Morele missie kabinet.

Ma 30 April 2007 22:59 | Wouter ter Heide. | 3639 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Tijdens de coalitiebesprekingen in Beetsterzwaag zijn de drie regeringsparetijen, ieder vanuit eigen overtuiging, tot de conclusie gekomen dat de overheid een taak in de moraliteit heeft. Hoewel ik het daarmee volmondig eens ben, zie ik niets in de wijze van invulling daarvan door Balkenende-IV, omdat deze volstrekt achterhaald is. We leven namelijk in een tijd van mondialisering die om meer vraagt dan een eensgezind gedragen morele missie 'voor Nederland'. Met de kernwoorden daarvan, zoals meer cohesie, solidariteit, duurzaamheid, het einde van het libertaire tijdperk en “de overtuiging dat de overheid gehouden is de ethische dimensie van politiek en samenleving te erkennen”, is niets mis.
Indachtig het tijdperk waarin wij leven, vragen deze kernwoorden echter niet om een politieke vertaling op nationaal maar op mondiaal of VN-niveau. Eerst dan kan met recht van een missie gesproken worden, die haar bekroning vindt in de installatie van een mondiale overheid van beiderlei kunne. Daarvoor zal onze volkerenorganisatie wel eerst rigoureus omgebouwd moeten worden. Daartoe zou onze regering, als VN-lid, het voortouw kunnen nemen, via het verbreden en verdiepen van de morele missie die zij zich in Beetsterzwaag heeft gesteld. De volgende vijftig aanloopdagen van het nieuwe kabinet, lenen zich daar bij uitstek voor.

Bron: Trouw, de Verdieping, 28 april.