CDA-manifest.

vrijdag 13 augustus 2010 11:23 | Wouter ter Heide. | 3080 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
Volgens de 44 ondertekenaars van het CDA-manifest tegen samenwerking met de PVV, draagt regeringssamenwerking met de PVV bij aan de acceptatie van een gedachtegoed dat een bedreiging vormt voor onze democratische samenleving. Thorbecke zal zich dan ook in zijn graf omdraaien. Maar dat geldt ook voor een zekere Jezus. Het staat immers buiten kijf dat een gedoogd minderheidskabinet niet is te rijmen met het levensbeschouwelijk gedachtegoed waar de Bijbel voor staat. Voor zover ik weet - als onkerkelijke - draait de Bijbelse boodschap immers niet om haat zaaien, maar wordt er juist gewaarschuwd voor de storm (Hos. 8:7) die dat zal oproepen!
Bron: Trouw, 11 augustus

 Quote

De gedachte manifesteert zich in het woord, het woord manifesteert zich in de daad, de daad ontwikkelt zich tot een gewoonte, en de gewoonte verhardt zich tot een karakter. Sla dus acht op de gedachte en waar ze u brengt, en laat haar voortkomen uit liefde ontstaan uit begaanheid met alle wezens. Zoals de schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.
Onbekend