Occupy VN.

Wo 23 November 2011 11:08 | Wouter ter Heide. | 2990 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

Occupy VN.

Dankzij burgemeester Van der Laan (Kerst-event verplaatst van Beursplein naar de Dam) en zijn collega Aboutaleb (tegen beperking demonstratierecht Occupiers), zijn Occupy Amsterdam en Rotterdam voorlopig gered. Om Occupy als ‘mondiale beweging’ te redden, is echter meer nodig. Daarvoor zullen de Occupiers aller landen zich moeten verenigen. Occupy-Nederland zou daartoe het initiatief kunnen nemen. Met als doel het gezamenlijk optrekken naar het VN-gebouw in New York. Niet om te demonstreren, maar om de 193 VN-leden in alle redelijkheid duidelijk te maken dat voor het beteugelen van de wereldproblemen en het daarmee gepaard gaande schrijnende onrecht, de organisatiestructuur van de VN - die debet is aan de onwerkbare mondiale machtsverhoudingen - fundamenteel hervormd dient te worden. Artikel 109 van het Handvest opent hiertoe uitdrukkelijk de mogelijkheid, doordat het spreekt over een algemene conferentie van lidstaten met als doel de herziening van het Handvest.
Wat de broodnodige hervorming betreft moet allereerst worden gedacht aan de opheffing van de dictatoriale (vetorecht) Veiligheidsraad, met de gelijktijdige overheveling van zijn primaire taak (de handhaving van de internationale vrede en veiligheid) naar de Algemene Vergadering. Daardoor kan dit orgaan zich ontwikkelen van een ongeloofwaardig mondiaal praatcollege tot een gezaghebbend wereldforum. Een mondiaal beleidsorgaan met bovennationale bevoegdheden, bestaande uit een groep volbloed wereldburgers van diverse pluimage, die primair staan voor het algemeen of mondiaal belang. Lieden die - op basis van de alom onderschreven mensenrechten en onze fenomenale knowhow op elk terrein - met elkaar een mondiaal lange termijn beleid van de grond weten te tillen, waarmee de wereldproblemen en het daarmee gepaard gaande schrijnende onrecht effectief bestreden kunnen worden.
De ware mondiale rechtsstaat of democratie in optima forma, die te beschouwen is als de beleidsmatige vertaling van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het ideële doel zoals dat ook spreekt uit zowel het joodse, christelijke en islamitische hiernamaals als de socialistische heilstaat en last but not least de nieuwe eerlijke wereld die de Occupy-beweging voor ogen staat.
Bron: Diverse media.