Power to the people.

Wo 25 November 2009 14:42 | Wouter ter Heide. | 2605 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 

Hoe utopisch het ook klinkt, het adagium ‘power to the people’ moet uit de verf kunnen komen. Daarvoor is slechts een beleidsmatige grondslag vereist die het vijanddenken neutraliseert, dat schuil gaat achter het doen en laten van elke(!) partij. Het bedrijven van partijpolitiek is nu eenmaal godsonmogelijk zonder vijanddenken.
Om het vijanddenken de wereld uit te helpen (te beginnen in Nederland) zal dan ook eerst de liberale democratie op de helling gezet moeten worden, met als doel te komen tot een gezamenlijk beleid dat het algemeen belang dekt en waarin zodoende links en rechts zich kunnen vinden. Als grondslag voor zo’n broederlijke aanpak is enkel een gedeelde levensopvatting vereist, die geen bedreiging vormt voor welke levensovertuiging dan ook.
De Gaia-hypothese, waarin onze planeet wordt beschouwd als één levend gigaorganisme waar de mens niet boven staat maar deel van is, wat impliceert dat wij – als mensheid – gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de instandhouding daarvan, voldoet daaraan. Om er achter te komen of deze beleidsgrondslag voldoende draagkracht heeft in onze multiculturele samenleving, zullen wij-Nederlanders daar allereerst grondig over geïnformeerd moeten worden. Als dragers van informatie, een uitgelezen taak voor de media. De uitvoering daarvan zal zonder meer duidelijk maken welke tak van de media, de geschreven pers of de publieke omroep, het predicaat ‘onafhankelijk’ het beste weet waar te maken. Dus opgewassen is tegen de te verwachten Haagse weerstand tegen de mogelijke totstandkoming van een beleidsgrondslag die het vijanddenken overstijgt en daardoor partijpolitiek overbodig maakt.
Bron: Diverse media.