Media zetten hun licht onder de korenmaat.

zondag 2 september 2007 16:09 | Wouter ter Heide. | 4722 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

De grote aandacht die de media momenteel schenken aan de koers van de PvdA, in het licht van de nominatie van Jan Pronk voor het voorzitterschap, wettigt de verwachting dat hier iets wezenlijks aan de hand is. Niets is minder waar, omdat hier slechts gesproken kan worden van een goedkope mediahype. Een sprekend voorbeeld daarvan was NOVA-politiek van afgelopen vrijdag (31 augustus), waarin Joost Karhof alle kandidaat-partijvoorzitters aan de tand voelde. Daarbij volledig voorbijgaande aan het feit dat met geen van de gegadigden ook maar enig zicht zal ontstaan op het humane vredesideaal dat ons (als mensheid) voor ogen stond, bij de oprichting van de VN in ’45. De vreedzame mondiale samenleving waarin mensenrechten voor zaken (partijpolitiek en economisch gewin) gaan en partijen elkaar niet langer de tent uitvechten, maar - in het belang van het algemeen – harmonieus samenwerken, zonder dat levens- en /of wereldbeschouwelijke concessies worden verlangd.
Dat de verwezenlijking van een en ander nooit haar beslag zal kunnen krijgen via het gangbare partijpolitieke en economische ‘denken’, moge duidelijk zijn. Zolang dit bij de redactie van NOVA-politiek niet doordringt zullen wij dan ook periodiek vergast worden op uitzichtloze uitzendingen (met paradoxaal genoeg: ‘hoge kijkcijfers!’) waarin kandidaat-voorzitters (van welke partij dan ook) met elkaar in debat gaan over de koers van de partij. Spitsvondige debatten die de ideële leegte maskeren.

Bron: www.novapolitiek.nl