Exit-strategie Afghanistan.

Do 3 December 2009 21:20 | Wouter ter Heide. | 2894 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

Bij de presentatie van zijn nieuwe Afghanistan-strategie afgelopen dinsdag, merkte president Obama op dat wat er op het spel staat de veiligheid van de wereld is (Volkskrant Forum 3 december). Nederland zou daaraan een substantiële bijdrage kunnen leveren. Niet door te zwichten voor de smeekbede van Ivo Daalder, ‘Nederland, blijf alstublieft’ (Volkskrant Forum 3 december), maar door oog te krijgen voor een exit-strategie die perspectief biedt. Niet alleen voor de leden van het Atlantisch bondgenootschap, maar ook voor die van de Taliban.
Als basis daarvoor is enkel een redelijke levensvisie vereist, die voor geen enkele levens- en/of wereldbeschouwing een bedreiging vormt. Een gedeelde visie als grondslag voor een dito beleid, dat niet alleen draait om mondiale veiligheid maar dit ideaal ook hoog in het vaandel heeft staan.
De Gaia-hypothese, die onze planeet beschouwt als één levend gigaorganisme waar de mens deel van is - met alle consequenties van dien voor de instandhouding daarvan - voldoet daaraan. Om er achter te komen of deze hypothese als grondslag voor een overkoepeld beleid voldoende draagkracht heeft in de wereld, zou Nederland het initiatief kunnen nemen tot een mondiale gedachtewisseling daarover op VN-niveau. Daarmee invulling gevend aan een exit-strategie gericht op een nieuwe wereldorde die niemand tekort doet, letterlijk noch figuurlijk, omdat hij geen winnaars en verliezers kent en zodoende voorkomt dat wie dan ook gezichtsverlies lijdt.
Bron: de Volkskrant, 3 december