PvdA slaat de plank mis.

vrijdag 26 april 2013 15:05 | Wouter ter Heide. | 2649 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Volgens Hans Spekman brengt de samenwerking met de VVD de PvdA dichter bij haar ideaal zoals verwoord in het document Van Waarde. Het resultaat van onderzoek van het wetenschappelijk bureau van de partij, waarvan de kern is dat er een omslag moet komen van ‘ik’ naar ‘ons’; de gemeenschap boven het eigen belang. Die ideële doelstelling is echter niet waar te maken door samenwerking met de VVD, noch door zich blind te staren op de veramerikanisering van de arbeidsmarkt, maar enkel door er oog voor te krijgen dat het probleem schuilt in onze parlementaire democratie, waarin het algemeen of gemeenschapsbelang ondergeschikt is aan het eigen of partijbelang.

Helaas gaan Spekman en de zijnen hieraan totaal voorbij. Vandaar dat het document Van Waarde niet rept over de noodzaak tot hervorming van ons bestel, hoewel de discussie daarover kan rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak. Begrijpelijk, omdat zij geen burger in de portemonnee treft, maar enkel raakt aan de macht van de politiek. Uiteraard doen alle partijen in de Kamer daar het zwijgen toe, dus is de aanzet tot die fundamentele discussie van Den Haag niet te verwachten, alle mooie woorden over het behartigen van ‘het algemeen belang’ ten spijt.

Bron: De Stentor 26 april.

 Quote

Machthebbers die liever volgzame kuddes bevelen dan dat ze eigengereide individuen van dienst zijn, beweren dat egoïsme het resultaat is van 'doorgeschoten individualisering'. Maar een uitgekristalliseerden werkelijk liefhebbend individu kan natuurlijk onmogelijk een egoïst zijn. Tenslotte is individualisering juist het enige middel waarmee we ons uit de wurggreep van deze machthebbers kunnen bevrijden!
Vincent