Marokkanen-uitlatingen Wilders ondermijnen proces van democratisering.

Ma 31 Maart 2014 14:47 | Wouter ter Heide. | 2278 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Hoewel de kwetsende Marokkanen-uitlatingen van Wilders niet nieuw zijn, hij verkondigt ze immers al jaren(!), is de grote maatschappelijke ophef daarover wel verwonderlijk. Hoe is die zo opeens te verklaren?

Daarvoor zullen zijn uitlatingen geplaatst moeten worden in het licht van onze (kantel-)tijd, dat wordt gekenmerkt door een gestaag groeiend politiek bewustwordingsproces. Het besef dat door uitlatingen als die van de PVV-voorman, het beschavingsspel dat democratie heet op slinkse wijze voortijdig om zeep wordt geholpen. Dit mondiale beleidsspel is immers noch steeds niet uitgespeeld, maar draait noch immer om het optimaal behartigen van het alomvattende algemeen belang! En dat is links noch rechts, maar bepalen we gezamenlijk als samenleving.

Vandaar dat dit ideële (gezelschaps-)spel geen scheidsrechter kent van religieuze of ideologische snit, noch van autochtone of allochtone komaf of van welk geslacht dan ook.

In de DEMOCRATIE met hoofdletters vervullen wij die beleidsmatige (hoofd-)rol nu eenmaal met elkaar op humane wijze. De moeilijkheid is alleen dat die gemeenschappelijke humane invulling zelfbeperking veronderstelt van alle spelers op het politieke toneel. Helaas is dit Wilders vreemd, getuige zijn uitlatingen. Het doen van aangifte tegen hem, hoe massaal ook, zal daar geen verandering in brengen. De rol van scheidsrechter die het OM daardoor toebedeeld krijgt, bestaat namelijk niet. En vanuit democratisch oogpunt bezien, is dat maar gelukkig ook.

Bron: Diverse media.