Onderwijs ingebed in toekomstvisie.

maandag 7 juli 2014 15:15 | Wouter ter Heide. | 1847 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Onderwijsinspecteur Annette Roeters vindt dat toetsen in het algemeen en de Citotoets in het bijzonder nodig zijn om scholen te beoordelen, wat hun onderwijskwaliteit betreft. Daarbij gaat de inspectie ervan uit dat een 'hoge score' staat voor 'goed onderwijs'. Ten onrechte, omdat goed onderwijs méér is dan 'het verhogen van taal- en rekenvaardigheid en het overdragen van weetjes en vaardigheden', hoe belangrijk ook.

Helaas is het méér nog in nevelen gehuld, omdat het alles te maken heeft met visie op de toekomst. Het hele onderwijsveld, van kleuterschool tot en met de universiteit, en alle schakeringen daartussen, is immers op te vatten als één voorbereiding op de samenleving van morgen! Om tot eenheid van voorbereiding te komen zal het onderwijsveld in het geheel zich allereerst het hoofd moeten breken over die ene toekomst, waar we gezamenlijk op aankoersen.

Helaas zal onder leiding van staatssecretaris Sander Dekker die gezamenlijke toekomstverkenning en een daaruit voortvloeiende gezamenlijke onderwijskoers nooit uit de verf kunnen(!) krijgen. Als volbloed belangen behartiger van de politieke status quo, schiet zijn onderwijsvisie daarvoor simpelweg tekort. Logisch, omdat de onderwijsvisie van Dekker niet gericht is op de toekomst, maar op het consolideren van het bestaande, waardoor hij per definitie constant achter de feiten aanloopt. Maar daarin is hij niet uniek in het Haagse. Integendeel! Met alle moedeloos makende maatschappelijke consequenties van dien wat het zicht op de toekomst betreft.

Bron: Trouw, 2 juli

 Quote

Acceptatie is niet passiviteit of een inactieve staat. Ik zeg niet dat je de wereld niet kunt veranderen, dingen rechtzetten, of kwaad vervangen door goed. Acceptatie is in feite, de eerste stap naar succesvolle actie. Als je een situatie niet helemaal precies accepteert zoals die is, zul je moeite hebben deze te veranderen. Sterker nog, als je een situatie niet helemaal accepteert zoals die is, zul je nooit echt weten of deze moet worden veranderd.
Peter McWilliams