Nederland gidsland.

zaterdag 22 september 2012 11:30 | Wouter ter Heide. | 2340 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 De grote aandacht van de media voor de formatieonderhandelingen, is weliswaar begrijpelijk, maar getuigt tegelijkertijd niet van realiteitszin. Gezien de omvang van de crisis wordt het zo langzamerhand immers duidelijk dat de oplossing daarvan niet gezocht moet worden in een nationale regeringscoalitie, van welke signatuur dan ook! Daarnaast kan er ook geen misverstand meer over bestaan dat de oplossing niet te vinden is in de financieel-economische sector, hoe erudiet en welbespraakt de vertegenwoordigers daarvan ook zijn.

Dit impliceert dat het antwoord op de crisis simpelweg neerkomt op het doorbreken van het heersende dictatoriale parlementaire (wie regeert, dicteert) en monetaire (wie betaalt, bepaalt) gedachtegoed, dat wereldwijd het reilen en zeilen bepaalt. Voor die mondiaal geestelijke doorbraak is de tijd rijp, gezien het niet te stuiten proces van mondialisering dat links noch rechts is en waaraan ook geen financieel-economische oorzaak ten grondslag ligt.

Conclusie: “De mondiale crisis is enkel het hoofd te bieden door het wereldwijd aangehangen parlementarisme en monetarisme in alle openheid breed maatschappelijk ter discussie te stellen”.

Den Haag zou met hulp van de publieke omroep, het voortouw kunnen nemen voor die Brede Maatschappelijke Discussie en daarmee richtinggevend kunnen worden op het wereldtoneel. Vraag is alleen welke partij in de Kamer over het inzicht en de moed beschikt om dat gidsland idee te agenderen, als antwoord op de crisis. Getuige de onderhandelingen tussen VVD en PvdA over een regeerakkoord, hebben we dienaangaande van de formatie niets te verwachten, alle klinkende namen en retorische kwaliteiten ten spijt.

Bron: Diverse media.