Proces Wilders.

Sunday 26 June 2011 12:32 | Wouter ter Heide. | 2410 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
Oppervlakkig beschouwd is het proces tegen Wilders nergens goed voor geweest, omdat het enkel verliezers heeft opgeleverd. De winst van het proces is er echter wel degelijk. En wel in de zin dat het een uiting is van het huidige grensoverschrijdende rechtsbewustzijn, zoals zich dat door de jaren heen gestaag ontwikkeld heeft. Een gevoel voor universele rechtvaardigheid dat veel meer omvat dan wetsartikelen. Het komt namelijk voort uit een innerlijk weten over omgangsvormen die een multiculturele samenleving - gestoeld op onderling respect - behoeft om haar leefbaarheid en beschaving op peil te houden. Dat de huidige rechtspraak geen kant op kan met die ongeschreven wetten, met alle negatief maatschappelijke consequenties van dien, bewijst de vrijspraak van Wilders.
Bron: Diverse media.

 Quote

Buddhism has the characteristics of what would be expected in a cosmic religion for the future: It transcends a personal God, avoids dogmas and theology; it covers both the natural and the spiritual, and it is based on a religious sense aspiring from the experience of all things, natural and spiritual, as a meaningful unity.