Zonder inzicht geen uitzicht.

Wo 30 December 2015 14:59 | Wouter ter Heide. | 1657 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 Om het geweld in de wereld het hoofd te bieden pleit Karen Armstrong, autoriteit van wereldfaam op het gebied van religies, voor diepgaande reflectie. Niet met als doel religies vrij te pleiten van gewelddadigheden, de geschiedenis is nu eenmaal niet ongedaan te maken, maar om oog te krijgen voor het feit dat geweld niet in enige religie (of ideologie) zit, maar (gelijk het dier) van oudsher in de mens zelf. Dus in een ieder van ons wereldwijd.

Vandaar dat wij allemaal – los van ras, geslacht, leeftijd, nationaliteit, scholing, seksuele geaardheid, levensbeschouwelijke gezindte en/of politieke gezindheid – van nature geïnfecteerd zijn door het onuitroeibare geweldvirus.

Zolang het bevoegd gezag dat niet inziet, zal het niet geneigd zijn de politieke consequenties (de doem tot vruchtbare samenwerking) daarvan te accepteren. Dus zullen we elkaar wereldwijd naar het leven blijven staan, zowel letterlijk (op het slagveld) als figuurlijk (in de politieke arena), in plaats dat wij vruchtbaar leren samenwerken. Begrijpelijkerwijs zal daardoor het ideaal van de zuiver democratische en rechtvaardige mondiale samenleving, waar de Verenigde Naties het symbool van zijn, een illusie blijven. Zonder inzicht nu eenmaal geen uitzicht.

Bron: Diverse media.