Kredietcrisis gekoppeld aan crisis partijpolitiek.

Thursday 16 September 2010 19:44 | Wouter ter Heide. | 2961 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
Schaduw van gisteren.
Om herhaling van de kredietcrisis te voorkomen zal niet alleen het financiële maar ook het partijpolitieke systeem op de schop genomen moeten worden. In de strijd om de (ideële) macht speelt geld namelijk een dominerende rol. Anno 2010 een onhoudbare gedachte, omdat op de keper beschouwd de grote maatschappelijke problemen van partijpolitieke noch van financieel-economische aard zijn, met alle consequenties van dien wat hun (overstijgende) aanpak betreft. Kortom, zolang het beleid zich niet los weet te weken uit de (door partijpolitieke en economische belangen bepaalde) schaduw van gisteren, blijft alles bij het oude en zal er geen bijdetijds beleid van de grond kunnen komen dat perspectief biedt aan een ieder, van welke gezindte dan ook.
Bron: Diverse media.

 Quote

Als je wilt dat de wereld liefdevol en mededogend wordt, moet je zelf liefdevol en mededogend worden. Als je de angst in de wereld wilt verminderen, moet je je eigen angst verminderen.
Gary Zukav