot log belastinggeld verkwistend instituut dat zowat bezwijkt onder haar eigen regel- en wetgeving.

Groot-Brittannië deed er wijs aan om de EU te verlaten…

En gedurende haar “vrijwillige lidmaatschap”…

Haar eigen Pond Sterling aan te blijven houden als wettelijk betaalmiddel.

Want de Euro verliest steeds sneller haar waarde…

Net zo snel…

Zo niet sneller…

Dan het groene toiletpapier dat voor de dollar door moet gaan!

Of is u niet opgevallen dat de dagelijkse boodschappen steeds duurder worden?

Desalniettemin blijft de dollar nog steeds de reserve wereldmunt.

Enfin…

Ook “Nederland” ontwikkeld een corona vaccin…

Eigenlijk is JANSSEN VACCINES een onderdeel van HET AMERIKAANSE JOHNSON & JOHNSON, dat zich in de Nederlandse plaats Leiden heeft gevestigd vanwege het goedkope belastingklimaat, zeg maar gerust BELASTINGPARADIJS voor buitenlandse multinationals!

HET FRAPPANTE VAN DIT VACCIN…

Het wordt gemaakt van een simpel influenza griepvirus.

Binnen 2 maanden op dieren getest i.p.v. normaal 2 jaar…

Binnen 3 maanden (  augustus ) zelfs klaar om op mensen uit te testen.

https://www.parool.nl/nederland/de-enige-nederlandse-vaccinmaker-op-het-who-lijstje-als-we-falen-vernietigen-we-alles~bfc290b5/

OPMERKING: ACH WAAROM OOK NIET…

‘k HEB ALTIJD AL BEWEERD DAT HET EEN VARIANT VAN HET GRIEPVIRUS ZOU ZIJN!

DAT WIL ECHTER NIET ZGGEN DAT IK VERTROUWEN HEB IN GRIEPVIRUS VACCINS…

IK LAAT ME NIET VACCINEREN!

MIJN MOEDER ( 80 ) OOK NIET…

ZE CLAIMT ZIEK TE WORDEN VAN DIE GRIEP PRIKKEN!

ZE LEEFT NOG STEEDS…

AL HEEFT DE OUDERDOM INMIDDELS AL WEL HAAR SPOREN ACHTERGELATEN.

MIJN MOEDER LIJDT OOK ZWAAR ONDER HET CORONABELEID VAN DE ( R ) OVERHEID!

MAAR DAT KOMT IN EEN VOLGEND ARTIKEL AAN DE ORDE.

“OUDERDOM KOMT MET GEBREKEN”

DAARIN O.A. HOE HET IS OM OUD TE WORDEN…

EN JE NIET MEER IN STAAT BENT VOOR JEZELF OF JE PARTNER TE ZORGEN…

ZOWEL ALS HOE HET ER IN SOMMIGE VERPLEEGHUIZEN AAN TOE GAAT!

MET ANDERE WOORDEN…

EEN ERG EMOTIONEEL DRAMA!!!

Enfin…

In het volgende artikel zien we nog eens dat  het corona griepvirus en het influenza griepvirus veel overeenkomsten vertonen.

CITAAT 2: “Het nieuwe coronavirus kan de ziekte Covid-19 veroorzaken.

De symptomen lijken op griepverschijnselen: Hoesten Kortademigheid Koorts Spierpijn Verwardheid Hoofdpijn Keelpijn”

https://www.dvhn.nl/extra/Is-het-een-griepje-of-is-het-corona-Zo-herken-je-de-symptomen-en-dit-kun-je-doen-om-besmetting-te-voorkomen-update-25394778.html?

BEIDE VIRUSSEN KUNNEN DE LUCHTWEGEN AANTASTEN.

BIJ BEIDE VIRUSSEN KAN HET LICHAAM ECHTER IMMUNITEIT OPBOUWEN.

TENMINSTE…

ALS HET ( R ) OVERHEIDSBELEID HET HAD TOEGELATEN…

MAAR DAT BLIJKT NIET HET GEVAL TE ZIJN GEWEEST…

ALS WE KIJKEN NAAR HET HUISARREST OP “VRIJWILLIGE” BASIS...

EN DE EIS OM 1 ½ METER AFSTAND VAN ELKAAR TE HOUDEN!

