Van corona- naar mediavirus.

Ma 2 Maart 2020 12:01 | Wouter ter Heide. | 292 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Het bijzondere van het coronavirus is zijn ongrijpbare identiteit. Enerzijds houdt dit de wereld in zijn greep, terwijl het anderzijds niet te grijpen of te traceren is. Vandaar dat het geen enkele boodschap heeft aan landsgrenzen, koopkrachtplaatjes of politieke voorkeuren. Integendeel! In wezen houdt dit in dat het virus geen bedreiging vormt voor ons land, noch voor onze koopkracht en politieke voorkeur. Uiteraard geldt dit ook voor elk ander land.

Met als gevolg dat voor het adequaat bestrijden van het coronavirus een aanpak vereist is die lands-, financiële- en partijpolitieke belangen overstijgt.

De broodnodige realisatie daarvan zie ik als een uitgelezen taak voor de media. Alleen zullen deze zich daarvoor gezamenlijk moeten transformeren tot een ongrijpbaar kleurloos mediavirus. Een neutrale smetstof die bij machte is zowel de lichamelijke als de geestelijke volksgezondheid in al zijn aspecten wereldwijd te optimaliseren, in het belang van het algemeen. Voor het waarmaken van dit universele ideaal lenen zich met stip de Verenigde Naties, hoe armlastig onze volkerenorganisatie ook moge zijn.

Wouter ter Heide.