Proces Wilders.

zondag 26 juni 2011 12:32 | Wouter ter Heide. | 2628 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
Oppervlakkig beschouwd is het proces tegen Wilders nergens goed voor geweest, omdat het enkel verliezers heeft opgeleverd. De winst van het proces is er echter wel degelijk. En wel in de zin dat het een uiting is van het huidige grensoverschrijdende rechtsbewustzijn, zoals zich dat door de jaren heen gestaag ontwikkeld heeft. Een gevoel voor universele rechtvaardigheid dat veel meer omvat dan wetsartikelen. Het komt namelijk voort uit een innerlijk weten over omgangsvormen die een multiculturele samenleving - gestoeld op onderling respect - behoeft om haar leefbaarheid en beschaving op peil te houden. Dat de huidige rechtspraak geen kant op kan met die ongeschreven wetten, met alle negatief maatschappelijke consequenties van dien, bewijst de vrijspraak van Wilders.
Bron: Diverse media.

 Quote

Onze diepste angst is niet dat we niet goed genoeg zijn. Onze diepste angst is dat we grenzeloos krachtig zijn. Het is ons eigen licht en niet onze duisternis, die ons afschrikt. We vragen ons af: "Wie ben ik om briljant te zijn?" In feite is de vraag - Wie ben je om dat niet te zijn? Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden. Er wordt geen licht verspreid als de mensen om je heen hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid. En als we onszelf in onze eigen kracht tonen, geven we anderen mensen onbewust toelating hetzelfde te doen.
Nelson Mandela