Struisvogelpolitiek.

zondag 12 oktober 2008 14:19 | Wouter ter Heide. | 3913 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
In wezen komt de kredietcrisis neer op het falen van het financiële systeem, dus van het denken van financieel deskundigen, waar het een product van is. Een product dat (getuige de kredietcrisis) geen zekerheid biedt, dus niet te vertrouwen is. Dit houdt in feite in dat er geen einde zal komen aan de krediet- of vertrouwenscrisis, zolang de oplossing wordt verwacht van financieel deskundigen. Hun financiële denkracht, hoe fenomenaal ook, schiet eenvoudig tekort om het wantrouwen te doorbreken, waaraan dat denken debet is. Paradoxaal genoeg zijn zij wel de aangewezen figuren om die broodnodige doorbraak te realiseren. Alleen vergt dat van hen de grootheid ruiterlijk te erkennen dat hun financiële denkkracht fundamenteel tekortschiet om daadwerkelijk grip te krijgen op de kredietcrisis. De erkenning die duidelijk maakt dat zowel het Amerikaanse reddingsplan van 700 miljard dollar als het Nederlandse vangnet van 20 miljard euro, schoolvoorbeelden zijn van pure struisvogelpolitiek.
Bron: Media.

 Quote

Wanneer je leeft vanuit je hart, heb je geen ‚??wereldbeeld‚??. Je hebt geen stelsel van overtuigingen, door middel waarvan je de feiten rangschikt. Je hebt weinig sterke meningen over wat dan ook, je bent meer een waarnemer geworden. Je staat open voor het nieuwe en weigert je vast te leggen op een idee of een principe. Je stelt je oordeel over situaties uit, want je houdt de mogelijkheid open dat er iets is wat je nog niet begrepen hebt. Oordelen hebben altijd iets definitiefs in zich; maar een hartgebaseerd kijken naar de wereld heeft geen behoefte aan definities.