VN-Klimaattop 2015.

Ma 25 November 2013 20:35 | Wouter ter Heide. | 2405 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 Om de volgende klimaattop in 2015 tot een succes te maken, zal allereerst de VN intern orde op zaken moeten stellen door zich te hervormen tot een mondiaal beleidsorgaan met bovennationale bevoegdheden. Want zolang onze volkerenorganisatie blijft functioneren als een organisatie van regeringen die zich primair hard maken voor nationale en economische (korte termijn) belangen, zal het klimaatprobleem dat ‘niemand ontziet’ met de dag escaleren.

Om dit mondiale afbraakproces te doorbreken, zou onze regering - als VN-lid - in de Algemene Vergadering een lans kunnen breken voor een algemene VN-conferentie ter herziening van het Handvest, als aanzet voor de broodnodige hervorming van onze volkerenorganisatie. Daarmee zou Rutte-II zich een waarlijk behartiger tonen van het partij- en landsgrenzen overstijgende algemeen belang, ofwel zich presenteren als vertegenwoordiger van de ware ‘power to the people’-democratie. De vertegenwoordiging die hopelijk alle andere VN-lidstaten in de Algemene Vergadering tot voorbeeld zal strekken, met alle hoopgevende consequenties van dien. 

Bron: Diverse media.