Oranjes.

Di 20 Oktober 2020 10:17 | Wouter ter Heide. | 61 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Premier Rutte heeft de verantwoordelijkheid voor de volkswoede over de Griekse vakantietrip van de koning terecht op zich genomen. Formeel gesproken is dát nu eenmaal zijn (kern-)taak. Maar die zal hij nooit naar behoren kunnen vervullen, omdat de taak van koning Willem Alexander nu eenmaal op een hoger (bestuurs-)vlak ligt dan waarop hijzelf opereert.

Op het verheven koninklijke vlak draait het primair immers niet om het verzilveren van banale (vakantie-)trips, maar om het hard maken van het algemeen belang! Aan de realisatie van dat ultieme doel danken onze oranjes van oudsher toch hun bestaan!

Wat die broodnodige verwerkelijking betreft kan er zo langzamerhand gelukkig geen misverstand meer over bestaan dat dat nobele streven het vermogen(!) van onze oranjes verre te boven gaat, met alle consequenties van dien voor zowel hun geloofwaardigheid als de houdbaarheid van ons bestel.

Wouter ter Heide.