Wereldvrede onder VN-vlag.

vrijdag 16 januari 2015 14:01 | Wouter ter Heide. | 2124 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Uit een onderzoek van Trouw blijkt dat Nederland voor het eerst meer ongelovigen dan gelovigen telt (Trouw 16 januari). Zelf behoor ik tot de categorie die gelooft dat er hogere macht of kracht is die ons de juiste weg wijst. Vraag is alleen wat we ons daarbij moeten voorstellen. Voor mij is die richting te distilleren uit de mensenrechtenverklaring, die 70 jaar geleden is geadresseerd en zo langzamerhand zijn mondiale bestemming bereikt heeft. Vandaar dat momenteel de roep tot het respecteren van de mensenrechten tot in de verste uithoeken te horen is. Een oproep tot respect die de voorbode is van de mondiaal maatschappelijke vertaling daarvan: “Wereldvrede onder VN-vlag”. Het blauwe dundoek dat niet staat voor een atheïstisch experiment maar voor het universele vredesverlangen, dat eigen is aan elke religie en ideologie. Het hard maken daarvan vereist een mondiaal VN-beleid dat van de grond moet kunnen komen via een algemene VN-conferentie ter herziening van het Handvest. De tijd is daar rijp voor en die is gelukkig niet terug te draaien. Integendeel, ongestoord bewandelt hij zijn eigen weg op zijn eigen tempo naar zijn vreedzame eindbestemming. Vandaar dat ik de toekomst met vertrouwen tegemoet zie, alle dagelijkse gruwelijkheden en ten hemel schreiende onrechtvaardigheden ten spijt.