Nieuwe Normaal.

Do 9 April 2020 14:25 | Wouter ter Heide. | 184 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

De zienswijze van premier Rutte over het ‘Nieuwe Normaal’, spreekt mij niet aan. Sterker, volgens mij is hier sprake van ‘oude wijn in …..’, waar wij als samenleving niets mee opschieten. Integendeel!

Rutte’s zienswijze is echter niet verwonderlijk omdat onze minister-president nu eenmaal wars is van ‘wenkende vergezichten’. Wat dat betreft is hij geen kind van onze tijd, die doordesemd is van mensenrechten op elk maatschappelijk terrein. De daarmee gepaard gaande tijdgeest verwijst niet naar de bekrompen ‘1.5-meter samenleving’ die Rutte voor ogen staat, maar naar een open mondiale samenleving die in de pas loopt met het alom onderschreven mensenrechtenideaal.

Die verwijzing ontgaat Rutte helaas omdat hem maar één ding voor ogen staat; na de recessie zo snel mogelijk weer de economie op orde brengen.

Hoe goed bedoelt ook, onbewust ontsluit hij daarmee gelijktijdig de deur naar de volgende pandemische recessie. Want die ligt nu eenmaal besloten in de manier waarop de huidige bezworen wordt. De gebruikelijke moedeloos makende gang van zaken die hem, als historicus, toch bekend in de oren moet klinken.

Wouter ter Heide