Wildersmanie.

Za 5 Juli 2008 23:23 | Wouter ter Heide. | 3016 keer bekeken | 1 reactie | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
Grip op aalgladde Wilders.
 
Het antwoord op de vraag hoe Wilders het voor elkaar kreeg de Nederlandse politiek te beheersen in het afgelopen parlementaire seizoen, ligt besloten in de constatering van Hans Goslinga in Trouw van 5 juli ‘dat er hoe dan ook iets kolkt in het gemoed van onze natie dat binnen de kaders van het beproefde bestel geen uitweg vindt’. Dat dit emotionele kolken alles te maken heeft met gevoelens van angst en afweer voelt Wilders feilloos aan.
Met zijn politieke vertaling van deze onbestemde en bedreigende gevoelens slaat hij de plank echter mis, omdat deze getuigt van kortzichtigheid. In wezen zijn de gevoelens van angst en afweer namelijk niet het gevolg van de islamisering, maar van angst voor de gevolgen van de al maar voortschrijdende ongrijpbare mondialisering. Het wegnemen van deze fundamentele of bestaansangst is alleen mogelijk door de politiek op mondiale of VN-leest te schoeien, waarvoor de gangbare partijpolitieke leest (met dank voor de bewezen diensten) door onze partijpolitici met vereende krachten publiekelijk ter discussie gesteld zal moeten worden.
De enige mogelijkheid om vat te krijgen op de Wildersmanie, dus hem de wind uit de (partijpolitieke) zeilen te nemen. Hopelijk zal dát na het lange zomerreces, waarin onze politici alle tijd hebben om na te denken, bewaarheid worden. Met andere woorden, hopelijk zal de broodnodige publieke discussie over ons ontoereikende partijpolitieke bestel na de rituele prinsjesdag in september van de grond komen. Uiteraard met behulp van de onafhankelijke media, voor zover aanwezig.
De tijd zal het leren, dus afwachten maar.
Bron: Trouw, 5 juli '08.

Reacties

  Wereldregering? Nooit!

  Di 8 Juli 2008 07:54 | Vincent Brunott |

  Te denken dat we een wereldregering nodig hebben omdat veel ernstige problemen tegenwoordig grensoverschrijdend zijn, is net zo stompzinnig als denken dat binnen een gezin iemand op crusiale punten de absolute macht moet hebben om eventuele ernstige ruzies in de kiem te kunnen smoren.

  We zijn individuen en het gaat erom dat we als echte individuen leren samenwerken. Als we als een wereldkudde centraal worden geleid door een kleine elite zou dat een enorme achteruitgang zijn. 

  Wouter praat als een rechtgeaarde atheïstische Bilderberger die nog steeds prat gaat op de 'Verlichting'. Religie hoort wat hem betreft thuis in een museum (volgens een van zijn bijdrages). Zelf ben ik niet religieus, maar waar bemoeit hij zich mee? Waar haalt hij die enorme arrogantie vandaan om 6 miljard mensen  leefregels te willen voorschrijven? Geleerd van de kerk? 

  En oh, wat is de wetenschap volgens hem fantastisch, wat een geweldige resultaten op alle gebieden waar de wetenschap zich maar mee kan bezighouden. Al die prachtkennis gekoppeld aan een VN-wereldregering zal de wereldkudde eindelijk in goede banen leiden. (Dat de VN al heel wat foute beslissingen hebben genomen raakt Wouter niet want als je hem dat voor de voeten gooit reageert hij daar nooit op).

  Ja, geweldig al die wetenschap. Van landbouwgif en radio-actief afval tot  resistente ziekenhuisbacterieën en van ziek onderwijs tot iedereen aan de kanker. En wat is de lucht heerlijk fris. Net zo lekker als het water. Kijk eens om je heen!

  En dan heeft Wouter het in een van zijn bijdrages over 'de zachte krachten zullen overwinnen'. Hij wil dat o.a. bereiken door de VN zo veel militaire macht te geven dat nationale staten daar niets meer tegen kunnen inbrengen... Mooie 'zachte krachten' als die moeten bestaan uit monopolistisch militair geweld van een VN-wereldregerings-elite...

  Maar goed, ik zal wel niet de enige zijn die Wouter zijn bijdrages leest zonder blind te zijn. Om zijn wereldregering uiteindelijk te kunnen realiseren blijft hij zichzelf in allerlei variaties eindeloos herhalen. Een vorm van propaganda met een zeer hoog irritatie-gehalte die mij nu dan ook heel erg verschrikkelijk de neus uit komt. De tijd dat dit soort propaganda (Goring) nog echt effectief was is hopelijk voorgoed voorbij... Wie heeft er nu nog trek in stokpaardmachines?...