Stemverklaring.

maandag 1 maart 2010 10:28 | Wouter ter Heide. | 2712 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
Overtuigd van de ontoereikendheid van ons overjarige (19e eeuws!) partijpolitieke bestel om de huidige (21ste eeuwse!) problemen het hoofd te bieden, stem ik niet op 3 maart, noch op 9 juni. Met die publieke stemonthouding hoop ik mijn steentje bij te dragen aan de totstandkoming van een publiek debat over een bestel dat strookt met onze tijd. De 21e eeuw, waarin (dankzij de Verlichting) de rede bepaalt. Het daarbij horende bestel kent begrijpelijkerwijs geen ideologische veren of theologische aureolen, omdat het (gelijk de rede) neutraal is. Dankzij die neutraliteit zijn de grote maatschappelijke problemen, die niet partijpolitiek gebonden zijn, effectief aan te pakken. De cruciale vraag naar de bemanning van dat bijdetijdse bestel moet positief beantwoord worden. Diegenen die (los van levensovertuiging) nut en noodzaak inzien van dat neutrale bestel, moeten namelijk in staat zijn dat met elkaar waar te maken. Waar een wil is is immers een weg!
Bron: Diverse media.

 Quote

Kijk gewoon naar ons. Alles is achterstevoren, alles staat op zijn kop. Doktoren vernietigen gezondheid, advocaten vernietigen gerechtigheid, universiteiten vernietigen kennis, overheden vernietigen vrijheid, de massamedia vernietigen informatie en religie vernietigt spiritualiteit.
Michael Ellner