Algemeen belang.

zaterdag 14 april 2012 10:31 | Wouter ter Heide. | 2309 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Wat mij aanspreekt in de nieuwe jongerenbeweging G500 is het zoeken naar verbinding. Wat het realiseren daarvan betreft, ben ik echter niet hoopvol gestemd. Hoe broodnodig het samen doen ook is, het zal nooit op vruchtbare wijze van de grond kunnen komen, zolang er geen overeenstemming is over het begrip ‘algemeen belang’. Het democratische kernbegrip dat het partijpolitieke gedachtegoed en daarmee de partijpolitieke verschillen overstijgt. Dit impliceert dat ons verdeeldheid zaaiende partijpolitieke bestel fundamenteel tekortschiet voor het adequaat behartigen van het algemeen belang. Dit vraagt nu eenmaal niet om een verdeel en heers politiek, maar om een eenheidsbeleid op basis van een gedeelde levensopvatting. Een politiek hanteerbare kijk op het leven, die los staat van religie en ideologie, zonder daarvoor een bedreiging te zijn.

Voor die overkoepelende levensopvatting leent zich de gedachte van onze aarde als organische eenheid, waar de mens niet boven staat (als ware hij de schepper ervan) maar een integrerend deeltje van is. Dit houdt in dat we met elkaar (6 miljard mensen) verantwoordelijk zijn voor die instandhouding van die levende totaliteit of organische eenheid. Niet alleen in ons eigen belang, maar in het bijzonder in dat van onze eerste zorg, ons nageslacht. 
Om die mondiale verantwoordelijkheid handen en voeten te geven in democratische zin, zullen wij (als wereldbevolking) allereerst afscheid moeten nemen van zowel het dictatoriale parlementaire (wie regeert dicteert) als het dictatoriale monetaire (wie betaalt bepaalt) denken en de daarop gebouwde systemen. 
Politiek Den Haag zou voor die ongekende doorbraak het mondiale voortouw kunnen nemen door het op touw zetten van een Brede Maatschappelijke Discussie (BMD) over het tekortschieten van ons parlementair en monetair bestel, ter beteugeling van de (wereld-)problemen. Voor het warm maken van de Haagse geesten voor die broodnodige BMD, zie ik hier een taak weggelegd voor de initiatiefnemers van de G500-beweging.
Hopelijk zien de jongeren dat ook in, want zolang het initiatief voor die BMD (die partijpolitieke en economische belangen verre overstijgt) op zich laat wachten, zal er geen begin gemaakt kunnen worden met het adequaat behartigen van het algemeen belang, waar ons kroost op zeker moment onherroepelijk de rekening van gepresenteerd zal krijgen. Daarbij is het nog de vraag of ons nageslacht die rekening ooit zal kunnen voldoen
Over verantwoordelijkheid gesproken.

Bron: Diverse media.