Taak van onze tijd.

Do 9 April 2009 12:23 | Wouter ter Heide. | 2665 keer bekeken | 3 reacties | 0 x aanbevolen

 

Hoewel ik niet geloof in de kernwapenvrije wereld waar Obama naar streeft, omdat de kernwapenkennis nu eenmaal bestaat, denk ik wel dat het recht bevrijd te worden van de angst voor totale vernietiging realiseerbaar is in 2009. Het kenmerk van onze tijd is namelijk dat er niets meer fundamenteels te ontdekken valt, materieel noch immaterieel. De taak van onze tijd is dan ook te karakteriseren als het aanwenden van de overweldigende kennis die wij ‘als mensheid’ door de eeuwen heen hebben opgebouwd, voor het ‘algemeen belang’. Daarvoor zal onze planeet omgebouwd moeten worden van een partijpolitiek en economisch strijdtoneel, waar het recht de sterkste koning kraait, naar een leefbare en rechtvaardige verblijfplaats voor een ieder. Het ultieme politieke doel dat realiteit moet kunnen worden door ons niet te focussen op een kernwapenvrije wereld, maar op de ombouw van de VN van een organisatie van regeringen naar een volkerenorganisatie met bovennationale bevoegdheden, die de wereldproblemen en het daarmee gepaard gaande onrecht adequaat weet aan te pakken. Voor die broodnodige ombouw biedt artikel 109 van het VN-Handvest alle mogelijkheid. Hoewel het niet in het regeerakkoord staat, zou onze regering daar - als VN-lid - het initiatief toe kunnen nemen, op aandrang van Eerste en Tweede Kamer in gezamenlijkheid. Kortom, wat de effectuering van het door de VN uitgeroepen ‘Internationaal Jaar van de Verzoening’ betreft, zou Balkenende IV een mondiale voortrekkersrol ‘kunnen’ spelen, waar zelfs Barack Obama I (met alle respect) niet aan tippen kan.
Bron: Diverse media.

Reacties

  Vraagje

  Ma 13 April 2009 13:11 | Vincent Brunott |

  "Het kenmerk van onze tijd is namelijk dat er niets fundamenteels meer te ontdekken valt, materieel noch immaterieel."

  Hoe weet je dat?


  Taak van onze tijd.

  Di 14 April 2009 23:46 | Wouter ter Heide. |

  Goede vraag Vincent. Mijn antwoord daarop luidt simpelweg intuïtie. Voor mij een vorm van 'zeker weten', wat helaas niet te bewijzen is.


  Kennis en Wijsheid

  Wo 15 April 2009 18:17 | Vincent Brunott |

  @Wouter ter Heide,

  Mijn intuïtie zegt iets heel anders. Dat schiet dus niet erg op. Maar als één van de vele min of meer verstandelijke argumenten die tegen jouw intuïtie ingaan kan ik wel aanvoeren dat er nog geen kennis voorhanden is die mensen in staat stelt om zélf genen te vervaardigen.

  Kennis over genen stelt mensen in staat om levensvormen te klonen en om kenmerken van levensvormen toe te voegen aan andere levensvormen maar daarvoor wordt altijd gebruik gemaakt van wat al bestaat.

  De wetenschap heeft in bepaalde mate kennis van 'de buitenkant' maar als het om 'de binnenkant' gaat, dus om de fundamenten, verdrinkt de wetenschap vooralsnog in een zee van raadsels waarover, zo zegt mijn intuïtie, nog heel veel te leren valt.

  Maar afgezien daarvan: Voor het realiseren van een menswaardige samenleving is vooral wijsheid nodig, niet zozeer wetenschap. Als wetenschap wijsheid met zich mee zou brengen zou dat nu zo langzamerhand overal om ons heen zichtbaar moeten zijn.

  'De wereld volgens Monsanto' is een diepgravende documentaire, op deze site geplaatst door hpolie, over hoe de genetische wetenschap doordringt in onze voedselvoorziening. Wie er in is geïnteresseerd dient er wel even de tijd voor te nemen want de documentaire duurt ruim anderhalf uur maar dan krijg je ook waar voor je aandacht!