Globaliseringsangsten.

maandag 5 oktober 2009 13:32 | Wouter ter Heide. | 2709 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
Voor het bestrijden van de angsten die de globalisering met zich meebrengen, zullen we er oog voor moeten krijgen dat de oorzaak daarvan niet ligt bij partijen of politici, maar bij het bestel. De partijpolitieke of dualistische grondslag daarvan schiet namelijk tekort om de boven de partijen uitstijgende globaliseringsproblemen en de angsten die deze oproepen het hoofd te bieden. Daarvoor zullen wij ons gezamenlijk sterk moeten maken voor een monistisch bestel met als grondslag eensgezindheid. Een neutrale grondslag die iedereen in zijn waarde laat, dus geen gevaar vormt voor welke levens- en wereldbeschouwelijke overtuiging dan ook.
Uiteraard komt zo’n bestel niet zomaar uit de lucht vallen, maar zullen wij dat zelf waar moeten maken door in alle openheid en zonder vooringenomenheid met elkaar in discussie te gaan. Dus zonder dat op voorhand het monisme en het dualisme als strijdig aan elkaar worden bestempeld. Daardoor namelijk zal de broodnodige eensgezinde aanpak nooit realiteit worden, waardoor niet alleen de globaliseringsangsten blijven bestaan, maar er ook geen eind komt aan de uitzichtloze dualisme-monisme-controverse. Leuk voor de borreltafel en het wetenschappelijk discours, maar dodelijk voor het maatschappelijk reilen en zeilen.
Bron: NRC Handelsblad 2 oktober '09.

 Quote

Onze diepste angst is niet dat we niet goed genoeg zijn. Onze diepste angst is dat we grenzeloos krachtig zijn. Het is ons eigen licht en niet onze duisternis, die ons afschrikt. We vragen ons af: "Wie ben ik om briljant te zijn?" In feite is de vraag - Wie ben je om dat niet te zijn? Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden. Er wordt geen licht verspreid als de mensen om je heen hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid. En als we onszelf in onze eigen kracht tonen, geven we anderen mensen onbewust toelating hetzelfde te doen.
Nelson Mandela