Taak van onze tijd.

Do 31 Maart 2011 13:31 | Wouter ter Heide. | 2684 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

Organische Wereldorde. 
 
Als antwoord op de vraag “Hoe nu verder met Libië?”, moeten we volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken Alain Juppé “nadenken over het organiseren van vrede”. In feite roept hij daarmee op tot een mondiaal vredesberaad, omdat vrede ons allen aangaat. Voor het slagen van het beraad zullen wij er oog voor moeten krijgen dat wereldvrede een universele levensopvatting vereist, die los staat van plaats- en tijdgebonden religieuze en ideologische opvattingen. Daarvoor leent zich de gedachte van onze aarde als één groot levend organisme. Voor de instandhouding daarvan zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk, met alle consequenties van dien voor de daarbij horende organische wereldorde. De totstandkoming daarvan is de taak van onze tijd, dus van ‘ons allen’. Met elkaar vertegenwoordigen wij immers onze tijd!
Bron: Diverse media