Cornelius Haga Lyceum.

dinsdag 16 juli 2019 14:02 | Wouter ter Heide. | 367 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

In een vernietigend rapport komt de onderwijsinspecteie tot de slotsom dat de manier waarop het schoolbestuur van het Cornelius Haga Lyceum (HCL) in Amsterdam opereert schadeliujk is voor de school en de leeelingen. Daarmee suggereert de inspectie in feite te beschikken over profetische gaven. En dat getuigt niet van realiteitszin, omdat onderwijsschade nu eenmaal nooit vooraf, maar altijd achteraf (als het kalf ....... ) is aan te tonen.

Daarnaast gaat de inspectie voorbij aan het - niet in wet- en regelgeving te vangen - 'overstijgend doel' van het onderwijs: "De Jeugd voorbereiden op de samenleving van morgen". De nog(!) onzichtbare invulling daarvan wordt nu eenmaal niet bepaald door de onderwijdinspecie, maar door ons allemaal. Door de samenleving als geheel, democratisch gesproken.

Hopelijk beaamt minister Slob dit en is hij bereid af te zien van zijn onzalige voornemen om een nieuw schoolbestuur aan te stellen dat orde op zaken stelt, nog voor het nieuwe schooljaar aanbreekt.

Wordt het geen tijd dat hijzelf eerst schoon schip maakt? En hij zich vervolgens gaat beraden op een overstijgende onderwijs-koers die aansluit bij de naar eenheid tenderende globaliserende tijd waarin wij leven? Een hoopgevende richting waar wij op termijn 'allemaal', dus óók het CHL, wel bij zullen varen, zonder onze identteit als 'denkend mens' te verliezen.