Smeltkroes-visie Van Aartsen, een schot in de roos.

woensdag 3 juni 2015 15:47 | Wouter ter Heide. | 1535 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 In Trouw van 15 mei staat een interview met de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen, waarin deze oproept te accepteren dat straks een meerderheid van de inwoners van Den Haag en andere steden een niet-westerse afkomst heeft. Een oproep die getuigt van een kijk op de samenleving van morgen 'als een smeltkroes. ( http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/4023569/2015/05/15/Van-Aartsen-wil-eenzijdigheid-van-de-Schilderswijk-doorbreken.dhtml ). D66 kan zich wel vinden in die visie, maar voor de PVV is zij een gruwel, getuige de reacties van Robert van Asten en Léon de Jong in Trouw van 30 mei. ( http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/4043486/2015/05/30/PVV-vs-D66-moet-je-maar-wennen-aan-niet-westerse-meerderheid.dhtml ).

De moeilijkheid van de smeltkroes-visie schuilt in de politieke vertaling daarvan. Deze impliceert immers dat alle politieke partijen versmelten tot één borrelende democratische beleidseenheid waarin vruchtbaar wordt samengewerkt, hoewel er geen baas te bekennen is! Een vrijwillig samenwerkingsverband waarin de uitzichtloze partijpolitieke strijd om de macht heeft afgedaan, doordat de onoverbrugbaar geachte partijpolitieke tegenstellingen in rook zijn opgegaan!

Het hoopgevende van deze ongehoorde destructie is dat daardoor de weg vrijkomt voor een brede maatschappelijke discussie (BMD) over de vervanging van ons verdeeldheid zaaiende partijpolitieke bestel door een consensus bestel, dat niet draait om partijbelangen maar om het algemeen belang. In de creatie van een daarbij horend eenheidsbeleid, waaraan iedereen naar vermogen zijn steentje bijdraagt, ligt het antwoord besloten op de grote maatschappelijke vragen van onze tijd, die partij- en landsgrenzen verre overstijgen.

Gezien zijn smeltkroes-visie en zijn vele contacten in het Haagse politieke leven, lijkt mij burgemeester Van Aartsen de aangewezen figuur om voor die BMD een lans te breken op het daarvoor geëigende bestuurlijke platform: “Het Binnenhof”. De tijd is daar meer dan rijp voor, gezien de gestaag toenemende wanorde op elk terrein en het daaruit voortvloeiende onrecht, dat de hele samenleving langzaam maar zeker verziekt, met alle consequenties van dien.

Bron: Trouw 15 en 30 mei.

 Quote

De kennelijke opluchting waarmee Paars ervan uitgaat dat de dader van de moord op Fortuyn een eenling is, zou het diepste wantrouwen moeten veroorzaken bij de jongens en meisjes van de pers. Maar de Nederlandse pers blinkt vooral uit in het aanschurken bij de macht, niet in machthebbers kritisch volgen. De moordenaar had één kogel over, gewoonte die alleen professionals zich eigen maken. Ik voorspel U dat 't hier niet om één gek gaat, maar om een complot, hoe paranoïde dat ook klinkt.'
Theo van Gogh