Sigrid Kaag.

Do 10 September 2020 10:17 | Wouter ter Heide. | 148 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Hoewel niet te voorspellen is of Sigrid Kaag een goede premier zou kunnen worden, schat ik de mogelijkheid daartoe hoog in. Daarvoor zou zij het begrip Democratie wel bij de (globaliserende) tijd moeten brengen, ofwel los moeten koppelen van het huidige bestel, waarvan de houdbaarheidsdatum zo langzamerhand verstreken is. De grote problemen van onze tijd overstijgen nu eenmaal het gangbare partijpolitieke en financieel-economische denkkader en vragen zodoende om een dito aanpak.

Gelukkig is die alleszins mogelijk, omdat het daarvoor benodigde vermogen ruimschoots aanwezig. Daarmee bedoel ik geen materieel of financieel vermogen, maar louter denkvermogen. De morele denkkracht om het eigenbelang te overstijgen ten bate van het algemeen of democratisch belang.

Voor het te gelde maken daarvan zal enkel het gangbare bestel, zowel het partijpolitieke als het financieel-economische, wereldwijd breed maatschappelijk ter discussie gesteld moeten worden. Nederland zou daartoe het voortouw kunnen nemen. Voor de aanzet daartoe lijkt mij D66 de aangewezen partij, indachtig de behartigenswaardige opdracht van haar oprichter dat het politieke bestel moet worden opgeblazen. De tijd is daar meer dan rijp voor lijkt me. Hopelijk ervaart Sigrid Kaag dat ook zo.  

Wouter ter Heide.