Glasgow biedt perspectief.

Do 11 November 2021 15:15 | Wouter ter Heide. | 94 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Wat het slagen van de klimaatconferentie (COP26) in Glasgow betreft ben ik positief gestemd. . Daarvoor baseer ik mij op de geest van onze tijd, die duidelijk hunkert naar mondiale eenwording. Glasgow is daar een sprekend voorbeeld van. Op basis van die unieke gedeelde eenheidsbehoefte, moeten wij – 'als mensheid' – in staat zijn, het klimaatprobleem in alle redelijkheid het hoofd te bieden.

Het ultieme doel dat dankzij onze ongeëvenaarde 'know how' op elk terrein waargemaakt moet kunnen worden. Voor de aanzet daartoe leent COP 26 zich als geen andere top. Op de klimaatconferentie zal daarvoor enkel een (reddings-/overlevings-)plan gelanceerd moeten worden voor een alomvattende aanpak van het overstijgende klimaatprobleem, dat ons voorbestaan met de dag onzekerder maakt.

Die aanpak nu moet gestalte kunnen krijgen door het tot leven roepen van een overkoepelend managementteam. Een mondiaal samenwerkingsverbond van allerhande experts op elk gebied die bij machte zijn hun gezamenlijke kennis te bundelen. En wel op een zodanige wijze dat daarop een baanbrekend, duurzaam, evenwichtig, vruchtbaar en rechtvaardig langetermijnbeleid gerealiseerd kan worden.

Kortom een humaan beleid waar met name onze kinderen en kindskinderen, toch onze eerste zorg!, de vruchten van plukken zullen.

Nederland zou daartoe in Glasgow de aanzet kunnen geven bij monde van premier Rutte. Voor het oog van de wereld zou hij daarmee zijn oproep “we moeten bla-bla-bla omzetten in actie gestand doen”. Zowel nationaal als internationaal zal dat zijn aanzien en daarmee dat van ons kneuterige klompenlandje ten goede komen.

Amen.

Wouter ter Heide.