Adequaat behartigen Algemeen Belang.

Di 3 Juni 2014 09:39 | Wouter ter Heide. | 8705 keer bekeken | 1 reactie | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 Met het Postbus 51 spotje 'Wie niet stemt telt niet mee', benadrukt de rijksoverheid het belang van de stembusgang, maar gaat zij er tegelijk aan voorbij dat via de stembus het boven de partijen zwevende algemeen belang nooit hard gemaakt kan(!) worden. Logisch, omdat het antidemocratische gedachtegoed waar het overheidsbeleid op drijft , het dictatoriale parlementarisme (wie regeert dicteert) en monetarisme (wie betaalt bepaalt), daarvoor fundamenteel tekortschiet. Vandaar dat voor het adequaat behartigen van het algemeen belang allereerst het leidende dictatoriale gedachtegoed breed maatschappelijk ter discussie gesteld moet worden. Het initiatief daartoe lijkt mij een uitgelezen taak voor D66.

Bron: Diverse media.

Reacties

  Wel of Niet stemmen!

  Za 14 Juni 2014 11:00 | knight |

  "De overheid" is inderdaad erg actief, als het er op aankomt de burger erop te wijzen hoe "belangrijk" het is om vooral WEL te gaan stemmen.

  Diezelfde overheid is bovendien van mening dat wanneer je NIET gaat stemmen, je ook GEEN recht zou hebben KRITIEK te uiten op hun politiek (wan)beleid.

  Eigenlijk draaien zij met deze beredenering het hele zaakje om!

  Het is namelijk zo dat wanneer men WEL gaat stemmen...

  Men eigenlijk aangeeft VERTROUWEN te hebben in die persoon of partij...

  Zoveel vertrouwen dat men in feite een onbeperkte volmacht aan die persoon of partij geeft om regel- en wetgeving in te voeren, te veranderen of af te schaffen, en zichzelf als stemmer bovendien de verplichting op te leggen deze regel- en wetgeving na te leven, zelfs wanneer deze regel- en wetgeving in strijd zouden zijn met het zelfbeschikkingsrecht of de persoonlijke vrijheid van de stemmer op enige wijze zouden inperken.

  Het uitbrengen van een stem is NIET iets waar je al te LICHTZINNIG over moet DENKEN!

  Politici en hun politieke partijen hebben in het verleden het vertrouwen van de burger beschaamd, niet eenmaal, maar talloze malen...

  Mijns inziens is het volkomen absurd en volkomen onverantwoord om op politici of partijen te stemmen die keer op keer beloftes presenteren en wanneer ze eenmaal gekozen zijn, hun agenda 180 graden draaien, daarbij men er zelfs niet voor terug deinst om zelfs de belangen van meerderheden te schenden wanneer dat zo uit mocht komen!