Van militaire naar humanitaire slagkracht.

Wednesday 21 May 2014 11:33 | Wouter ter Heide. | 1640 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

  De hoogste militair van Nederland, generaal Tom Middendorp, maakt zich grote zorgen over de slagkracht van Nederland. Hoe behartigenswaard zijn bezorgdheid voor onze nationale veiligheid ook is, door zich daarop te focussen gaat hij voorbij aan de mondialiserende geest van onze tijd die naar mondiale veiligheid ofwel wereldvrede hunkert. De verwerkelijking daarvan vraagt niet om militaire maar om humanitaire slagkracht en daarvoor staat de nationale en partijgrenzen overschrijdende ideële mensenrechtenstrijd model.

Om dat gemeenschappelijke door alle volkeren en alle naties te bereiken vredesideaal (preambule Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) in het vizier te krijgen, zal niet het defensiebudget verhoogd moeten worden, maar zal het boven de partijen staande 'nooit meer oorlog ideaal' afgestoft en nieuw leven ingeblazen moeten worden door de politiek.

Hopelijk voelt onze Commandant der Strijdkrachten (CDS) zich geroepen zich dáárvoor sterk te maken bij onze Minister van Defensie, als redelijk alternatief voor verhoging van de defensie-uitgaven. Dat de CDS daarmee gelijktijdig zijn generaalsuniform aan de wilgen zal hangen, dus niet het eigenbelang laat prevaleren, is logisch. Dat persoonlijke offer weegt echter ruimschoots op tegen het hoge ideaal van het algemeen belang, waar VREDE toch voor staat(!), dat hij daarmee indirect dient.  

Bron: Diverse media.

 Quote

Haatgevoelens verdwijnen nooit uit deze wereld door te haten, maar door lief te hebben; dit is een eeuwige waarheid. Overwin toorn door liefde, overwin het kwade door het goede. Overwin de vrek door te geven, overwin de leugenaar door waarachtigheid.
BOEDDHA