CDA-manifest.

Friday 13 August 2010 11:23 | Wouter ter Heide. | 2489 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
Volgens de 44 ondertekenaars van het CDA-manifest tegen samenwerking met de PVV, draagt regeringssamenwerking met de PVV bij aan de acceptatie van een gedachtegoed dat een bedreiging vormt voor onze democratische samenleving. Thorbecke zal zich dan ook in zijn graf omdraaien. Maar dat geldt ook voor een zekere Jezus. Het staat immers buiten kijf dat een gedoogd minderheidskabinet niet is te rijmen met het levensbeschouwelijk gedachtegoed waar de Bijbel voor staat. Voor zover ik weet - als onkerkelijke - draait de Bijbelse boodschap immers niet om haat zaaien, maar wordt er juist gewaarschuwd voor de storm (Hos. 8:7) die dat zal oproepen!
Bron: Trouw, 11 augustus

 Quote

Onze diepste angst is niet dat we niet goed genoeg zijn. Onze diepste angst is dat we grenzeloos krachtig zijn. Het is ons eigen licht en niet onze duisternis, die ons afschrikt. We vragen ons af: "Wie ben ik om briljant te zijn?" In feite is de vraag - Wie ben je om dat niet te zijn? Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden. Er wordt geen licht verspreid als de mensen om je heen hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid. En als we onszelf in onze eigen kracht tonen, geven we anderen mensen onbewust toelating hetzelfde te doen.
Nelson Mandela