Taak van de overheid in onze globaliserende wereld.

maandag 8 juni 2015 14:28 | Wouter ter Heide. | 1890 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Voor het antwoord op de vraag naar de taak van de overheid in onze snel veranderende wereld, zullen wij ons moeten realiseren dat de ongrijpbare globaliserende geest van onze tijd verwijst naar mondiale eenwording. Hieruit volgt dat de dienende rol van de overheid neerkomt op het leveren van een bijdrage aan dat niet te stuiten eenwordingsproces. Geen onmogelijke opgave, alleen zal daarvoor de politiek wereldwijd van een partijpolitieke op een consensusleest geschoeid moeten worden.

Nederland zou daartoe de aanzet kunnen geven via een Brede Maatschappelijke Discussie (BMD) over de creatie van een een bestel dat niet langer draait om verdeeldheid zaaiende partijbelangen, maar om het democratische algemeen belang, dat links noch rechts is en ook niet in geld is uit te drukken. In de totstandkoming van het daarbij horende consensusbeleid, ligt het antwoord besloten op de grote maatschappelijke problemen van onze tijd, die partij- en landsgrenzen verre overstijgen.

Het initiatief voor die broodnodige BMD is begrijpelijkerwijs van Den Haag niet te verwachten, gezien de verstrekkende en diepingrijpende consequenties daarvan voor het dagelijkse Haagse doen en laten. Desondanks moet die BMD van de grond kunnen komen door het mobiliseren van de publieke opinie, de machtige Stem des Volks. Wat die mobilisatie betreft is hier een uitgelezen taak weggelegd voor de luizen in de politieke pels, onze smaakmakende opiniërende columnisten van dag- en weekbladen. Het effect van het oppikken van die taak in ons ICT-tijdperk zal redelijkerwijs gesproken niet tot onze grenzen beperkt blijven, met alle hoopgevende wereldomvattende consequenties van dien.

Bron: Diverse media.

 Quote

Noem mij bij mijn diepste naam Mijn moeder is mijn naam vergeten, mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Hoe moet ik mij geborgen weten? Noem mij, bevestig mijn bestaan, laat mijn naam zijn als een keten. Noem mij, noem mij, spreek mij aan, o, noem mij bij mijn diepste naam. Voor wie ik liefheb, wil ik heten.
dichter zonder naam