Vredelievende wereld.

Do 22 Oktober 2009 10:23 | Wouter ter Heide. | 3039 keer bekeken | 2 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

Het streven van GroenLinks en de SP om bijzondere scholen te verbieden een gericht toelatingsbeleid te voeren, vormt volgens de directeur van het Landelijk Verband voor Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS), drs. Harry Lamberink, een bedreiging voor een vreedzame samenleving. Daarmee maakt hij duidelijk geen enkel heil te zien in de leus ‘Onverdeeld naar de openbare school’. Jammer, omdat het openbaar onderwijs bij uitstek geschikt is om onze kinderen klaar te stomen voor de vreedzame samenleving. Dit type onderwijs zet zich namelijk niet af tegen welke geloofs- of levensovertuiging dan ook. Integendeel, het biedt daar alle ruimte aan, als logisch van het feit dat in het openbaar onderwijs godsdienst- of levensbeschouwelijk onderwijs niet moet, maar mag. Deze vrijheid vormt de ideale voedingsbodem voor de verwerkelijking van de vredelievende wereld waarin het lam bij de leeuw ligt, beren en koeien samen weiden en kinderen zonder problemen bij het hol van een adder spelen. Dit oudtestamentische (vredes-)visioen zal immer een luchtspiegeling blijven zolang de LVGS niet inziet dat de linkse initiatiefwet geen enkele bedreiging vormt voor het vreedzaam samenleven van burgers en minderheden, maar juist de voorwaarde is voor het verwerkelijken van dat hoge maatschappelijke ideaal. Er is dan ook geen sprake van dat door deze wet een peiler onder het grondrecht op vrijheid van onderwijs wordt weggeslagen of dat daardoor een rangorde van grondrechten ontstaat, zoals drs. Harry Lamberink suggereert.
Bron: de Stentor 21 oktober '09

Reacties

  openbare scholen

  Do 22 Oktober 2009 14:59 | truman-act |

  In de VS is het niveau van scholing sinds de invoering van de openbare scholen onder toezicht van de overheid drastisch gedaald. Daarnaast is het ook vreemd dat partijen als groenlinks voor vrijheid van godsdienst en meningsuiting zijn terwijl ze aan de andere kant tegen bijzondere scholen zijn. Ik weet dat ze het gericht toelatingsbeleid willen verbieden maar het is duidelijk dat linkse partijen tegen dit soort scholen zijn. Dat door het verdwijnen van bijzondere scholen de vreedzame samenleving bedreigd wordt is natuurlijk een onnozele opmerking. Ten eerste vind ik zelf dat we niet eens in een vreedzame samenleving wonen maar dat is een drogreden. Er zijn geen enkele signalen die aantonen dat zonder bijzonder onderwijs de ''vreedzame samenleving'' verdwijnt.


  Re: Vredelievende wereld

  Do 22 Oktober 2009 23:03 | Vincent Brunott |

  Openbare scholen mogen dan zogenaamd volkomen neutraal zijn maar aan de onderwijsmethode die op die scholen wordt toegepast ligt wel degelijk een visie ten grondslag. Een visie waarvoor geen enkel wetenschappelijk bewijs bestaat dat er geen veel betere visies zouden kunnen bestaan.

  Het is net zoiets als zeggen: Ik ben pragmatisch. Ik los problemen op en daar heb ik geen visie voor nodig. Voorbeeld: mijn relatie is op de klippen gelopen en nu ga ik er gewoon pragmatisch aan werken om die weer uit het slob te trekken... O ja? En hoe wil je dat dan doen?... Nou, gewoon, door gesprekken en door therapie en zo... O ja? En door wat voor gesprekken dan? En volgens welke methode is de therapie dan het meest effectief?... En zou het niet kunnen dat het veel beter is dat jullie elkaar gewoon een tijdje niet zien?... Of gewoon voorgoed uit elkaar gaan?...

  Ik weet niet of dit voorbeeld voor iedereen duidelijk is maar zelf begrijp ik in ieder geval heel goed dat de mensheid over de vraag welke onderwijsmethode het beste is nog lang niet is uitgepraat. Daarbij komt dat mensen onderling enorm verschillen. Zowel individueel als cultureel. Voor mij is het dus een onzinnige gedachte dat er een onderwijsmethode zou bestaan die voor iedereen het beste is.

  Bovendien ben ik tegen de leerplicht. De stelling dat die nodig is om kinderarbeid te voorkomen vind ik net zo onzinnig als de stelling dat je binnen moet blijven omdat je buiten de kans loopt onder een auto te komen. Ofwel: Kinderarbeid (uitbuiting) voorkom je door die te verbieden, niet door kinderen naar school te sturen want dat komt neer op uitbuiting van kinderen door de staat. 

  Onderwijs is prima als dat aantrekkelijk is. Onderwijs is een hel als het verplicht is en er een soort politiemacht nodig is om te voorkomen dat er wordt gespijbeld. Docenten hebben trouwens vaak de neiging om te veranderen in dictators zodra ze van staatswege de macht krijgen toebedeeld om hun lessen dwingend op te leggen. Ze beginnen dan te lijken op die oude communistische chinese buurtwerkers die van staatswege de macht ontvingen om te beslissen of mensen in hun wijk mochten verhuizen, van baan veranderen, een bepaalde opleiding volgen, enz. Die buurtwerkers vonden de macht die ze over hun buurtgenoten hadden volkomen vanzelfsprekend en dachten net als veel  docenten van tegenwoordig dat ze bezig waren een edel beroep uit te oefenen ter meerdere glorie van het algemeen belang... 

  Verder ben ik voor volkomen geestelijke vrijheid en daar heeft de staat geen moer over te zeggen.  De staat is er niet om het volk te verheffen maar om aan het volk, de kiezers, dienstbaar te zijn. Naast scheiding van staat en bedrijfsleven zijn we ook keihard toe aan scheiding van staat en geestelijke ontwikkeling! Laat de mensen dus zelf uitzoeken of ze onderwijs willen volgen (geen verstandig mens zal dat niet willen) en welke onderwijsmethode hen het beste bekomt.