100 dagen praten.

donderdag 24 mei 2007 00:07 | Wouter ter Heide. | 2105 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

In de afsluitende dialoog van het kabinet met de samenleving in de Utrechtse Jaarbeurs, was ons partijstelsel geen punt van discussie. Ten onrechte, omdat juist daarin de oorzaak ligt van de grote problemen van onze tijd. Deze zijn namelijk niet van partijpolitieke aard en kunnen daardoor nooit via ons partijpolitiek systeem opgelost worden. Om dit te veranderen zullen wij ons partijpolitiek denken ter discussie moeten stellen. Het is nu eenmaal godsonmogelijk om problemen die veroorzaakt worden dit denken, via datzelfde denken uit de wereld te helpen. De problemen zijn immers het logisch gevolg van dit denken, met zijn onoplosbare (want fictieve!) strijd om de macht.
Om aan deze moedeloos makende uitzichtloosheid een definitief einde te maken, zal dan ook ons partijpolitiek stelsel op de helling gezet moeten worden. In het belang van het algemeen zou Den Haag daartoe in feite het initiatief moeten nemen, door het organiseren van een Brede Maatschappelijke Discussie over de vervanging van onze parlementaire-democratie door een partijloze-democratie. Enkel daarin kan namelijk het ‘luisteren naar de samenleving’ waargemaakt worden, op een voor een ieder aanvaardbare (want democratisch!) en daardoor vruchtbare wijze.

Bron: Media.