Algemeen belang.

Ma 23 April 2012 13:10 | Wouter ter Heide. | 2381 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 Door het stoppen met ‘plofkippen’ voor zijn producten, heeft voedingsmiddelenconcern Unilever een morele dimensie toegevoegd aan het marktdenken. Hopelijk pikt de politiek die op en neemt zij de tijd de beleidsconsequenties daarvan te doordenken en in een breder kader te plaatsen. Met als doel op gepaste wijze inhoud te geven aan haar primaire taak, het dienen van het algemeen belang, waar het begrip democratie voor staat.

Voor dat dienen schieten verkiezingen fundamenteel tekort, omdat zij slechts leiden tot een wisseling van de wacht, die (gelijk de vorige) ook niet bij machte is het algemeen belang adequaat te behartigen.

Daarvoor missen onze partijpolitieke machthebbers simpelweg het vermogen om over de eigen partijpolitieke schaduw heen te springen, ofwel missen zij de kracht om het bestel en daarmee de eigen zwaar bevochten (machts-)positie publiekelijk ter discussie te stellen. Wat dat betreft is nu al te voorzien dat de reflexieve roep om nieuwe verkiezingen, als reactie op het geïmplodeerde Catshuisberaad, tot niet meer zullen leiden dan tot oude wijn in nieuwe zakken, alle grootspraak en overweldigende mediaaandacht ten spijt.

Stemmen komend najaar? Kom nou! 

Bron: Diverse media.