Vluchtelingenprobleem, een alomvattend moreel probleem.

Do 17 September 2015 15:06 | Wouter ter Heide. | 1852 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 Het gemis van een eenduidige Europese aanpak van het vluchtelingenprobleem, maakt duidelijk dat diverse EU-lidstaten het vluchtelingenprobleem als een nationaal in plaats van als een alomvattend moreel probleem beschouwen. Een probleem dat per definitie het nationale overstijgt, omdat moraal nu eenmaal niet gebonden is aan het EU-lidmaatschap, maar wereldwijd iedere wereldburger (los van ras, geslacht, leeftijd, nationaliteit, levensbeschouwelijke gezindte en/of politieke gezondheid) aangaat. Met als gevolg dat de oplossing van het schrijnende vluchtelingenprobleem op het partijpolitieke, noch op het nationale of Europese vlak gelegen is, maar op het grensoverschrijdende mondiale, waar de VN model voor staat.

Zolang dit niet wordt ingezien door het bevoegd gezag, zal er begrijpelijkerwijs ook niet op passende wijze (in VN-verband) naar gehandeld worden, met alle negatief maatschappelijke consequenties van dien. Zonder inzicht nu eenmaal geen uitzicht, alle kennis, mooie woorden, mediaaandacht en aanzien van onze (kortzichtige!) Europese beleidsmakers ten spijt.

Bron: Diverse media.