Spotprenten, a blessing in disguise. (2)

Wo 13 Mei 2015 08:54 | Wouter ter Heide. | 2387 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 Het lijkt Wilders een goed idee om de Amerikaanse expositie met spotprenten van Mohammed, waartegen bij de opening in Garland een aanslag werd gepleegd, in de Tweede Kamer ten toon te stellen. Het is te hopen dat onze volksvertegenwoordiging daarmee instemt. Niet om Wilders te behagen, maar omdat de expositie de democratische kernvraag oproept of het publiekelijk ten toon stellen van de spotprenten wel rijmt met het behartigen van het (de partij- en landsgrenzen overstijgende) algemeen belang. Daarvoor hebben wij onze parlementariërs immers ingehuurd! Mocht de Kamer in meerderheid tot de conclusie komen dat exposeren het algemeen belang niet dient, dan zal dat verstrekkende consequenties hebben. Niet alleen voor het voortbestaan van de PVV maar bovenal voor dat van ons bestel. De verdeeldheid zaaiende partijpolitieke leest daarvan zal met vereende krachten getransformeerd moeten worden tot een zuiver democratische eenheid-in-verscheidenheid-leest, met een daarbij horend consensusbeleid dat iedereen – dus ook moslims – zal aanspreken.

Kortom, toegeven aan Wilders' wens zal uiteindelijk het algemeen belang en daarmee ons allemaal ten goede komen, hoe ongerijmd dit ook klinkt.

Bron: Diverse media.