Proces Wilders.

Sunday 26 June 2011 12:32 | Wouter ter Heide. | 2584 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
Oppervlakkig beschouwd is het proces tegen Wilders nergens goed voor geweest, omdat het enkel verliezers heeft opgeleverd. De winst van het proces is er echter wel degelijk. En wel in de zin dat het een uiting is van het huidige grensoverschrijdende rechtsbewustzijn, zoals zich dat door de jaren heen gestaag ontwikkeld heeft. Een gevoel voor universele rechtvaardigheid dat veel meer omvat dan wetsartikelen. Het komt namelijk voort uit een innerlijk weten over omgangsvormen die een multiculturele samenleving - gestoeld op onderling respect - behoeft om haar leefbaarheid en beschaving op peil te houden. Dat de huidige rechtspraak geen kant op kan met die ongeschreven wetten, met alle negatief maatschappelijke consequenties van dien, bewijst de vrijspraak van Wilders.
Bron: Diverse media.

 Quote

Alleen wanneer je op een eerlijke mannier met energie omgaat, zal de energie blijven stromen. Wanneer je met toewijding en plezier je werk doet komt al het goede vanzelf op jouw pad.
luisa