Klimaatvonnis.

Wo 2 September 2015 12:55 | Wouter ter Heide. | 2039 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 Coalitiepartijen VVD en PvdA steunen het besluit van het kabinet om hoger beroep aan te tekenen tegen het 'klimaatvonnis' van de Haagse rechtbank (24 juni 2015), aangespannen door actiegroep Urgenda. Vanuit mijn visie op het begrip 'democratische rechtsstaat' slaan VVD en PvdA daarmee de plank mis. Daarbij ga ik ervan uit dat in die staatsvorm de geldigheid van een gerechtelijk vonnis afhankelijk is van de democratische legitimering daarvan. Zolang daar geen duidelijkheid over bestaat, zoals het geval is bij het 'klimaatvonnis' van de Haagse rechtbank, kan er begrijpelijkerwijs geen hoger beroep worden ingesteld.

Voor het creëren van die broodnodige duidelijkheid zullen we niet bij Rutte II moeten aankloppen, maar bij onze volksvertegenwoordiging. Deze bewaakt immers het algemeen belang! En daar staat het klimaat met stip model voor. Omdat het klimaatbelang partijpolitieke belangen verre overstijgt zal onze volksvertegenwoordiging zich hoofdelijk moeten uitspreken over het klimaatvonnis van de Haagse rechtbank. Vraag is alleen wie die hoofdelijke stemming het beste kan agenderen. Voor Anouchka van Miltenburg, als Kamervoorzitter, zie ik hier een voortrekkersrol weggelegd

Mocht zij die ter hand nemen en mocht door de hoofdelijke stemming in 's lands vergaderzaal groen licht worden gegeven aan het gevorderde reductiebevel van de Haagse rechtbank, dan zal Rutte II begrijpelijkerwijs bakzeil moeten halen. Zo zijn nu eenmaal de regels in een democratische rechtsstaat, in tegenstelling tot zijn dictatoriale evenknie. 

Bron: Diverse media.