Geloof in mensenrechten.

Zo 11 December 2011 13:51 | Wouter ter Heide. | 2887 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

Mensenrechten.
 
Afgelopen zaterdag was het de dag van de mensenrechten, die één van de speerpunten vormen van ons buitenlands beleid. Om tot een doeltreffend speerpunt uit te groeien zal onze Haagse elite haar geloof in de vergankelijke euro, dat (getuige de eurocrisis) geen enkel houvast biedt, moeten vervangen door het geloof in de universele mensenrechten, als grondslag voor een vruchtbaar alomvattend lange termijn beleid. De vervanging die automatisch de weg vrijmaakt voor een minister van Buitenlandse Zaken met hogere ambities dan Uri Rosenthal, die (als euro-gelovige) idealisme wegzet als ‘moralisme’, ambassades degradeert tot handelsposten en diplomaten tot afgezanten van het bedrijfsleven.
Bron: Diverse media