WAT MIJ METEEN OPVIEL…

Was dat de globale media het coronavirus meteen al vergeleek met de meest besmettelijke dan wel meest dodelijke virussen die de mensheid in het verleden hebben geteisterd in en poging om de potentiële besmettelijkheid dan wel de dodelijkheid van het coronavirus eens  flink onder een loep uit te vergroten.

VOOR ZOVER IK HET KAN BEOORDELEN…

WORDT ZODOENDE DE BEVOLKING…

ONNODIG ANGST VOOR EEN ZOGENAAMD ONBEKEND VIRUS…

AANGESMEERD!

https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie/Laat-die-ziekte-toch-zijn-gang-gaan-25401259.html

PROPAGANDA

POLITIEK EN MEDIA DOEN AAN ANGSTZAAIEN…

EN DAT DOEN ZE OOK VANDAAG DE DAG NOG STEEDS…

WANT…

ZO KOPT HET AD…

“CORONA KOMT ELKE WINTER TERUG”?!?

SO WHAT!!!

HET IS MAAR EEN GRIEP VARIANT!!!

EN DE GRIEP KOMT NOU EENMAAL ELKE WINTER TERUG!

EVEN BUITEN BESCHOUWING GELATEN…

OF HET OM EEN NATUURLIJK…

DAN WEL…

DOOR DE MENS IN EEN LABORATORIUM…

GECREËERD VIRUS…

HANDELT!!!

EN WAS ER SPRAKE VAN EERLIJK BIOLOGISCH ONDERZOEK…

OM DAADWERKELIJK EEN VACCIN TE ONTWIKKELEN TEGEN EEN VIRUS…

OF…

WAS ER SPRAKE VAN ONDERZOEK NAAR EEN NIEUW BIOLOGISCH ( BACTERIEEL DAN WEL VIRIEL ) WAPEN.

TOT SLOT…

ALS HET VIRUS IN EEN LABORATORIUM IS GEMAAKT…

WAS HET VIRUS DAN PER ONGELUK ONTSNAPT…

OF…

HEEFT MEN HET VIRUS EXPRESS OP DE BEVOLKING LOSGELATEN…

BIJVOORBEELD OM ER ACHTER TE KOMEN HOE EEN VIRUS ZICH ONDER NORMALE CONDITIES GEDRAAGT DAN WEL VERDER ONTWIKKELT!

https://www.ad.nl/wetenschap/corona-komt-mogelijk-elke-winter-terug-deze-virologen-maken-een-vaccin-telefoon-gaat-continu~a5ac2705/

 ANGST IS ECHTER EEN SLECHTE RAADGEVER!

ENKELE TIPS:

VOORAL DE EERSTE LINK ZAL U VAN AFGRIJZEN VERVULLEN!!!

TOP TIP: https://ncpn.nl/manifest/2000/07/wapenslb.htm

TIP: https://www.ad.nl/buitenland/vs-moet-onderzoek-doen-naar-de-inzet-van-teken-als-biologisch-wapen~a44c59fa/

https://www.ipsnews.be/artikel/zou-het-coronavirus-een-biologisch-wapen-kunnen-zijn-de-toekomst

MEGA TIP: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/biowapens-de-dodelijke-kant-van-levenswetenschap/

Tot slot nog een Interessant stukje uit een inmiddels weer verdwenen teletekst pagina dat ik u niet wil onthouden!

Corona test capaciteit onbenut:

CITAAT: "Waarom er niet eerder is opgeschaald…

Is Niesters een raadsel...

Want hij heeft heel veel overcapaciteit…

De hele pandemie lang al!

We hebben capaciteit voor 1000 testen per dag.

Ik haal er nog maar zo'n 100, dat is 10 procent.

Er komen gewoon geen monsters binnen.”

In het laboratorium van het Catharina Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen...

Is het de afgelopen maanden ook nooit echt druk geweest.

CITAAT: "Op het hoogtepunt heeft het maar op 40 procent van de capaciteit gedraaid"...

Zegt hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss.

"Het was soms wel moeilijk om aan testmateriaal te komen, maar er was altijd voldoende."

Voss denkt dat geen enkel laboratorium aan de volledige capaciteit heeft gezeten.

WAAROM HEEFT MEN VERZUIMD...

