Eurotop, verspilde tijd en energie.

maandag 5 december 2011 10:18 | Wouter ter Heide. | 3034 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
Alle goede bedoelingen ten spijt zal de komende Eurotop niets oplossen, omdat voorbij wordt gegaan aan de bron van de eurocrisis. Daarvoor zal Brussel zich moeten afvragen of de weg die Europa in ’45 is ingeslagen, wel past bij de roep van destijds: “Nooit meer oorlog”. Dat voor het bereiken van dat hoge doel ‘samenwerking’ essentieel is, staat buiten kijf. De keuze die toen is gemaakt voor de economische vertaling daarvan, via EGKS resulterend in de euro, maakt zo langzamerhand duidelijk dat deze weg doodloopt. Zoals deze week weer eens zal blijken ontgaat Brussel dat totaal, met alle moedeloos makende consequenties van dien.
Bron: Diverse media.

 Quote

Acceptatie is niet passiviteit of een inactieve staat. Ik zeg niet dat je de wereld niet kunt veranderen, dingen rechtzetten, of kwaad vervangen door goed. Acceptatie is in feite, de eerste stap naar succesvolle actie. Als je een situatie niet helemaal precies accepteert zoals die is, zul je moeite hebben deze te veranderen. Sterker nog, als je een situatie niet helemaal accepteert zoals die is, zul je nooit echt weten of deze moet worden veranderd.
Peter McWilliams