Worldpeace is possible.

Di 25 November 2008 16:15 | Wouter ter Heide. | 3355 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

Naar een democratische wereldorde, dankzij kredietcrisis.
 
Barack Obama maakte in Chicago duidelijk dat de Verenigde Staten de kredietcrisis niet alleen kunnen oplossen. “We moeten andere landen over de hele wereld benaderen om tot een wereldwijd antwoord te komen”, aldus de nieuwe president. Voor een adequaat mondiaal antwoord zal echter niet gefocust moeten worden op de ellende die de kredietcrisis veroorzaakt, maar op het idee van de aarde als een levend organisme dat terminaal ziek is en met kapitaalinjecties e.d. niet in leven te houden is. Dáárover zal mondiaal gediscussieerd moeten worden als (indirect) antwoord op de kredietcrisis.
Met andere woorden, wereldwijd zal de discussie niet moeten gaan over het behoud van het bekende, de huidige wereldorde met zijn ‘wie betaalt, bepaalt’, maar over de transformatie daarvan naar een democratische wereldorde waarin de primaire levensbehoeften van een ieder - waar ook er wereld - verzekerd zijn. Uiteindelijk zal daardoor iedereen optimaal tot ontwikkeling en daarmee tot zijn/haar recht kunnen komen, met alle positief maatschappelijke consequenties van dien. Deze transformatie beschouw ik als ‘de taak van onze tijd’, om met José Ortega y Gazet te spreken. De enige transformatie die het alomvattende ideaal van wereldvrede, dus de verwerkelijking van de mensenrechten, mogelijk maakt. De mogelijkheid die wij met elkaar, als mensheid, gestalte moeten kunnen geven in de komende jaren. Om in lijn met Barack Obama te blijven, durf ik dan ook te zeggen “Yes we can, if we ALL want to”.
Bron: Spits, 25 november '08