DE VOLLEDIGE CAPACITEIT TE GEBRUIKEN?!?

HET ZOU IMMERS EEN MINDER VERVORMD BEELD HEBBEN GEGEVEN...

QUA WERKELIJKE AANTALLEN BESMETTINGEN EN HET OVERLIJDENSPERCENTAGE!!!

KENNIS IS MACHT!

VEEL GELUK EN WIJSHEID!

Reacties

  Verplichte mondkapjes en Legalisering ongrondwettelijke corona maatregelen

  Vr 10 Juli 2020 10:34 | knight |

  De politiek in België...
  Heeft besloten om het dragen van mondkapjes in bioscopen, gebedshuizen, musea, winkels en winkelcentra te verplichten.

  Eerder gold al een verplichting tot het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer en bij contactberoepen, zoals kappers etc.

  https://nos.nl/artikel/2340140-belgie-verplicht-mondmasker-in-winkels-musea-en-bioscopen.html

  'k Heb in het vorige artikel al laten doorschemeren...
  Dat veel wetenschappers claimen dat het GEEN ZIN HEEFT om mondkapjes te dragen.

  'k Ben dan ook benieuwd wanneer de Haagse politiek...
  In navolging van Duitsland en België...
  Besluit om ook in Nederland mondkapjes te verplichten.

  Verder ben ik benieuwd of het Nederlandse volk dat nog zal pikken.
  Al vermoedt ik dat de meerderheid het klakkeloos zal accepteren...
  Want die vertrouwen blindelings op die fascistische liberale gladjakkers in Den Haag.

  Het citaat in de volgende artikel geeft de huidige situatie duidelijk weer...
  CITAAT: "De huidige corona maatregelen zijn 'onhoudbaar', 'ondemocratisch' en 'ongrondwettelijk'"
  27-04-2020 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5103601/spoedwet-corona-grondwet-noodverordeningen-den-haag

  Derhalve willen die fascistische liberale gladjakkers in Den Haag...
  De Corona noodverordening met een tijdelijk karakter...
  In allerijl vast laten leggen in de grondwet met een liefst onbeperkt langdurig karakter.
  't Is immers de enige manier om de inperking van de grondrechten van de Staatsburgers te legitimeren.
  Dit zal echter op een zodanige wijze gebeuren, dat die wet voor elke denkbare situatie zal kunnen worden ingezet.

  Wat dacht je van het verbod op samenscholing?
  Mag je straks helemaal niet meer DEMONSTREREN TEGEN...
  Dan wel DISCUSSIËREN OVER het WAN beleid van de ( r ) overheid.
  Daarmee hoort NEDERLAND thuis bij de vermeende DICTATUREN in Oost-Europa!

  Zo'n wet geeft de politiek "carte blanche" om de woningen van haar Staatsburgers binnen te dringen!
  10-06-2020 https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/ophef-over-coronawet-is-verbazingwekkend~bb3392dd/

  NOGMAALS...
  EN LAAT DIT GOED TOT U DOORDRINGEN...

  CITAAT "Volgens de krant gaan de huidige noodverordeningen in tegen de grondwet omdat onze grondwettelijke vrijheid van vereniging, godsdienst en onderwijs wordt geschonden.
  Ook het recht op persoonlijke levenssfeer wordt geschonden omdat de politie huizen binnengaat, schrijft het NRC."

  DE NOODVERORDENINGEN WAREN ONGRONDWETTELIJK DUS ILLEGAAL...
  DRINGEN BOVENDIEN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE BURGERS BINNEN.
  OM DIT OP TE VANGEN WORDEN DE NOODWETTEN IN DE GRONDWET VASTGELEGD.
  DAARMEE WORDEN DE TIJDELIJKE NOODVERORDENINGEN ALS HET WARE GELEGALISEERD.
  EN KRIJGEN ZE BOVENDIEN EEN LANGDURIGER KARAKTER.
  EN WORDEN ZE INZETBAAR BIJ ELKE DENKBARE SITUATIE!

  'k Zeg niet voor niets al geruime tijd...
  Dat de liberalen binnen de politiek...
  Die nu al decennia lang aan de macht zijn...
  Steeds meer hun fascistische trekjes vertonen.
  En zodoende hun ware aard laten zien!